Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2023

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo -15. Nov 2023. u 10:30, Sala А2
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -16. Nov 2023. u 12:00, Kabinet 2
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić -15. Nov 2023. u 09:00, Sala 6
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić -08. Nov 2023. u 10:00, Sala 6
5.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević -13. Nov 2023. u 10:00, Sala А1
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović -13. Nov 2023. u 14:00, Učionica 1
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić -07. Nov 2023. u 10:00, Kabinet 6
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -06. Nov 2023. u 11:30, Sala А1
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek -07. Nov 2023. u 11:30, Učionica 2
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -09. Nov 2023. u 09:00, Kabinet u prizemlju
11.SP17ANemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -06. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -07. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević -10. Nov 2023. u 09:30, Učionica 2
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -10. Nov 2023. u 09:00, Sala 6
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -06. Nov 2023. u 11:30, Sala А1
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -07. Nov 2023. u 11:30, Učionica 2
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -09. Nov 2023. u 09:00, Kabinet u prizemlju
18.SP17ANemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović -06. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -07. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević -10. Nov 2023. u 09:30, Učionica 2
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković -10. Nov 2023. u 09:00, Sala 6
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 114. Nov 2023. u 11:00, Učionica 2
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović -14. Nov 2023. u 11:00, Učionica 2
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić -07. Nov 2023. u 10:30, Učionica 3
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić -07. Nov 2023. u 10:30, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -14. Nov 2023. u 13:00, Sala 6
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -15. Nov 2023. u 10:00, Sala 5
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -10. Nov 2023. u 10:30, Sala А3
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -17. Nov 2023. u 10:30, Sala А3
30.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić -07. Nov 2023. u 10:30, Učionica 3
31.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić -07. Nov 2023. u 10:30, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 116. Nov 2023. u 11:30, Sala А2
33.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić -08. Nov 2023. u 10:00, Sala 6
34.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić -14. Nov 2023. u 10:00, Kancelarija 1b
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -16. Nov 2023. u 12:00, Kabinet 2
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -17. Nov 2023. u 10:30, Sala А3
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -06. Nov 2023. u 11:30, Sala А1
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -07. Nov 2023. u 11:30, Učionica 2
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -09. Nov 2023. u 09:00, Kabinet u prizemlju
40.SP17ANemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -06. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -07. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević -10. Nov 2023. u 09:30, Učionica 2
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković -10. Nov 2023. u 09:00, Sala 6
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -06. Nov 2023. u 11:30, Sala А1
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -07. Nov 2023. u 11:30, Učionica 2
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -09. Nov 2023. u 09:00, Kabinet u prizemlju
47.SP17ANemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -06. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -07. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević -10. Nov 2023. u 09:30, Učionica 2
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković -10. Nov 2023. u 09:00, Sala 6
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -07. Nov 2023. u 09:00, Učionica 2
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -14. Nov 2023. u 10:00, Kancelarija 1b
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević -09. Nov 2023. u 12:00, Kancelarija 11
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov -14. Nov 2023. u 12:30, Kabinet 5
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -13. Nov 2023. u 10:00, Sala А1
56.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -10. Nov 2023. u 10:30, Sala А3
57.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković -15. Nov 2023. u 10:00, Sala 5
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo -15. Nov 2023. u 10:30, Sala А2
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -09. Nov 2023. u 12:00, Kancelarija 11
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov -14. Nov 2023. u 12:30, Kabinet 5
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković -14. Nov 2023. u 13:00, Sala 6
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -08. Nov 2023. u 10:00, Sala 6
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -10. Nov 2023. u 10:30, Sala А3
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -08. Nov 2023. u 10:00, Sala 6
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -13. Nov 2023. u 10:00, Sala А1
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -14. Nov 2023. u 12:30, Kabinet 5
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -06. Nov 2023. u 11:30, Sala А1
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -07. Nov 2023. u 11:30, Učionica 2
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -09. Nov 2023. u 09:00, Kabinet u prizemlju
70.SP17ANemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -06. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -07. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević -10. Nov 2023. u 09:30, Učionica 2
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković -10. Nov 2023. u 09:00, Sala 6
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -06. Nov 2023. u 11:30, Sala А1
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -07. Nov 2023. u 11:30, Učionica 2
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -09. Nov 2023. u 09:00, Kabinet u prizemlju
77.SP17ANemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -06. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -07. Nov 2023. u 11:30, Kabinet 3
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević -10. Nov 2023. u 09:30, Učionica 2
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković -10. Nov 2023. u 09:00, Sala 6
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -15. Nov 2023. u 09:00, Sala 6
82.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić -08. Nov 2023. u 11:00, Sala А2
83.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević -09. Nov 2023. u 12:00, Kancelarija 11
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -07. Nov 2023. u 10:30, Učionica 3
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -07. Nov 2023. u 10:30, Učionica 3