Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za JANUAR 2021

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 26. Jan 2021. u 08:30, Sala 547
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 26. Jan 2021. u 10:00, Sala 568
3.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 26. Jan 2021. u 11:00, Sala А152
4.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 20. Jan 2021. u 10:00, Sala 5171
5.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 03. Feb 2021. u 11:30, Sala 5164
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 21. Jan 2021. u 10:00, Sala А3-
7.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 21. Jan 2021. u 14:00, Sala 6-
8.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 18. Jan 2021. u 11:30, Sala А33
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2021. u 10:00, Sala 5-
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А32
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А1-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 29. Jan 2021. u 10:00, Učionica 1-
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Jan 2021. u 11:00, Sala 5-
14.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А3-
15.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А1-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2021. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А3-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А1-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 29. Jan 2021. u 10:00, Učionica 1-
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Jan 2021. u 11:00, Sala 5-
21.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А3-
22.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А12
23.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 19. Jan 2021. u 11:00, Sala А3-
24.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 19. Jan 2021. u 11:00, Sala А3-
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 01. Feb 2021. u 10:00, Učionica 32
26.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 27. Jan 2021. u 09:30, Sala 585
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 27. Jan 2021. u 12:00, Sala 571
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 25. Jan 2021. u 09:00, Sala 5176
29.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 01. Feb 2021. u 10:00, Učionica 3127
30.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 19. Jan 2021. u 11:00, Sala А31
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 02. Feb 2021. u 11:00, Sala 5-
32.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 03. Feb 2021. u 11:30, Sala 5-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 26. Jan 2021. u 10:00, Sala 5-
34.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 26. Jan 2021. u 10:30, Sala А1-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2021. u 10:00, Sala 5-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А11
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А3-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 29. Jan 2021. u 10:00, Učionica 1-
39.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Jan 2021. u 11:00, Sala 5-
40.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А3-
41.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А1-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2021. u 10:00, Sala 5-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А1-
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А3-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 29. Jan 2021. u 10:00, Učionica 1-
46.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Jan 2021. u 11:00, Sala 5-
47.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А3-
48.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А1-
49.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 28. Jan 2021. u 09:00, Sala 5153
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Feb 2021. u 10:30, Sala А317
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 21. Jan 2021. u 11:00, Sala А31
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 28. Jan 2021. u 08:30, Sala А38
53.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 28. Jan 2021. u 10:00, Sala А28
54.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 28. Jan 2021. u 11:00, Sala А39
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 04. Feb 2021. u 10:00, Sala А321
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2021. u 12:00, Sala А13
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić --
58.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 18. Jan 2021. u 10:00, Sala А2-
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2021. u 11:00, Sala А3-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 03. Feb 2021. u 11:30, Sala 5-
61.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Feb 2021. u 10:30, Sala А3-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2021. u 10:00, Sala 520
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А1-
64.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А3-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 29. Jan 2021. u 10:00, Učionica 1-
66.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Jan 2021. u 11:00, Sala 5-
67.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А3-
68.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А1-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2021. u 10:00, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А3-
71.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2021. u 11:00, Sala А1-
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 29. Jan 2021. u 10:00, Učionica 1-
73.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Jan 2021. u 11:00, Sala 514
74.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А35
75.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 29. Jan 2021. u 10:00, Sala А12
76.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 20. Jan 2021. u 10:00, Sala 5-
77.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 02. Feb 2021. u 10:00, Sala А12
78.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 01. Feb 2021. u 10:00, Učionica 3-