Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za APRIL 2024

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 1019. Apr 2024. u 10:00, Sala 6
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 1623. Apr 2024. u 08:30, Sala А3
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 3909. Apr 2024. u 09:00, Sala А3
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 2111. Apr 2024. u 11:00, Sala А2
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 219. Apr 2024. u 13:00, Kabinet 4
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 123. Apr 2024. u 09:30, Učionica 1
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 122. Apr 2024. u 10:30, Kabinet 6
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 108. Apr 2024. u 11:30, Sala 5
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -15. Apr 2024. u 12:00, Kabinet u prizemlju
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 418. Apr 2024. u 10:30, Kabinet u prizemlju
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -12. Apr 2024. u 10:30, Sala А1
12.SP17ANemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -17. Apr 2024. u 11:00, Kabinet 3
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević -12. Apr 2024. u 12:30, Učionica 2
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -18. Apr 2024. u 09:30, Učionica 1
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -08. Apr 2024. u 11:30, Sala 5
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -15. Apr 2024. u 12:00, Kabinet u prizemlju
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -18. Apr 2024. u 10:30, Kabinet u prizemlju
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -12. Apr 2024. u 10:30, Sala А1
19.SP17ANemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 117. Apr 2024. u 11:00, Kabinet 3
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević -12. Apr 2024. u 12:30, Učionica 2
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković -18. Apr 2024. u 09:30, Učionica 1
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović -22. Apr 2024. u 12:30, Kancelarija 1a
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović -22. Apr 2024. u 12:30, Kancelarija 1a
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić -09. Apr 2024. u 09:00, Učionica 3
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić -09. Apr 2024. u 09:00, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 1410. Apr 2024. u 12:00, Učionica 2
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 3617. Apr 2024. u 10:00, Sala 6
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski 1315. Apr 2024. u 09:30, Sala А1
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 1524. Apr 2024. u 10:00, Sala 6
30.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić 2909. Apr 2024. u 09:00, Učionica 3
31.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 2609. Apr 2024. u 09:00, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović -22. Apr 2024. u 12:30, Kancelarija 1a
33.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 211. Apr 2024. u 11:00, Sala А2
34.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić -22. Apr 2024. u 09:30, Kancelarija 1b
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 119. Apr 2024. u 10:00, Sala 6
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -24. Apr 2024. u 10:00, Sala 6
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 108. Apr 2024. u 11:30, Sala 5
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -15. Apr 2024. u 12:00, Kabinet u prizemlju
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -18. Apr 2024. u 10:30, Kabinet u prizemlju
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -12. Apr 2024. u 10:30, Sala А1
41.SP17ANemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -17. Apr 2024. u 11:00, Kabinet 3
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević -12. Apr 2024. u 12:30, Učionica 2
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković -18. Apr 2024. u 09:30, Učionica 1
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -08. Apr 2024. u 11:30, Sala 5
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -15. Apr 2024. u 12:00, Kabinet u prizemlju
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -18. Apr 2024. u 10:30, Kabinet u prizemlju
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -12. Apr 2024. u 10:30, Sala А1
48.SP17ANemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -17. Apr 2024. u 11:00, Kabinet 3
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević -12. Apr 2024. u 12:30, Učionica 2
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković -18. Apr 2024. u 09:30, Učionica 1
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 2018. Apr 2024. u 11:30, Sala А1
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -22. Apr 2024. u 09:30, Kancelarija 1b
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 1708. Apr 2024. u 10:00, Sala А1
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov -25. Apr 2024. u 12:00, Učionica 2
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -23. Apr 2024. u 09:30, Učionica 1
56.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 316. Apr 2024. u 10:00, Učionica 1
57.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 217. Apr 2024. u 10:00, Sala 6
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 323. Apr 2024. u 09:30, Sala А3
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -08. Apr 2024. u 10:00, Sala А1
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 325. Apr 2024. u 12:00, Učionica 2
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 110. Apr 2024. u 12:00, Učionica 2
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -11. Apr 2024. u 11:00, Sala А2
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -15. Apr 2024. u 09:30, Sala А1
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -11. Apr 2024. u 11:00, Sala А2
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -23. Apr 2024. u 09:30, Učionica 1
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -25. Apr 2024. u 12:00, Učionica 2
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 108. Apr 2024. u 11:30, Sala 5
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -15. Apr 2024. u 12:00, Kabinet u prizemlju
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -18. Apr 2024. u 10:30, Kabinet u prizemlju
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -12. Apr 2024. u 10:30, Sala А1
71.SP17ANemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -17. Apr 2024. u 11:00, Kabinet 3
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević -12. Apr 2024. u 12:30, Učionica 2
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 118. Apr 2024. u 09:30, Učionica 1
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -08. Apr 2024. u 11:30, Sala 5
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -15. Apr 2024. u 12:00, Kabinet u prizemlju
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -18. Apr 2024. u 10:30, Kabinet u prizemlju
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 112. Apr 2024. u 10:30, Sala А1
78.SP17ANemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -17. Apr 2024. u 11:00, Kabinet 3
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević -12. Apr 2024. u 12:30, Učionica 2
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković -18. Apr 2024. u 09:30, Učionica 1
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -09. Apr 2024. u 09:00, Sala А3
82.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević -08. Apr 2024. u 10:00, Sala А1
83.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić -16. Apr 2024. u 09:30, Sala А3
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -09. Apr 2024. u 09:00, Učionica 3
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -09. Apr 2024. u 09:00, Učionica 3