Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za APRIL 2022

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 13. Apr 2022. u 10:00, Sala 57
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 20. Apr 2022. u 09:30, Sala А18
3.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 20. Apr 2022. u 10:30, Kabinet 27
4.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 08. Apr 2022. u 10:30, Sala А236
5.SP17AEkonomika turizmadr Jelena Jević 15. Apr 2022. u 10:30, Sala А231
6.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 13. Apr 2022. u 12:00, Sala 537
7.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 07. Apr 2022. u 12:00, Kancelarija 106
8.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 19. Apr 2022. u 09:30, Sala А33
9.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 04. Apr 2022. u 10:00, Kabinet 62
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
12.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 07. Apr 2022. u 10:30, Sala 513
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 11. Apr 2022. u 11:30, Učionica 2-
14.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 14. Apr 2022. u 09:30, Kabinet 3-
15.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 05. Apr 2022. u 11:30, Kabinet 3-
16.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 18. Apr 2022. u 10:30, Sala 6-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
19.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 07. Apr 2022. u 10:30, Sala 5-
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 11. Apr 2022. u 11:30, Učionica 2-
21.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 14. Apr 2022. u 09:30, Kabinet 3-
22.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 05. Apr 2022. u 11:30, Kabinet 3-
23.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 18. Apr 2022. u 10:30, Sala 6-
24.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 12. Apr 2022. u 11:30, Kancelarija 2-
25.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 12. Apr 2022. u 11:30, Kancelarija 21
26.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 04. Apr 2022. u 09:00, Učionica 31
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 05. Apr 2022. u 14:00, Učionica 238
28.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 06. Apr 2022. u 10:00, Sala А148
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 20. Apr 2022. u 09:30, Sala А114
30.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 04. Apr 2022. u 09:00, Učionica 374
31.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 12. Apr 2022. u 11:30, Kancelarija 2-
32.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 06. Apr 2022. u 11:00, Kancelarija 1b-
33.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Apr 2022. u 12:00, Sala 5-
34.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 20. Apr 2022. u 09:30, Sala А1-
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 20. Apr 2022. u 10:30, Kabinet 2-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 07. Apr 2022. u 10:30, Sala 51
39.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 11. Apr 2022. u 11:30, Učionica 2-
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 14. Apr 2022. u 09:30, Kabinet 3-
41.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 05. Apr 2022. u 11:30, Kabinet 3-
42.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 18. Apr 2022. u 10:30, Sala 6-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 07. Apr 2022. u 10:30, Sala 5-
46.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 11. Apr 2022. u 11:30, Učionica 2-
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 14. Apr 2022. u 09:30, Kabinet 3-
48.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 05. Apr 2022. u 11:30, Kabinet 3-
49.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 18. Apr 2022. u 10:30, Sala 6-
50.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 06. Apr 2022. u 10:00, Sala 511
51.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 06. Apr 2022. u 11:00, Kancelarija 1b-
52.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 13. Apr 2022. u 10:00, Sala А12
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 14. Apr 2022. u 09:30, Sala 551
54.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2022. u 09:30, Sala А3-
55.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 11. Apr 2022. u 11:30, Sala А14
56.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 13. Apr 2022. u 08:30, Sala А32
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 21. Apr 2022. u 09:30, Sala 52
58.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 13. Apr 2022. u 10:00, Sala А14
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević 14. Apr 2022. u 09:30, Sala 5-
60.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 04. Apr 2022. u 12:00, Učionica 22
61.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić 13. Apr 2022. u 12:00, Sala 5-
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 21. Apr 2022. u 09:30, Sala 5-
63.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 13. Apr 2022. u 10:00, Sala А11
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 13. Apr 2022. u 12:00, Sala 5-
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 19. Apr 2022. u 09:30, Sala А3-
66.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 52
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 07. Apr 2022. u 10:30, Sala 5-
69.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 11. Apr 2022. u 11:30, Učionica 2-
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 14. Apr 2022. u 09:30, Kabinet 3-
71.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 05. Apr 2022. u 11:30, Kabinet 31
72.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 18. Apr 2022. u 10:30, Sala 6-
73.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 51
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 07. Apr 2022. u 09:00, Sala 5-
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 07. Apr 2022. u 10:30, Sala 5-
76.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 11. Apr 2022. u 11:30, Učionica 2-
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 14. Apr 2022. u 09:30, Kabinet 3-
78.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 05. Apr 2022. u 11:30, Kabinet 3-
79.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 18. Apr 2022. u 10:30, Sala 62
80.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 08. Apr 2022. u 10:30, Sala А2-
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević 15. Apr 2022. u 10:30, Sala А2-
82.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević --
83.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 15. Apr 2022. u 13:00, Učionica 12
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 04. Apr 2022. u 09:00, Učionica 3-