Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za ROK GEOGRAFIJA 2019

Turistička geografija
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17BTuristička geografijadr Dario Šimičević --
2.SP17CTuristička geografijadr Dario Šimičević --
3.SP17DTuristička geografijadr Dario Šimičević --
4.NP05Turistička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 6-
5.NP93Turistička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 6-
6.SP07Turistička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 6-
7.SP09Turistička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 61
8.SP11Turistička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 63
9.SP12Turistička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 613
10.SP15ATuristička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 68
11.SP15BTuristička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 67
12.SP15CTuristička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 61
13.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 20. Sep 2019. u 14:00, Sala 632
14.NP05Turistička geografijadr Dušan Kićović --
15.NP93Turistička geografijadr Dušan Kićović --
16.SP07Turistička geografijadr Dušan Kićović --
17.SP09Turistička geografijadr Dušan Kićović --
18.SP11Turistička geografijadr Dušan Kićović --
19.SP12Turistička geografijadr Dušan Kićović --
20.SP15ATuristička geografijadr Dušan Kićović --
21.SP15BTuristička geografijadr Dušan Kićović --
22.SP15CTuristička geografijadr Dušan Kićović --
23.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović --
24.SP17BTuristička geografijadr Dušan Kićović --
25.SP17CTuristička geografijadr Dušan Kićović --
26.SP17DTuristička geografijadr Dušan Kićović --
UKUPNO65