Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Raspored nastave - Upravljanje
Raspored nastave - Menadžment
Termini za kolokvijume na SPECIJALISTIČKIM studijama
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2018 / 19
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
English
Our Students in Bamberg
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Rešenje o dopuni dozvole za rad broj: 612-00-00319/2017-06 od 15. avgusta 2017. godine.
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
21. maj 2018.
Predavanje na temu "Šta nakon diplomiranja"?

Pozivaju se zainteresovani studenti da prisustvuju predavanju na temu "Sta nakon diplomiranja"?, koje će održati prof. dr Slobodan Čerović u sredu, 23. maja 2018. godine u sali A6 u 13.00h.

16. maj 2018.
Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

Na osnovu člana 99. st. 3. i 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 - dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2018/2019. godini.

NAZIV USTANOVE Broj studenata koji se finansira iz budžeta
-1)2)3)
Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd 110111

 1. Ovom odlukom utvrđuje se broj studenata državljana Republike Srbije koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2018/2019. godini.

Ovom odlukom utvrđuje se i broj studenata:

 1. ) sa invaliditetom;
 2. ) pripadnika romske nacionalnosti;
 3. ) državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2017/2018. godini završili srednju školu u inostranstvu, koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa iz stava 1. ovog člana.

04. maj 2018.
Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita u Visokoj turističkoj školi

Pre nego što započnete studije na VTŠ možete da pohađate kompaktne pripremne kurseve iz stručnih predmeta i iz stranih jezika. Ovi kursevi vas pripremaju ne samo za uspešno polaganje prijemnog ispita, već vam istovremeno daju i uvid u osnove predmeta, koje od oktobra imate nameru da studirate.

Na ovaj način dobijate jedinstvenu priliku da ono što niste znali – dopunite, a ono što već znate da obnovite!

Visoka turistička škola organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita tokom juna meseca.

Prijave se podnose u prostorijama Visoke turističke škole, Bul. Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd.

Prijave se predaju svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova, u biblioteci kod Tatjane Šoškić, do 8. juna 2018. godine.

30. mar 2018.
University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2018

University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2018

Duration: 1 week (5 days teaching + 2 travel days) during May or June 2018

Number of teaching hours during mobility: 8

Teaching language: English or German

Stipend: 840 € individual support (for 7 days) + 275 € travel expenses = total stipend: 1.115 €

Requirement according to the Erasmus+ regulations is a full participation and presence of 5 days during the teaching mobility with 2 additional travel days before and after. It is not possible to participate in the teaching mobilty for a shorter period than the total of 7 days (including the 2 travel days).

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • CV (including address, phone numbers, picture)
 • Proposal of teaching modules that could be offered and possible time frame for the visit at the University of Bamberg

Napomena: Prijave se podnose od 2.04. do 12.04. 2018. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek).

30. mar 2018.
University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2018/19

University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2018/19

Duration: September 2018 – February 2019

Stipends: max 4.000 € in total per semester (800 € per month)

The principal teaching language at the University of Bamberg is German, however, a number of modules are also offered taught in English. Applicants need to be fluent in either German or English. Preference will be given to applicants with a good working knowledge of German, however.

Required application forms:

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • CV (including address, phone numbers, picture)

Napomena: Prijave se podnose od 2.04. do 20. 04. 2018. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek). Za stipendiju mogu konkurisati studenti sa prosekom većim od 8.

Termin razgovora sa odabranim kandidatima će biti obavljen naknadno.

04. okt 2016.
Važno obaveštenje

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA broj 612-00-02656/2016-06 od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem prava studenata koji su započeli osnovne studije po starom nastavnom planu i programu, da te studije završe najkasnije do kraja školske 2017/2018 godine.

22. maj 2018.
Upis predispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima uturizmu, grupa A

Upis predispitnih aktivnosti (bodova) obaviće se u petak 25.05.2018. od 10.10h, sala A1.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

22. maj 2018.
Engleski A3 i B3 - nadoknada časova

Obaveštavaju se studenti treće godine da u nedelji 27. maja do 01. juna neće biti nastave i konsultacija za predmete Engleski jezik A3 i B3 usled odlaska predavača na konferenciju u Veliku Britaniju.

Časovi će biti nadoknađeni u sredu, 23. maja u 11.50 u učionici 2, kao i u četvrtak 24. maja u 13.20.

dr E. Lipovšek

22. maj 2018.
Upis predispitnih obaveza i potpisa za semestar iz predmeta Istorija civilizacija

Upis predispitnih obaveza i potpisa za semestar iz predmeta Istorija civilizacija obaviće se 1.06.2018. u sali A6 sa početkom u 10.10h.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemic

22. maj 2018.
Upis predispitnih obaveza i potpisa za semestar iz predmeta Kulturno nasledje i turizam

Upis predispitnih obaveza i potpisa za semestar iz predmeta Kulturno nasledje i turizam obaviće se u sledećim terminima:

 • Grupa B - 29.05.2018. u sali A5 sa pocetkom u 10.10h
 • Grupa A - 31.05.2018. u sali A5 sa pocetkom u 10.10h

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemic

22. maj 2018.
Terenske vežbe iz predmeta TURISTIČKO VOĐENJE

Obaveštavaju se studenti III godine koji slušaju predmet TURISTIČKO VOĐENJE da će terenske vežbe u vidu demonstracione ture biti održane u nedelju, 27. maja sa početkom u 11 časova.

Tema ture, koja se izvodi pešice je: Interpretacija gradskog istorijskog jezgra i ambijentalne celine.

Mesto okupljanja: Trg Republike (spomenik knezu Mihailu).

Dolazak je obavezan i obezbeđuje bodove na ime predispitnih aktivnosti. Evidencija prisustva obaviće se po završetku ture.

22. maj 2018.
Upis predispitnih bodova i potpis nastavnika iz predmeta Turističko vođenje

Upis bodova na ime predispitnih aktivnosti (uključujući položene kolokvijume), kao i davanje potpisa za overu semestra iz predmeta Turističko vođenje, obaviće se u ponedeljak, 28. maja u 11h u sali A3.

Mole se studenti da, kada se radi o ovom predmetu, ništa ne popunjavaju u indexu.

Lično prisustvo nije obavezno.

22. maj 2018.
Upis predispitnih bodova i potpisi iz Računovodstva (grupa B)

Upis predispitnih bodova i potpis nastavnika iz predmeta Računovodstvo u turizmu, za studente sa parnim brojem indeksa (grupa B), održaće se u ponedeljak, 28. maja 2018. godine, u 8.30 časova u sali A3.

dr Miroslava Petrevska

21. maj 2018.
Raspored polaganja ispita iz predmeta Ekonomika turizma u junskom ispitnom roku 2018. godine

 • 18.6.2018.godine, 8.30h, sala A3: stare generacije i nova generacija do broja indeksa 85/2017,
 • 19. 6. 2018.godine, 8.30h,sala A1 : od broja indeksa 86/2017 do 193/2017,
 • 20.6.2018. godine, 8.30h, sala A3: od broja indeksa 194/2017 do 349/2017.

21. maj 2018.
Upis bodova iz predispitnih obaveza na predmetu Ekonomika turizma

Upis bodova iz predispitnih obaveza na predmetu Ekonomika turizma obavice se:

 • za grupu A, u ponedeljak, 28.maja 2018.godine od 8.30-10.00h u sali A5
 • za grupu B, u sredu, 30.maja 2018.godine od 10.10-11.00h u sali A5.

21. maj 2018.
II kolokvijum iz Ruskog jezika

II kolokvijum iz Ruskog jezika održaće se po sledećem rasporedu u vreme redovnih predavanja:

Grupa A1 - ponedeljak 28.05.2018.

Grupa A2 - ponedeljak 28.05.2018.

Grupa A3 - četvrtak 24.05.2018.

Grupa B1 - četvrtak 24.05.2018

Grupa B2 - utorak 29.05.2018.

Grupa B3 - četvrtak 24.05.2018.

Natalija Radosavljević

21. maj 2018.
Vežbe iz E-poslovanja

Obaveštavamo studente koji u ovom semestru pohađaju predmet E-poslovanje u turizmu, da će VEŽBE biti održane u UTORAK u 10 časova, u Učionici 3.

19. maj 2018.
Časovi iz Ruskog jezika

Časovi iz Ruskog jezika počinju u ponedeljak 21.maja 2018.

Natalija Radosavljević

18. maj 2018.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 23. Maja 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

18. maj 2018.
Osnovi računarstva - kolokvijum iz POWER POINT-a

Termini za polaganje testa iz POWER POINT-a objavljeni su u INDEKS-u. Molimo studente da se prijave radi lakše organizacije polaganja kolokvijuma. Studentima koji se ne budu nalazili na spisku za odgovarajući termin, neće biti dozvoljeno polaganje.

Pozivamo i studente II i III godine, apsolvente i sve starije studente koji nisu položili test iz POWER POINT-a, da se takođe prijave, putem INDEKSA, (ili lično ili mailom ako nemaju šifru), za neki od termina, kako bi polagali kolokvijum.

Predmetni nastavnici

18. maj 2018.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 23. Maja 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

18. maj 2018.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 23. Maja 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

18. maj 2018.
Upis bodova za stručnu praksu I, II i III godina

Upis bodova za stručnu praksu obaviće se u sredu, 20.06.2018. u sali A2 po sledećem rasporedu:

 • Studenti I godine 10.00-11.00 časova;
 • Studenti II godine 11.00-12.00 časova;
 • Studenti III godine 12.00-13.00 časova;

Napomena:

 • Studenti treba da imaju indeks, odrađenu neku od aktivnosti koje se boduju za praksu ili overenu potvrdu turističkog preduzeća u kome su obavili stručnu praksu, ispitnu prijavu i dnevnik prakse (studenti I godine ne donose dnevnik).
 • Upis bodova iz stručne prakse obavljaće se ISKLJUČIVO u terminima koji se objavljuju na sajtu Visoke turističke škole u delu vesti vezanih za stručnu praksu,
 • a koje će određivati i zakazivati koordinatori stručne prakse.
 • Svi studenti trebaju da imaju regulisan upis prakse najkasnije do 30.09. tekuće godine. Sledeći kolektivni upis prakse će se organizovati krajem septembra 2018. godine.

18. maj 2018.
Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

Obaveštavam studente da će se održati još jedan čas vežbi u ovom semestru (poslednji) u terminu 29.05.2018. u 12.35 A3. Ujedno to je i poslednji i jedini termin da studenti prezentuju svoje seminarske radove.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

18. maj 2018.
Mar Travel Mundo – Stručna praksa

Turistička agencija Mar Travel Mundo iz Zemuna otvara 1 mesto za stručnu praksu i poziva studente da se prijave.

USLOV:

 • Studenti II i III godine studija
 • Minimalni prosek 7.5
 • Microsoft Office napredno znanje

Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV na email administracija@martravel.rs do popune slobodne pozicije.

17. maj 2018.
Stručna praksa u  Arheološkom parku Viminacijum

Pozivaju se studenti Visoke turističke škole strukovnih studija da svoju praksu obave u Arheološkom parku Viminacijum. Mogućnost prijave imaju studenti svih godina studija. Svi zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV na mail bojana.plemic@visokaturisticka.edu.rs ili na mail jelenaz@visokaturisticka.edu.rs najkasnije do petka, 25. maja 2018. godine, nakon čega će biti organizovan sastanak sa prijavljenim kandidatima.

17. maj 2018.
SILAFEST 2018.

Pozivamo sve zainteresovane studente za volontiranje na X Međunarodnom festivalu turističkog i ekološkog filma - SILAFEST 2018., da prisustvuju predavanju na temu "Uticaj filma na promociju turističke destinacije" koje će održati Boško Savković, izvršni direktor festivala.

Predavanje će se održati u amfiteatru 3 (A3) u sredu, 23. maja 2018. godine, sa početkom u 10:10 časova.
Nakon predavanja, zainteresovani studenti će imati priliku da se prijave za volontiranje na ovogodišnjem festivalu.

16. maj 2018.
Raspored kolokvijuma iz Francuskog jezika

 • A1 u ponedeljak 21. V 2018. u 11h50 u učionici 2
 • A2 u ponedeljak 21. V 2018. u 10h10 u učionici 2
 • A3 u četvrtak 24. V 2018. u 10h10 u amfiteatru 3
 • B1 u četvrtak 31. V 2018. u 8h30 u amfiteatru 1
 • B2 u utorak 29. V 2018. u 10h10 u učionici 2
 • B3 u četvrtak 24. V 2018. u 11h50 u učionici 1.

15. maj 2018.
IN Hotel Beograd – stručna praksa u restoranu

IN Hotel Beograd poziva studentkinje da se prijave za poziciju Hostesa (radno vreme je od 06,30-10,30h, svakog dana) kao vid stručne prakse uz finansijsku nadoknadu.

USLOVI:

 • Studentkinje svih godina studija

Studentkinje će biti prijavljene preko omladiske zadruge kako bi dobile finansijsku nadoknadu. Stručna praksa će biti tokom maja meseca i duže po dogovoru i prema potrebi. Zainteresovane studentkinje mogu poslati svoj CV na mail jasminka.gajic@inhotel-belgrade.rs najkasnije do kraja maja 2018. godine.

14. maj 2018.
II kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

II kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam održaće se u četvrtak 24.05.2018. u učionici 2 sa početkom u 13.30 časova. Molimo studente da sa sobom na kookvijum ponesu indekse kako bi mogli da pristupe kolokvijumu.

11. maj 2018.
Drugi kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu (grupa A)

Drugi kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu (grupa A) održaće se 23. maja 2018. godine, prema sledećem rasporedu:

 • Stare generacije i studenti sa brojem indeksa do 155/2016 u 9 h, sala A2
 • Studenti sa brojem indeksa od 157/2016 do 401/2016 u 10.30 h, sala A2

09. maj 2018.
Napisan je referat za izbor nastavnika

Napisan je referati za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Ekonomija, po konkursu od 07.02.2018. godine.

Zainteresovani se mogu upoznati sa sadržajem referata u roku od 30 dana u kancelariji broj 7, radnim danom od 8:00 do 13:00 časova.

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2007/2008 i 2008/2009

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 i 2008/09 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Dvogodišnje studije - generacije upisane do 2004/2005

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,kao i studenti koji su upisali III godinu kao diplomirani da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09