Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za SEPTEMBAR 2020

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 26. Avg 2020. u 10:00, Sala А319
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 02. Sep 2020. u 09:30, Sala А212
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Avg 2020. u 10:00, Sala 550
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Avg 2020. u 12:00, Sala 613
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 29. Avg 2020. u 10:00, Sala 5107
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 01. Sep 2020. u 10:00, Sala 561
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 25. Avg 2020. u 10:00, Sala 566
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 24. Avg 2020. u 09:00, Sala 566
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 24. Avg 2020. u 10:00, Sala 51
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 24. Avg 2020. u 11:00, Sala 52
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 27. Avg 2020. u 09:30, Sala А3-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 27. Avg 2020. u 09:30, Sala 5-
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А2-
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А14
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 24. Avg 2020. u 09:00, Sala 54
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 24. Avg 2020. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 24. Avg 2020. u 11:00, Sala 5-
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 27. Avg 2020. u 09:30, Sala 53
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 27. Avg 2020. u 09:30, Sala А329
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А26
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А115
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 31. Avg 2020. u 12:00, Sala 5-
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 31. Avg 2020. u 12:00, Sala 532
24.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 25. Avg 2020. u 09:00, Učionica 322
25.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 26. Avg 2020. u 11:00, Sala 556
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 26. Avg 2020. u 12:00, Sala А241
27.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 26. Avg 2020. u 09:00, Sala А314
28.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 25. Avg 2020. u 09:00, Učionica 380
29.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 27. Avg 2020. u 12:00, Sala 548
30.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 28. Avg 2020. u 12:00, Sala А116
31.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 28. Avg 2020. u 12:30, Sala 620
32.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 24. Avg 2020. u 12:00, Sala А260
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 24. Avg 2020. u 12:00, Sala А328
34.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 24. Avg 2020. u 09:00, Sala 5-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 24. Avg 2020. u 10:00, Sala 546
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 24. Avg 2020. u 11:00, Sala 5-
37.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 27. Avg 2020. u 09:30, Sala А32
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 27. Avg 2020. u 09:30, Sala 5-
39.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А2-
40.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А12
41.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 24. Avg 2020. u 09:00, Sala 5-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 24. Avg 2020. u 10:00, Sala 51
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 24. Avg 2020. u 11:00, Sala 5-
44.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 27. Avg 2020. u 09:30, Sala 533
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 27. Avg 2020. u 09:30, Sala А3-
46.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А220
47.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А110
48.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 28. Avg 2020. u 13:00, Sala А122
49.SP17ASelektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 26. Avg 2020. u 09:30, Sala 52
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 28. Avg 2020. u 11:30, Sala А3-
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 04. Sep 2020. u 10:00, Sala А24
52.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 02. Sep 2020. u 11:00, Sala А14
53.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 02. Sep 2020. u 11:00, Sala А23
54.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 02. Sep 2020. u 11:00, Učionica 1-
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 28. Avg 2020. u 09:30, Sala А36
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 31. Avg 2020. u 11:00, Sala А219
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 31. Avg 2020. u 10:00, Sala А36
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 28. Avg 2020. u 11:30, Sala А35
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 28. Avg 2020. u 13:30, Sala 65
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 04. Sep 2020. u 10:00, Sala А2-
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 24. Avg 2020. u 09:00, Sala 5-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 24. Avg 2020. u 10:00, Sala 5-
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 24. Avg 2020. u 11:00, Sala 54
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 27. Avg 2020. u 09:30, Sala 5-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 27. Avg 2020. u 09:30, Sala А31
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А2-
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А1-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 24. Avg 2020. u 09:00, Sala 5-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 24. Avg 2020. u 10:00, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 24. Avg 2020. u 11:00, Sala 51
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 27. Avg 2020. u 09:30, Sala А3-
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 27. Avg 2020. u 09:30, Sala 5-
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А21
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 27. Avg 2020. u 10:00, Sala А11
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 25. Avg 2020. u 11:30, Sala А38
76.SP17ATurističko vođenjedr Branislav Rabotić 26. Avg 2020. u 09:30, Sala 56
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 25. Avg 2020. u 09:00, Učionica 3-