Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za APRIL 2021

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 29. Mar 2021. u 10:00, Učionica 112
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 01. Apr 2021. u 10:00, Sala 517
3.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 15. Apr 2021. u 08:30, Sala А37
4.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 06. Apr 2021. u 10:00, Sala 571
5.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 14. Apr 2021. u 12:30, Sala 632
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 08. Apr 2021. u 12:00, Sala 61
7.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 12. Apr 2021. u 10:00, Učionica 1-
8.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 30. Mar 2021. u 10:30, Kabinet 61
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 53
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 08. Apr 2021. u 11:00, Učionica 1-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 31. Mar 2021. u 10:00, Učionica 1-
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 07. Apr 2021. u 11:00, Sala А2-
14.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 02. Apr 2021. u 12:00, Sala А1-
15.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 01. Apr 2021. u 10:00, Sala 6-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 08. Apr 2021. u 11:00, Učionica 1-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 31. Mar 2021. u 10:00, Učionica 1-
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 07. Apr 2021. u 11:00, Sala А2-
21.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 02. Apr 2021. u 12:00, Sala А1-
22.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 01. Apr 2021. u 10:00, Sala 6-
23.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 13. Apr 2021. u 11:00, Sala 6-
24.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 13. Apr 2021. u 11:00, Sala 6-
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Apr 2021. u 10:00, Učionica 32
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 02. Apr 2021. u 13:30, Sala 628
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 07. Apr 2021. u 10:00, Sala 563
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 01. Apr 2021. u 10:00, Sala 514
29.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Apr 2021. u 10:00, Učionica 3100
30.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 13. Apr 2021. u 11:00, Sala 61
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 13. Apr 2021. u 10:00, Sala 51
32.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 14. Apr 2021. u 12:30, Sala 6-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 29. Mar 2021. u 10:00, Učionica 1-
34.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Apr 2021. u 10:00, Sala 51
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 08. Apr 2021. u 11:00, Učionica 1-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 31. Mar 2021. u 10:00, Učionica 1-
39.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 07. Apr 2021. u 11:00, Sala А2-
40.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 02. Apr 2021. u 12:00, Sala А1-
41.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 01. Apr 2021. u 10:00, Sala 6-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 08. Apr 2021. u 11:00, Učionica 1-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 31. Mar 2021. u 10:00, Učionica 1-
46.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 07. Apr 2021. u 11:00, Sala А2-
47.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 02. Apr 2021. u 12:00, Sala А1-
48.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 01. Apr 2021. u 10:00, Sala 6-
49.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 09. Apr 2021. u 10:00, Sala 5102
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 30. Mar 2021. u 12:00, Sala А36
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 12. Apr 2021. u 11:00, Učionica 1-
52.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 14. Apr 2021. u 10:00, Sala А32
53.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 15. Apr 2021. u 09:30, Sala А32
54.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 16. Apr 2021. u 11:00, Sala 61
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 30. Mar 2021. u 10:30, Sala А39
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 02. Apr 2021. u 12:30, Sala 67
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić 14. Apr 2021. u 12:30, Sala 6-
58.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 16. Apr 2021. u 11:00, Sala 6-
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 30. Mar 2021. u 11:00, Sala А3-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Apr 2021. u 11:00, Učionica 1-
61.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 14. Apr 2021. u 12:30, Sala 6-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 54
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
64.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 08. Apr 2021. u 11:00, Učionica 1-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 31. Mar 2021. u 10:00, Učionica 1-
66.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 07. Apr 2021. u 11:00, Sala А2-
67.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 02. Apr 2021. u 12:00, Sala А1-
68.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 01. Apr 2021. u 10:00, Sala 6-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 05. Apr 2021. u 11:00, Sala 5-
71.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 08. Apr 2021. u 11:00, Učionica 1-
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 31. Mar 2021. u 10:00, Učionica 1-
73.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 07. Apr 2021. u 11:00, Sala А22
74.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 02. Apr 2021. u 12:00, Sala А1-
75.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 01. Apr 2021. u 10:00, Sala 62
76.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 06. Apr 2021. u 10:00, Sala 5-
77.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 31. Mar 2021. u 10:00, Sala А21
78.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Apr 2021. u 10:00, Učionica 3-