Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za JUN 2022

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 03. Jun 2022. u 11:00, Sala 63
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 09. Jun 2022. u 10:00, Sala 52
3.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 10. Jun 2022. u 09:00, Sala А12
4.SP17AEkonomika turizmadr Jelena Jević 13. Jun 2022. u 10:00, Sala А115
5.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 13. Jun 2022. u 10:00, Sala А217
6.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 15. Jun 2022. u 12:00, Sala 68
7.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 01. Jun 2022. u 11:00, Sala А256
8.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 08. Jun 2022. u 11:00, Sala А339
9.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 20. Jun 2022. u 10:00, Sala 596
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 06. Jun 2022. u 10:00, Sala 5-
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 06. Jun 2022. u 11:00, Sala 51
12.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 06. Jun 2022. u 12:00, Sala 5100
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 31. Maj 2022. u 11:00, Učionica 14
14.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 10. Jun 2022. u 10:00, Sala 5-
15.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 30. Maj 2022. u 10:00, Sala А33
16.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 30. Maj 2022. u 11:00, Sala А21
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 06. Jun 2022. u 10:00, Sala 5-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 06. Jun 2022. u 11:00, Sala 5-
19.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 06. Jun 2022. u 12:00, Sala 57
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 31. Maj 2022. u 11:00, Učionica 1-
21.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 10. Jun 2022. u 10:00, Sala 544
22.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 30. Maj 2022. u 10:00, Sala А322
23.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 30. Maj 2022. u 11:00, Sala А217
24.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 16. Jun 2022. u 10:00, Sala 513
25.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 16. Jun 2022. u 10:00, Sala 563
26.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 14. Jun 2022. u 10:00, Učionica 317
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 07. Jun 2022. u 10:00, Sala А228
28.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 07. Jun 2022. u 11:30, Sala А313
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 03. Jun 2022. u 11:00, Sala 69
30.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 13. Jun 2022. u 10:00, Učionica 353
31.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 07. Jun 2022. u 09:30, Sala 5112
32.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 15. Jun 2022. u 11:00, Sala А114
33.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 15. Jun 2022. u 12:00, Sala 6118
34.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 09. Jun 2022. u 10:00, Sala 558
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Jun 2022. u 12:00, Sala 569
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 06. Jun 2022. u 10:00, Sala 5-
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 06. Jun 2022. u 11:00, Sala 577
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 06. Jun 2022. u 12:00, Sala 5-
39.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 31. Maj 2022. u 11:00, Učionica 11
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 10. Jun 2022. u 10:00, Sala 5-
41.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 30. Maj 2022. u 10:00, Sala А34
42.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 30. Maj 2022. u 11:00, Sala А24
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 06. Jun 2022. u 10:00, Sala 5-
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 06. Jun 2022. u 11:00, Sala 58
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 06. Jun 2022. u 12:00, Sala 5-
46.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 31. Maj 2022. u 11:00, Učionica 11
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 10. Jun 2022. u 10:00, Sala 566
48.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 30. Maj 2022. u 10:00, Sala А328
49.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 30. Maj 2022. u 11:00, Sala А218
50.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 15. Jun 2022. u 11:00, Sala А1-
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 21. Jun 2022. u 10:00, Sala А14
52.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 02. Jun 2022. u 10:30, Učionica 1-
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 03. Jun 2022. u 11:00, Sala А219
54.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 22. Jun 2022. u 11:00, Učionica 15
55.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 10. Jun 2022. u 09:00, Sala А12
56.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 17. Jun 2022. u 10:00, Sala А32
57.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 23. Jun 2022. u 10:00, Učionica 12
58.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 02. Jun 2022. u 10:30, Učionica 11
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević 03. Jun 2022. u 11:00, Sala А2-
60.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Jun 2022. u 11:30, Sala А322
61.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić 01. Jun 2022. u 12:00, Sala 62
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 16. Jun 2022. u 10:00, Sala А38
63.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 01. Jun 2022. u 12:00, Sala 66
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 02. Jun 2022. u 10:30, Učionica 14
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 22. Jun 2022. u 11:00, Učionica 1-
66.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 06. Jun 2022. u 10:00, Sala 51
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 06. Jun 2022. u 11:00, Sala 51
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 06. Jun 2022. u 12:00, Sala 5-
69.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 31. Maj 2022. u 11:00, Učionica 1-
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 10. Jun 2022. u 10:00, Sala 5-
71.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 30. Maj 2022. u 10:00, Sala А3-
72.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 30. Maj 2022. u 11:00, Sala А2-
73.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 06. Jun 2022. u 10:00, Sala 51
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 06. Jun 2022. u 11:00, Sala 5-
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 06. Jun 2022. u 12:00, Sala 5-
76.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 31. Maj 2022. u 11:00, Učionica 1-
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 10. Jun 2022. u 10:00, Sala 5-
78.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 30. Maj 2022. u 10:00, Sala А3-
79.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 30. Maj 2022. u 11:00, Sala А21
80.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 13. Jun 2022. u 10:00, Sala А22
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević 13. Jun 2022. u 10:00, Sala А18
82.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 03. Jun 2022. u 10:00, Sala А33
83.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević 03. Jun 2022. u 11:00, Sala А24
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 14. Jun 2022. u 10:00, Učionica 31