Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Ispitni rok
Ispitni rok Termini On-line prijava

Oktobar 2019

OBAVEŠTENJE
ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK
ŠKOLSKE 2018/19. godine
koji će se održati od 9.09.2019. do 21.09.2019. godine

  1. Pravo na polaganje ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku imaju SVI STUDENTI koji su OVERILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA i ispunili OBAVEZE VEZANE ZA ŠKOLARINU.
  2. PRIJAVA ISPITA (po ceni od 500,00 dinara za sve studente) obaviće se od 3. septembra do 4. septembra 2019. godine, ubacivanjem prijave u sanduče.
  3. ZAPISNICI O POLAGANJU ISPITA biće oglašeni 5. septembra 2019. godine posle 1500 časova na SAJTU ŠKOLE.
  4. ULAGANJE PRIMEDBI NA ZAPISNIKE, NAKNADNA PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1.500,00 dinara) I PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara) mogu se obaviti 6. septembra 2019. godine od 1100 do 1300 časova u studentskoj službi.
  5. Studentima koji su u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU, a u ispitnoj prijavi studenti POSEBNO NAZNAČAVAJU da polažu usmeni deo ispita, s tim što navode ime nastavnika kod koga su pismeni deo ispita položili u prethodnom ispitnom roku.
  6. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
  7. Studenti su dužni da čuvaju jedan primerak priznanice o izvršenoj uplati.
  8. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.
  9. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

Molimo studente da se putem sajta informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili. U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, moguće je POLAGANJE POJEDINIH ISPITA PO GRUPAMA, o čemu će studenti biti obavešteni pre početka ispitnog roka.

UPRAVA ŠKOLE

Termini i spiskovi

SVE ISPRAVNE PRIJAVE ZA ISPITE U OVOM ROKU SU UNETE.
Prijave studenata koji nisu izmirili sve obaveze vezane za školarinu, nisu unete.

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA