Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Odluka Vlade Republike Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na teret budžeta Republike Srbije
23. jun 2020.

Odlukom Vlade Republike Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija, utvrđen je broj studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a na Odseku Visoka turistička škola u Beogradu u prvu godinu studija upisuje se sledeći broj studenata koji se finansira iz budžeta Republike Srbije:

  1. ukupno 110 studenata
  2. lica sa invaliditetom – 1 (jedan) student
  3. pripadnika romske nacionalnosti – 1 (jedan) student
  4. državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2019/2020. godini srednju školu završili u inostranstvu – 1 (jedan) student