Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.
02. jun 2020.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

PRVI KONKURSNI ROK traje od 24. juna do 09. jula 2020. godine

Prijavljivanje kandidata 24, 25. i 26. jun
od 900 do 1500
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 27. jun
do 1200
Polaganje prijemnog ispita po grupama 29. ili 30. juna
u 1100 i 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 02. jul
do 1700
Podnošenje prigovora rukovodiocu odseka
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara.
03. jul
od 900 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 03. jul
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje rukovodioca odseka
04. jul
od 1000 do 1200
Rešavanje po žalbi 04. jul
do 1500
Objavljivanje konačne rang liste 06. jul
do 1700
Upis primljenih kandidata 07., 08. i 09. jul
od 900 do 1400

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše do 09. jula 2020. do 14,00 časova, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata „prozivkom“ po redosledu neprimljenih kandidata na Konačnoj rang listi u 15 časova u amfiteatru Škole.