Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2022

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 10. Nov 2022. u 10:30, Kabinet 2-
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 16. Nov 2022. u 10:00, Učionica 2-
3.SP17AEkonomika turizmadr Jelena Jević 09. Nov 2022. u 10:00, Kancelarija 1b-
4.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 16. Nov 2022. u 09:30, Kabinet 1-
5.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 09. Nov 2022. u 12:00, Kancelarija 1a-
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 09. Nov 2022. u 12:00, Sala 6-
7.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 14. Nov 2022. u 11:30, Sala А1-
8.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 08. Nov 2022. u 11:00, Kabinet 6-
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 07. Nov 2022. u 10:30, Učionica 2-
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 08. Nov 2022. u 11:30, Učionica 1-
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 16. Nov 2022. u 09:00, Učionica 2-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2022. u 10:00, Kabinet 3-
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 08. Nov 2022. u 11:30, Kabinet 3-
14.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 10. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
15.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 08. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 07. Nov 2022. u 10:30, Učionica 2-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 08. Nov 2022. u 11:30, Učionica 1-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 16. Nov 2022. u 09:00, Učionica 2-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2022. u 10:00, Kabinet 3-
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 08. Nov 2022. u 11:30, Kabinet 3-
21.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 10. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
22.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 08. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
23.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 16. Nov 2022. u 12:30, Kancelarija 1a-
24.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 16. Nov 2022. u 12:30, Kancelarija 1a-
25.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić --
26.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 09. Nov 2022. u 11:00, Učionica 3-
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 10. Nov 2022. u 13:00, Učionica 1-
28.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 14. Nov 2022. u 11:30, Kabinet 1-
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski --
30.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 07. Nov 2022. u 09:30, Kancelarija 11-
31.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić --
32.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 09. Nov 2022. u 11:00, Učionica 3-
33.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 16. Nov 2022. u 12:30, Kancelarija 1a-
34.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 09. Nov 2022. u 12:00, Kancelarija 1a-
35.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 16. Nov 2022. u 11:00, Sala 6-
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Nov 2022. u 10:30, Kabinet 2-
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 07. Nov 2022. u 10:30, Učionica 2-
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 08. Nov 2022. u 11:30, Učionica 1-
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 16. Nov 2022. u 09:00, Učionica 2-
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2022. u 10:00, Kabinet 3-
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 08. Nov 2022. u 11:30, Kabinet 3-
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 10. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 08. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 07. Nov 2022. u 10:30, Učionica 2-
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 08. Nov 2022. u 11:30, Učionica 1-
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 16. Nov 2022. u 09:00, Učionica 2-
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2022. u 10:00, Kabinet 3-
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 08. Nov 2022. u 11:30, Kabinet 3-
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 10. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 08. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 14. Nov 2022. u 11:30, Kancelarija 11-
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 16. Nov 2022. u 11:00, Sala 6-
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 09. Nov 2022. u 10:30, Kabinet 5-
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 15. Nov 2022. u 10:00, Kancelarija 11-
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 14. Nov 2022. u 11:30, Sala А1-
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 14. Nov 2022. u 11:30, Kabinet 1-
57.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 16. Nov 2022. u 10:00, Učionica 2-
58.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 16. Nov 2022. u 10:00, Kabinet 6-
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 09. Nov 2022. u 10:30, Kabinet 5-
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević 15. Nov 2022. u 10:00, Kancelarija 11-
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 10. Nov 2022. u 13:00, Učionica 1-
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić 09. Nov 2022. u 12:00, Kancelarija 1a-
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 16. Nov 2022. u 10:00, Kabinet 6-
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 09. Nov 2022. u 10:30, Kabinet 51
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 09. Nov 2022. u 12:00, Kancelarija 1a-
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 14. Nov 2022. u 11:30, Sala А1-
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 07. Nov 2022. u 10:30, Učionica 2-
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 08. Nov 2022. u 11:30, Učionica 1-
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 16. Nov 2022. u 09:00, Učionica 2-
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2022. u 10:00, Kabinet 3-
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 08. Nov 2022. u 11:30, Kabinet 3-
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 10. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 08. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 07. Nov 2022. u 10:30, Učionica 2-
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 08. Nov 2022. u 11:30, Učionica 1-
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 16. Nov 2022. u 09:00, Učionica 2-
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2022. u 10:00, Kabinet 3-
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 08. Nov 2022. u 11:30, Kabinet 3-
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 10. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 08. Nov 2022. u 09:00, Kabinet 3-
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević 09. Nov 2022. u 10:00, Kancelarija 1b-
82.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 16. Nov 2022. u 09:30, Kabinet 1-
83.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević 15. Nov 2022. u 10:00, Kancelarija 11-
84.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 15. Nov 2022. u 11:00, Kabinet 41
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić --
86.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 09. Nov 2022. u 11:00, Učionica 3-