Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2020

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić --
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Sep 2020. u 09:30, Sala А17
3.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 21. Sep 2020. u 10:00, Sala А118
4.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Sep 2020. u 10:00, Sala 553
5.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 22. Sep 2020. u 12:00, Sala 68
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 17. Sep 2020. u 10:00, Sala А320
7.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 17. Sep 2020. u 14:00, Sala 688
8.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 16. Sep 2020. u 10:00, Sala А335
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 14. Sep 2020. u 13:00, Sala 54
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Sep 2020. u 10:00, Sala 539
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Sep 2020. u 11:00, Sala 51
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А3-
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А1-
14.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А2-
15.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А12
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 14. Sep 2020. u 13:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Sep 2020. u 10:00, Sala 51
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Sep 2020. u 11:00, Sala 5-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А313
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А110
21.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А21
22.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А18
23.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 14. Sep 2020. u 11:00, Sala А2-
24.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 14. Sep 2020. u 11:00, Sala А24
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Sep 2020. u 09:00, Učionica 314
26.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković --
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 21. Sep 2020. u 12:00, Sala А234
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 21. Sep 2020. u 09:00, Sala А17
29.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2020. u 09:00, Učionica 383
30.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 17. Sep 2020. u 11:00, Sala А227
31.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 22. Sep 2020. u 13:00, Sala 67
32.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Sep 2020. u 12:00, Učionica 19
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 15. Sep 2020. u 12:00, Sala А229
34.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 15. Sep 2020. u 12:00, Sala А314
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 14. Sep 2020. u 13:00, Sala 530
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Sep 2020. u 10:00, Sala 5-
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Sep 2020. u 11:00, Sala 5-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А11
39.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А31
40.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А2-
41.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А11
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 14. Sep 2020. u 13:00, Sala 51
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Sep 2020. u 10:00, Sala 5-
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Sep 2020. u 11:00, Sala 5-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А3-
46.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А110
47.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А210
48.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А15
49.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Sep 2020. u 12:30, Učionica 19
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 23. Sep 2020. u 11:30, Sala А3-
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 22. Sep 2020. u 10:00, Sala А22
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 18. Sep 2020. u 10:30, Sala А13
53.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 22. Sep 2020. u 11:00, Sala А12
54.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 22. Sep 2020. u 11:00, Učionica 1-
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 23. Sep 2020. u 09:30, Sala А34
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 17. Sep 2020. u 12:00, Sala А114
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski --
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 22. Sep 2020. u 10:00, Sala А2-
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 22. Sep 2020. u 13:00, Sala 62
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 23. Sep 2020. u 11:30, Sala А32
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 14. Sep 2020. u 13:00, Sala 5-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Sep 2020. u 10:00, Sala 5-
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Sep 2020. u 11:00, Sala 51
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А3-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А1-
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А2-
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А1-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 14. Sep 2020. u 13:00, Sala 5-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Sep 2020. u 10:00, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Sep 2020. u 11:00, Sala 5-
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А3-
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 18. Sep 2020. u 12:30, Sala А11
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А2-
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 18. Sep 2020. u 11:00, Sala А11
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 16. Sep 2020. u 11:30, Sala А24
76.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić --
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2020. u 09:00, Učionica 3-