Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Stara verzija sajta
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Specijalizacija
Raspored nastave - Upravljanje
Raspored nastave - Menadžment
Predmeti
Ispitna pitanja
Uslovi upisa
Upis 2016 / 17
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
English
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
30. avg 2016.
DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 1. i 2. septembra od 900 do 1200 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude stariji od 6 meseci).

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

15. jul 2016.
SLOBODNA MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK

Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

-za upis 1 (jednog) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu studenata koji se finansiraju iz budžeta, i to za jedno (1) lice državljanina Republike Srbije koje je u školskoj 2015/2016 srednju školu završilo u inostranstvu.

-za upis 58 (pedeset osam) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u drugom upisnom roku školske 2016/2017. godine.

Prijavljivanje kandidata 1 i 2.09.2016.
od 900 do 1200
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 2.09.2016.
do 1500
Polaganje prijemnog ispita 5.09.2016.
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 6.09.2016.
do 1700
Podnošenje prigovora direktoru Škole
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
8.09.2016.
od 900 do 1000
Donošenje odluke po prigovoru 8.09.2016.
od 1000 do 1100
Podnošenje žalbe Savetu
na rešenje direktora Škole
9.09.2016.
od 900 do 1000
Rešavanje po žalbi 9.09.2016.
od 1100 do 1200
Objavljivanje konačne rang liste 9.09.2016.
do 1700
Upis primljenih kandidata 12.09.2016.
od 1000 do 1400

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIĆE OBAVLJEN ISKLJUČIVO PREMA RASPOREDU KOJI ĆE NA SAJTU ŠKOLE BITI ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.

24. jun 2016.
UPIS 2016. - Obaveštenje za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu

Dopunom MPN "stručnog uputstva za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa" kandidatima koji su srednje obrazovanje završili u inostranstvu, za predaju dokumenata je dovoljna potvrda da je postupak nostrifikacije u toku.

15. jun 2016.
10. EX-YU konkurs za grafiku

Poštovani,
Visoka turistička škola strukovnih studija i autor konkursa - Nataša Brkić,
raspisuju

JUBILARNI, 10. EX-YU konkurs za grafiku.

Tim povodom imamo čast i zadovoljstvo da izložbu
žiriranih grafika 10. EX-YU konkursa
otvori

srpski i francuski akademik i slikar,
profesor VLADIMIR VELIČKOVIĆ!

Pravila učestvovanja i prijavni list možete preuzeti OVDE.

30. avg 2016.
Kulturno nasleđe i turizam - Septembarski rok

Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam održaće se 7.09.2016. godine po grupama koje će biti naknadno objavljene.

29. avg 2016.
Septembarski  rok -  Raspored polaganja ispita iz predmeta Turistička geografija (dr Dragomir Kićović) - novi termini

 • 6.09.2016.godine u 9 časova, Sala A1, generacija upisane 2015.godine
 • 6.09.2016.godine u 10.30 časova, Sala A1, generacija upisane 2012., 2013. i 2014.godine
 • 6.09.2016.godine u 12.30 časova, Sala A1, generacija upisane 2011. godine i sve ostale starije generacije

23. avg 2016.
Septembarski  rok -  Raspored polaganja ispita iz predmeta Turistička geografija (dr Dario Šimičević)

 • 2.09.2016.godine u 9 časova, Sala A1, generacija upisane 2015.godine
 • 2.09.2016.godine u 11 časova, Sala A1, sve ostale generacije

23. avg 2016.
Osnovi menadžmenta ( dr Vlastimir Vuković ) - grupe za polaganje, Septembarski rok

 • 29.08.2016.g. u 9.00 časova, sala A1 - Studenti od broja indexa 19/2012 - 90/2014
 • 29.08.2016.g. u 11,00 časova, sala A1 - Studenti od broja indexa 108/2014 do kraja

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

23. avg 2016.
Ekonomika turizma - grupe za polaganje, Septembarski rok

 • 5.9.2016. u 8,30 sati,br. indeksa od 4/2015 do 135/2015 (sala A6)
 • 5.9.2016. u 10,30 sati, broj indeksa od 139/2015 do 260/2015. (sala A6)
 • 5.9.2016. u 13,30 sati, broj indeksa od 261/2015 do kraja. (sala A6)
 • 5.9.2016. u 14,30 sati, svi stari studenti. (sala A6)

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

22. avg 2016.
Usmeni ispit iz Nemačkog, Francuskog i Ruskog jezika - Septembarski rok

Usmeni ispit iz Nemačkog, Francuskog i Ruskog jezika, za studente koji su položili pismeni ispit u prethodnom roku, će se polagati 25. avgusta 2016. godine, po sledećem rasporedu:

 • Nemački jezik (mr Maša Polillo) u 10:00, Sala A1
 • Francuski jezik (Jelena Milošević) u 13:00, Sala A1
 • Ruski jezik (Natalija Radosvljević) u 10:00, Sala A2
 • Nemački jezik (mr Ivana Stojanović) u 11:00, Sala A1

22. avg 2016.
Usmeni ispit iz Engleskog jezika  - Septembarski rok

Usmeni ispit iz Engleskog jezika za studente koji su položili pismeni ispit u prethodnom roku, će se polagati 26. avgusta 2016. godine, po sledećem rasporedu:

 • mr Milina Kosanović, 11 časova, sala A1
 • mr Ivan Milošević, 11 časova, sala A6
 • dr Emilija Lipovšek, 11 časova, učionica 1
 • mr Smiljka Kesić, 11 časova, učionica 2

22. avg 2016.
Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu informatičke predmete (Osnovi računarstva, Informatika u turizmu i E-poslovanje) u SEPTEMBARSKOM roku da je omogućena prijava za termin za polaganje teorijskog elektronskog testa.

Prijava se obavlja preko INDEKS-a. Molimo studente da se prijave za termin radi lakše organizacije polaganja ispita.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije.

Studenti koji imaju položene obavezne delove i minimum poena za polaganje ispita, pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

VAŽNO: U SEPTEMBARSKOM roku će se organizovati kolokvijumi za polaganje praktičnih delova ispita za studente apsolvente i studente kojima je istekao apsolventski staž. Praktični delovi će biti organizovani posle elektronskog testa, po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

11. jul 2016.
Napisani su referati za izbor

 • Dva nastavnika u zvanju profesora za užu oblast Turizam i Hotelijerstvo
 • Dva asistenta za užu oblast Turizam i Hotelijerstvo

po konkursu od 21.06.2016. godine .

Zainteresovani se mogu upoznati sa sadržajem referata u roku od 30 dana u prostorijama Visoke turističke škole strukovnih studija radnim danima od 9:00-13:00, u kancelariji broj 8.

22. apr 2015.
Obaveštenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe

Udžbenik "Statistika sa primenom u turizmu", autorke dr Violete Tošić, povlači se iz upotrebe, zbog nesamostalnosti i neoriginalnosti (plagijata).

Uprava Škole

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2007/2008

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

Ovim studentima omogućavamo da pređu na studijski program školske 2009/2010 radi nastavka studija, uz koji im se omogućava završetak studija do kraja školske 2016/2017.

19. sep 2014.
Dvogodišnje studije generacije upisane do 2004/2005

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2005/2006 i 2006/2007

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,kao i studenti koji su upisali III godinu kao diplomirani da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09