Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za MART 2021

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 04. Mar 2021. u 08:00, Sala А2-
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 04. Mar 2021. u 10:00, Sala А1-
3.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 10. Mar 2021. u 11:00, Sala А3-
4.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 11. Mar 2021. u 10:00, Sala А3-
5.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 09. Mar 2021. u 12:00, Sala 6-
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 04. Mar 2021. u 12:00, Sala 6-
7.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 05. Mar 2021. u 11:00, Sala А1-
8.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Mar 2021. u 10:00, Sala А1-
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 03. Mar 2021. u 09:00, Učionica 1-
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Mar 2021. u 12:00, Učionica 1-
14.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 03. Mar 2021. u 10:00, Učionica 2-
15.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 03. Mar 2021. u 11:00, Sala 6-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 03. Mar 2021. u 09:00, Učionica 1-
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Mar 2021. u 12:00, Učionica 1-
21.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 03. Mar 2021. u 10:00, Učionica 2-
22.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 03. Mar 2021. u 11:00, Sala 6-
23.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 12. Mar 2021. u 12:00, Sala 6-
24.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 12. Mar 2021. u 12:00, Sala 6-
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Mar 2021. u 10:00, Učionica 3-
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 04. Mar 2021. u 11:30, Sala А3-
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 12. Mar 2021. u 10:00, Sala А31
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Mar 2021. u 11:00, Sala А3-
29.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Mar 2021. u 10:00, Učionica 31
30.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 12. Mar 2021. u 12:00, Sala 6-
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 08. Mar 2021. u 12:00, Učionica 1-
32.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 09. Mar 2021. u 12:00, Sala 6-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 04. Mar 2021. u 10:00, Sala А1-
34.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 10. Mar 2021. u 11:00, Sala А3-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 03. Mar 2021. u 09:00, Učionica 1-
39.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Mar 2021. u 12:00, Učionica 1-
40.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 03. Mar 2021. u 10:00, Učionica 2-
41.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 03. Mar 2021. u 11:00, Sala 6-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 03. Mar 2021. u 09:00, Učionica 1-
46.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Mar 2021. u 12:00, Učionica 1-
47.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 03. Mar 2021. u 10:00, Učionica 2-
48.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 03. Mar 2021. u 11:00, Sala 6-
49.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 08. Mar 2021. u 12:00, Učionica 1-
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 09. Mar 2021. u 10:00, Sala А3-
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 05. Mar 2021. u 11:00, Sala А1-
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 04. Mar 2021. u 08:00, Sala А2-
53.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 09. Mar 2021. u 10:00, Učionica 1-
54.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 12. Mar 2021. u 10:00, Sala А31
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 09. Mar 2021. u 10:00, Sala А3-
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 04. Mar 2021. u 12:30, Sala А32
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić --
58.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 09. Mar 2021. u 10:00, Učionica 1-
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 05. Mar 2021. u 11:00, Sala А1-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 09. Mar 2021. u 10:00, Sala А3-
61.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 09. Mar 2021. u 12:00, Sala 6-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 51
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
64.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 03. Mar 2021. u 09:00, Učionica 1-
66.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Mar 2021. u 12:00, Učionica 1-
67.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 03. Mar 2021. u 10:00, Učionica 2-
68.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 03. Mar 2021. u 11:00, Sala 6-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
71.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Mar 2021. u 12:00, Sala 5-
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 03. Mar 2021. u 09:00, Učionica 1-
73.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Mar 2021. u 12:00, Učionica 1-
74.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 03. Mar 2021. u 10:00, Učionica 2-
75.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 03. Mar 2021. u 11:00, Sala 6-
76.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 11. Mar 2021. u 10:00, Sala А3-
77.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 08. Mar 2021. u 11:00, Sala А3-
78.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Mar 2021. u 10:00, Učionica 3-