Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Rang lista za upis studenata

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (preliminarnu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2019/2020. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 13-II-9Sara (Čedo) Mijović35.58 24.00 28.00 87.58
2. 7-XI-1Teodora (Nebojša) Jevremović30.22 26.00 26.00 82.22
3. 19-II-15Tatjana (Radivoj) Višković31.88 22.00 26.00 79.88
4. 4-II-4Andrijana (Dejan) Todorović34.40 16.00 28.00 78.40
5. 18-II-14Janko (Obradin) Milić31.40 16.00 30.00 77.40
6. 15-II-11Ivana (Goran) Vitaz25.26 20.00 26.00 71.26
7. 6-I-1Filip (Igor) Pantelić29.24 14.00 28.00 71.24
8. 20-II-16Nađa (Vladica) Milojković26.78 22.00 20.00 68.78
9. 8-II-6Mirjana (Sava) Eraković25.74 18.00 24.00 67.74
10. 16-II-12Teodora (Nikola) Popović25.48 18.00 24.00 67.48
11. 14-II-10Kosta (Dušan) Kostić27.30 22.00 16.00 65.30
12. 21-IV-1Ana (Zoran) Marković20.72 14.00 30.00 64.72
13. 2-II-2Jovan (Ilija) Crnjanski30.74 10.00 22.00 62.74
14. 5-II-5Nikola (Novica) Mihajlović32.68 6.00 24.00 62.68
15. 22-I-2Jovana (Dragiša) Potić26.04 18.00 16.00 60.04
16. 10-II-7Tatjana (Olivera) Lazarević19.68 16.00 24.00 59.68
17. 3-II-3Miloš (Zoran) Tomić19.88 16.00 22.00 57.88
18. 12-III-2Saša (Saša) Đurđić34.66 4.00 18.00 56.66
19. 9-III-1Sanja (Vesna) Radenković21.20 10.00 22.00 53.20
20. 17-II-13***20.52 12.00 20.00 52.52
21. 1-II-1Danijel (Slobodan) Stanković24.00 4.00 24.00 52.00
22. 11-II-8Milan (Slaviša) Radovanović22.38 8.00 20.00 50.38

Napomena

 1. Kandidati od broja 1. do broja 22. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
 2. Podnošenje prigovora Rukovodiocu odseka za turizam na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi 6. septembra 2019. godine od 900 do 1100 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
 3. Donošenje rešenja Rukovodioca odseka po prigovoru 6. septembra 2019. godine od 1100 do 1200 časova u kancelariji broj 10, na glavnom ulazu.
 4. Podnošenje žalbe Predsedniku saveta Akademije, na rešenje Rukovodioca odseka 6. septembra 2019. godine od 1200 do 1300 časova (kancelarija 10, na glavnom ulazu).
 5. Donošenje odluke Predsednika saveta po žalbi, 6. septembra 2019. godine od 1300 do 1400 časova.
 6. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbi.
 7. Objavljivanje konačne rang liste, 9. septembra 2019. godine do 1700 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
5. septembar 2019. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
 1. dr Maja Ćosić, predsednik

 2. dr Violeta Tošić, član

 3. dr Jelisaveta Vučković, član

 4. dr Bojana Plemić, član

 5. Nikola Zdravković, član