Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-00128/2012-04 OD 27.04.2012. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI USTANOVE I UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA EKONOMIJA I TURIZAM.

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 
Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Stara verzija sajta
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Upis 2014 / 15
Otvorena vrata
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
English
Uverenje o akreditaciji ustanove i studijskog programa broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
29. avg 2014.
Konsultacije u septembru mesecu

Termini za konsultacije u septembru mesecu će biti po sledećem rasporedu:

Profesori će održavati konsultacije ponedeljkom i sredom u vremenu od 11-13 časova,

Predavači će održavati konsultacije ponedeljkom, sredom i petkom u vremenu od 11-13 časova,

Stručni saradnici će održavati konsultacije svakim radnim danom u vremenu od 11-13 časova,

27. avg 2014.
DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2014/2015. godine

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 1. i 2. septembra od 9,00 do 14,00 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude stariji od 6 meseci).

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a

Račun broj: 840-2056666-09

Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

12. jul 2014.
SLOBODNA MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK

Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

za upis kandidata u septembarskom upisnom roku. Na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u drugom upisnom roku školske 2014/2015. godine upisuje se šezdeset i jedan (61) kandidat.

Prijavljivanje kandidata 1 i 2.09.2014.
od 900 do 1400
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 3.09.2014.
u 1400
Polaganje prijemnog ispita 4.09.2014.
u 1100 (sala V)
Objavljivanje jedinstvene rang liste 5.09.2014.
u 1400
Podnošenje prigovora direktoru Škole
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
8.09.2014.
od 800 do 1000
Donošenje odluke po prigovoru 8.09.2014.
od 1000 do 1100
Podnošenje žalbe Savetu
na rešenje direktora Škole
8.09.2014.
od 1100 do 1200
Rešavanje po žalbi 8.09.2014.
od 1200 do 1300
Objavljivanje konačne rang liste 8.09.2014.
do 1700
Upis primljenih kandidata 10.09.2014.
od 900 do 1400

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIĆE OBAVLJEN ISKLJUČIVO PREMA RASPOREDU KOJI ĆE NA SAJTU ŠKOLE BITI ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.

Detaljne informacije možete pogledati klikom na link

12. jul 2014.
Konsultacije u avgustu mesecu

Konsultacije u avgustu mesecu održavaće se od 18. avgusta po sledećem rasporedu:

 • profesori će održavati konsultacije sredom u vremenu od 11-13 časova, a predavači i stručni saradnici ponedeljkom i sredom u vremenu od 11-13 časova.

16. maj 2014.
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Studenti koji nisu izmirili sve obaveze prema Školi (pun iznos školarine, odnosno prenosa ispita), nemaju pravo polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM roku školske 2013/14.

Uprava Škole

31. mar 2014.
USPEŠNO ZAVRŠEN "BITCO 2014"

U subotu, 29. marta, uspešno je završena dvodnevna međunarodna konferencija u organizaciji Visoke turističke škole pod nazivom „Tematski turizam u globalnom okruženju: prednosti, izazovi i budući razvoj“, na kojoj je 100 autora i koautora iz 17 zemalja uključujući i Srbiju podnelo 65 radova.

Posebnu vrednost Konferenciji dali su uvodničari - svetski priznati autoriteti u oblasti akademskih istraživanja turizma: dr Džon Trajb, dr Dimitrios Buhalis, dr Ričard Šarpli, dr Konstantinos Andriotis, dr Džon Hili i dr En Gregori.

Uvaženi gosti imali su priliku i da se upoznaju sa turističkom ponudom Beograda i Srbije.

Utisci učesnika

01. sep 2014.
Usmeni ispit iz Engleskog jezika

Studenti koji su položili pismeni deo ispita u prethodnom roku polažu usmeni deo ispita 8. septembra 2014. godine prema sledećem rasporedu:

 • mr S. Kesić u 8,30h, Učionica 1
 • mr E. Lipovšek u 8,30h, Učionica 2
 • mr I. Milošević u 10,30h, Učionica 1
 • mr M. Kosanović u 10,30h, Učionica

01. sep 2014.
Usmeni ispit iz Nemačkog, Francuskog i Ruskog jezika

Studenti koji su položili pismeni deo ispita u prethodnom roku polažu usmeni deo ispita 6. septembra 2014. godine prema sledećem rasporedu:

 • u 10,30h ispit iz Francuskog jezika, Sala A1
 • u 11,30h ispit iz Nemačkog jezika (mr Maša Polillo), Sala A6
 • u 10,30h ispit iz Ruskog jezika (Natalija Radosavljević), Sala A2.

29. avg 2014.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 03. Septembra 2014. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

29. avg 2014.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 03. Septembra 2014. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

29. avg 2014.
FINANSIJSKI MENADZMENT (dr Vlastimir Vukovic) - nastava

Nastava iz predmeta FINANSIJSKI MENADŽMENT kod profesora dr Vlastimira Vukovića održace se u sredu 3.09.2014.godine u 11 sati u amfiteatru A3.

Nastava je za studente svih generacija.

Predmetni profesor

30. jun 2014.
Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu informatičke predmete (Osnovi računarstva, Informatika u turizmu i E-poslovanje) u SEPTEMBARSKOM roku da je omogućena prijava za termin za polaganje teorijskog elektronskog testa.

Prijava se obavlja preko INDEKS-a. Molimo studente da se prijave za termin radi lakše organizacije polaganja ispita.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije.

Studenti koji imaju položene obavezne delove i minimum poena za polaganje ispita, pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

Popravni kolokvijumi za Osnove računarstva i Informatiku u turizmu će biti organizovani u posebnim terminima. Ove kolokvijume mogu polagati svi studenti koji su izabrali (ili pohađali) navedene predmete. Termini za popravne kolokvijume objavljeni su u INDEKS-u. Studenti se mogu prijaviti za termin polaganja popravnog kolokvijuma čak iako nisu prijavili ispit u SEPTEMBARSKOM roku.

Popravni kolokvijumi iz Osnova računarstva i Informatike se više neće organizovati u toku školske 2013/14 godine, za studente koji nisu apsolventi.

Kolokvijumi iz HTML-a, CSS-a i JS-a, će biti održani u PETAK, 29. avgusta 2014. u 9:00 časova.

Studenti generacija pre 2007, polažu praktične delove ispita posle teorijskog dela, po dogovoru sa nastavnicima, zavisno od slobodnih termina.

15. maj 2014.
Obaveštenje - VAŽNO - generacija 2007/2008

Studentima koji su upisani školske 2007/2008. godine. prema Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) rok za završetak studija ističe školske 2013/2014. godine.

04. dec 2013.
Rate za upis i obnovu odgovarajuće godine studija

Rate za upis i obnovu odgovarajuće godine studija možete pogledati klikom na link.

05. dec 2012.
Kriterijum za upis na teret budžeta

Objavljen je KRITERIJUM ZA RANGIRANJE STUDENATA ČIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA ŠKOLSKU 2013/2014 GODINU

Obaveštavamo studente da će se rangiranje za upis obaviti automatski (bez podnošenja molbi), po završetku ispitnog roka OKTOBAR 2.

03. okt 2012.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila važe počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2013. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
05. sep 2012.
TROGODIŠNJE STUDIJE

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2013/2014. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 44-10 od 29.06.2010. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,da dostave sledeće:

08. jul 2011.
DVOGODIŠNJE STUDIJE

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2013/2014. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 44-10 od 29.06.2010. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

U CILJU SMANJENJA MATERIJALNIH TROŠKOVA SAVET VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE DONEO JE ODLUKU DA JEDINSTVENA NAKNADA ZA OVU KATEGORIJU STUDENATA IZNOSI 20.000,00 DINARA.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09