Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Raspored nastave - Upravljanje
Raspored nastave - Menadžment
Termini za kolokvijume na SPECIJALISTIČKIM studijama
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2017 / 18
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Rešenje o dopuni dozvole za rad broj: 612-00-00319/2017-06 od 15. avgusta 2017. godine.
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
15. mar 2018.
Raspored predavanja za studente specijalističkih studija

Raspored predavanja za studente specijalističkih studija u periodu od 19. marta do 22. marta 2018. godine.

PONEDELJAK, 19.03.2018.
 1. Upravljanje razvojem u turizmu – dr Vlastimir Vuković, od 17,00-18,30, sala A6
 2. Upravljanje razvojem u turizmu - dr Zoran Milenković, od 18,40-20,10, sala A6
UTORAK, 20.03.2018.
 1. Upravljanje razvojem u turizmu – dr Vlastimir Vuković, od 17,00-18,30, sala A6
 2. Upravljanje razvojem u turizmu - dr Zoran Milenković, od 18,40-20,10, sala A6
SREDA, 21.03.2018.
 1. Upravljanje razvojem u turizmu – dr Vlastimir Vuković, od 17,00-18,30, sala A6
 2. Upravljanje razvojem u turizmu - dr Zoran Milenković, od 18,40-20,10, sala A6
14. mar 2018.
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Podsećamo studente,

 • pretposlednja rata školarine za studente osnovnih studija dospela 28.02.
 • poslednja rata školarine za studente specijalističkih studija dospeva 15.03.

Studenti koji ne izmire sve obaveze prema Školi do 30. marta (pun iznos školarine, odnosno prenosa ispita), nemaju pravo polaganja ispita u APRILSKOM roku školske 2017/18.

Molimo Vas da u najskorijem roku izmirite svoje obaveze vezane za školarinu.

Dokaz o uplaćenoj rati školarine (uplatnicu), obavezno doneti na šalter Škole.

Uprava Škole

09. mar 2018.
Fly Fly Travel – stručna praksa 
Turistička agencija Fly Fly Travel je otvorila 6 slobodnih mesta za stručnu praksu u svojim poslovnicama u Beogradu. Aktivnosti u toku prakse obuhvataju poslove prodaje turističkih aranžmana (rad sa klijentima ili call centar u zavisnosti od interesovanja studenata). USLOVI:
 • Studenti II, III godine i specijalističkih studija
 • Prosek minimum 7
Svi studenti će imati stručnu praksu u trajanju od 8 nedelja. Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV na zaposlenje@flyflytravel.com do popune slobodnih mesta.

04. okt 2016.
Važno obaveštenje

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA broj 612-00-02656/2016-06 od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem prava studenata koji su započeli osnovne studije po starom nastavnom planu i programu, da te studije završe najkasnije do kraja školske 2017/2018 godine.

20. mar 2018.
Obaveštenje za MAJSKI ispitni predrok

Na sednici Nastavnog veća od 19.3. doneta je odluka da se odobrava junski predrok koji će se održati u maju mesecu. Uslovi i termini polaganja u predroku biće naknadno objavljeni na sajtu škole.

20. mar 2018.
Prvi kolokvijum iz predmeta Turističko vođenje

Prvi kolokvijum iz predmeta Turističko vođenje održaće se u ponedeljak, 26. marta sa početkom u 10:15, u sali A3.

20. mar 2018.
Napisan je referat za izbor nastavnika

Napisan je referati za izbor jednog nastavnika u zvanju predavača za Nemački jezik, po konkursu od 31.01.2018. godine.

Zainteresovani se mogu upoznati sa sadržajem referata u roku od 30 dana u kancelariji broj 7, radnim danom od 8:00 do 13:00 časova.

19. mar 2018.
Engleski jezik A3 i B3

Obaveštavaju se studenti da 21. i 22. marta neće biti predavanja i vežbi iz predmeta Engleski jezik A3 i B3. Nadoknada časova će biti naknadno dogovorena.

dr E. Lipovšek

19. mar 2018.
Kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma

Kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma održace se 10. aprila 2018. godine po sledećem rasporedu:

 • 8.30 - 9.10, sala A5 broj indeksa 1/2017 - 150/2017
 • 8.30 - 9.10, sala A1, broj indeksa 151/2017 - 180/2017
 • 9.15 - 9.55, sala A5, broj indeksa 181/2017- 310/2017
 • 9.15 - 9.55, sala A1, broj indeksa 311/2017 - 360/2017

16. mar 2018.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 21. Marta 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

16. mar 2018.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 21. Marta 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

16. mar 2018.
Promena termina za polaganje ispita iz predmeta Turistička geografija i Osnovi menadžmenta (prof. dr Snežana Štetić)

Ovi ispiti će se umesto u ponedeljak 19.03.2018.g. polagati u sredu 21.03.2018.g. po sledećem rasporedu:

Osnovi menadžmenta

sreda 21.03.2018.g. u 14,30 učionica 1.

Turistička geografija

sreda 21.03.2018.g. u 15,00 učionica 1.

15. mar 2018.
I kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B
Obaveštavaju se studenti da će se I kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu Grupa B održati po sledećem rasporedu:
 • 28.03.2018. u 8.30h, Sala A3 Grupa B2
 • 28.03.2018. u 9.15h, Sala A3 Grupa B1
14. mar 2018.
Prvi kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu - Grupa A

Prvi kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu za studente grupe A održaće se 04. aprila 2018. godine, prema sledećem rasporedu:

 • Stare generacije i studenti sa brojem indeksa do 155/2016 u 9 h, sala A2
 • Studenti sa brojem indeksa od 157/2016 do 401/2016 u 10.30 h, sala A2

13. mar 2018.
I kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - Grupa A
I Kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu kod dr Marije Najdić održaće se prema sledećem rasporedu:
 • 30.3.2017. od 10.10 u sali A1, broj indeksa od 3/2015 do 163/2015
 • 30.3.2017. od 10.40 u sali A1, broj indeksa od 165/2015 do 407/2015.
Studenti su dužni da sa sobom ponesu indeks.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

13. mar 2018.
Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacija

Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacija održaće se u petak, 30 marta, sa početkom u 13.20h, u sali A6.

Na kolokvijum je potrebno poneti indeks i hemijsku olovku.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemic

12. mar 2018.
Pprvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu za studente osnovnih studija - Grupa B

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu za studente osnovnih studija upisani školske 17/18 - Grupa B, biće održan u utorak, 03. aprila 2018. godine u 11,50h u A1.

12. mar 2018.
Predavanje iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu za diplomirane studente

Predavanje iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu održaće se u četvrtak 15.03. od 14,30 h do 15,15 h, u učionici 1 na ulazu 5.

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu za diplomirane studente upisane školske 17/18, održaće se 03.04.2018.godine u 11.50h u sali A1. u terminima kada imaju kolokvijum i studenti osnovnih studija.

12. mar 2018.
I kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

I kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma održaće se u utorak 27.03.2018. u 8.30 časova u učionici 2.

09. mar 2018.
Nastava za diplomirane studente iz predmet Životna sredina i turizam

Nastava za diplomirane studente iz predmet Životna sredina i turizam kod dr Daria Šimičevića, održavati po rasporedu u terminima nastave na osnovnim studijama.

09. mar 2018.
I kolokvijum iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

I kolokvijum iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu održaće se u četvrtak 22.marta 2018.godine u 9.00h u sali A6.

09. mar 2018.
Prvi kolokvijum iz Računovodstva u turizmu Grupa A

Prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu za grupu A održaće se 19.03. u 8.30 u sali A2.

08. mar 2018.
Prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasledje i turizam

Prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasledje i turizam održaće se u sledećim terminima:

 • 20. mart, od 10.10h, sala A5, Grupa B
 • 22. marta, od 10.10h, sala A5, Grupa A

Na kolokvijum je neophodno poneti indeks i hemijsku olovku.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

07. mar 2018.
Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu za obe grupe

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu za obe grupe održaće se u UTORAK 20. marta, u 13,20h, Sala A6

02. mar 2018.
Upis bodova za stručnu praksu I, II i III godina
Upis bodova za stručnu praksu obaviće se u sredu, 21.03.2018. po sledećem rasporedu:
 • Studenti I godine sala A6 u 08.30-10.00 časova;
 • Studenti II godine sala A6 u 11.00-12.30 časova;
 • Studenti III godine sala A6 u 12.30-13.20 časova;
 • Studenti specijalističkih studija bodove upisuju u 10.00 časova u kabinetu profesora dr Marije Najdić, ulaz V, I sprat.
Napomena:
 1. Studenti treba da imaju indeks, odrađenu neku od aktivnosti koje se boduju za praksu ili overenu potvrdu turističkog preduzeća u kome su obavili stručnu praksu, ispitnu prijavu i dnevnik prakse (studenti I godine ne donose dnevnik).
 2. Upis bodova iz stručne prakse obavljaće se ISKLJUČIVO u terminima koji se objavljuju na sajtu Visoke turističke škole u delu vesti vezanih za stručnu praksu, a koje će određivati i zakazivati koordinatori stručne prakse.
01. dec 2017.
PRIJAVA ZA STRUČNU PRAKSU

Molimo sve studente da prijave stručnu praksu kroz opciju Indeks on-line, do kraja marta 2018. godine. Tom prilikom treba da izaberu način organizacije i period kada bi obavljali stručnu praksu. Studenti koji se ne budu prijavili, regulisaće samostalno obavljanje stručne prakse.

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2007/2008 i 2008/2009

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 i 2008/09 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Dvogodišnje studije - generacije upisane do 2004/2005

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,kao i studenti koji su upisali III godinu kao diplomirani da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09