Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Raspored nastave - Upravljanje
Raspored nastave - Menadžment
Termini za kolokvijume na SPECIJALISTIČKIM studijama
Predmeti
Uslovi upisa
Upis 2017 / 18
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
15. nov 2017.
Obaveštenje za studente specijalistickih studija
Zajednički sastanak za studente specijalističkih studija koji su upisani u školskoj 2017/18 godini održaće se u ponedeljak, 20. novembra 2017. godine, u 18 časova, sala A6.

Uprava Škole

15. nov 2017.
Internship u Americi 2018
Pozivamo sve zainteresovane studente za internship u Americi u 2018. godini da dodju na prezentaciju predstavnika agencije SNAP:
 • u četvrtak, 16. novembra u 10.40 časova, A3
 • u petak, 17. novembra u 9.30 časova, A5.

13. nov 2017.
University of Bamberg ERASMUS+ Stipends for the summer semester 2018

University of Bamberg ERASMUS+ Stipends for the summer semester 2018

Duration: March, 2018 – July, 2018

Stipends: max 4.000 € in total per semester (800 € per month)

The principal teaching language at the University of Bamberg is German, however, a number of modules are also offered taught in English. Applicants need to be fluent in either German or English. Preference will be given to applicants with a good working knowledge of German, however.

Required application forms:

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • CV (including address, phone numbers, picture)

Napomena: Prijave se podnose od 27.11. do 4. 12. 2017. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek). Za stipendiju mogu konkurisati studenti sa prosekom većim od 8.

Razgovori sa odabranim kandidatima će biti obavljeni 18. i 19.12.2017. godine.

02. nov 2017.
Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti da prilikom uplata rata školarine, obavezno u polju "poziv na broj" upišu svoj broj indeksa.

Primer: ako je broj indeksa studenta "1/2017", u polju poziv na broj student upisuje "12017".

Uprava Škole

01. nov 2017.
Upis u treću godinu studija - Diplomirani studenti

Upis diplomiranih studenata u treću godinu osnovnih strukovnih studija obaviće se od PONEDELJKA, 6. novembra do PETKA 10. novembra 2017. godine od 9.00 do 13.30 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

 1. Original izvoda iz matične knjige rođenih;
 2. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

SVE UPLATE SE VRŠE NA ADRESU:
VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA,
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
RAČUN BROJ: 840-2056666-09

 • I deo u iznosu od 20.000,oo dinara (prvi deo školarine) i 3.500,oo (troškovi upisa). Uplate izvršiti na odvojenim uplatnicama.
 • II deo u iznosu od 17.000,oo dinara, uplaćuje se do 22. decembra 2017. godine

01. nov 2017.
Upis na specijalističke studije

Upis na specijalističke studije obaviće se u periodu od PONEDELJKA, 6. novembra do PETKA 10. novembra 2017. godine od 9.00 do 13.30 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

 1. Fotokopija diplome i dodatka diplome završenih osnovnih strukovnih studija
 2. Uverenje o diplomiranju osnovnih strukovnih studija
 3. Uverenje o položenim ispitima
 4. Original izvoda iz matične knjige rođenih;
 5. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

SVE UPLATE SE VRŠE NA ADRESU:
VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA,
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
RAČUN BROJ: 840-2056666-09

 • I deo u iznosu od 30.000,oo dinara (prva rata školarine) i 3.500,oo (troškovi upisa).
Uplate izvršiti na odvojenim uplatnicama. Ostatak školarine može se platiti u pet mesečnih rata.

 • druga rata do 30.11.2017. - 10.000 dinara
 • treća rata do 22.12.2017. - 10.000 dinara
 • četvrta rata do 10.02.2018. - 10.000 dinara
 • peta rata do 15.03.2018. - 10.000 dinara

Svi kandidati koji su podneli prijavu za upis na specijalističke studije u školskoj 2017/2018 godini stekli su pravo na upis.

01. nov 2017.
Obaveštenje
Obaveštavaju se studenti da je rok za plaćanje druge rate školarine za školsku 2017/2018 godinu:
 • za studente I godine: 31. oktobar 2017. godine,
 • za studente II i III godine studija: 1. novembar 2017. godine.
Uplatnicu je neophodno dostaviti na šalter Škole.

Studenti koji ne izmire svoje obaveze neće imati pravo polaganja kolokvijuma i ispita.

Uprava Škole

19. okt 2017.
Obaveštenje o prelascima sa drugih visokoškolskih ustanova

Obaveštavaju se studenti drugih visokoškolskih ustanova, koji žele da izvrše prelazak na Visoku turističku školu strukovnih studija, da će se od 20. oktobra 2017. godine primati molbe za prelazak.

Uz molbu je potrebno priložiti potvrdu-uverenje da je student u školskoj 2016/2017. godini, bio upisan na nekoj od visokih škola, a ukoliko se želi priznavanje ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi i potvrda o položenim ispitima i nastavni plan za predmete za koje se traži priznavanje.

UPRAVA ŠKOLE

22. mar 2017.
Visoka turistička škola dobitnik Srebrne medalje za zasluge

Ukazom predsednika Republike Srbije (broj KOPR 79 od 9. februara 2017. godine) za zasluge i postignute rezultate u prosvetnoj delatnosti povodom 50 godina rada odlikovana je Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda Srebrnom medaljom za zasluge

Foto galerija

04. okt 2016.
Važno obaveštenje

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA broj 612-00-02656/2016-06 od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem prava studenata koji su započeli osnovne studije po starom nastavnom planu i programu, da te studije završe najkasnije do kraja školske 2017/2018 godine.

17. nov 2017.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 22. Novembra 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

17. nov 2017.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 22. Novembra 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

17. nov 2017.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 22. Novembra 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

17. nov 2017.
Prvi kolokvijum iz Osnova menadžmenta - Grupa A

Prvi kolokvijum iz Osnova menadžmenta - Grupa A, biće održan 27.11.2017. godine u A3 prema sledećem rasporedu:

 • 10,10 - brojevi indeksa od 1/2016 do 177/2016
 • 11,00 - brojevi indeksa 181/2016 i ostali.

17. nov 2017.
Prvi kolokvijum iz Osnova ekonomije - Grupa A

Prvi kolokvijum iz Osnova ekonomije - Grupa A, biće održan 29.11.2017. godine u A5 prema sledećem rasporedu:

 • 10,10 - brojevi indeksa od 1/2017 do 179/2017
 • 11,00 - brojevi indeksa od 181/2017 i ostali.

17. nov 2017.
Odlažu se predavanja i vežbe iz Ruskog jezika

Predavanja i vežbe iz Ruskog jezika neće se održati u PONEDELJAK 20.11. i UTORAK 21.11.2017. godine.

16. nov 2017.
Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - Grupa A

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija, za studente grupe A, održaće se u utorak 28.11.2017. u Sali A5 sa početkom u 13h.

15. nov 2017.
Obaveštenje za studente treće godine - Engleski jezik

Zbog odsustva predavača dr E. Lipovšek, neće biti održani sledeći časovi na predmetu Engleski jezik: u četvrtak 16. 11. predavanje A3, u petak 17. 11. predavanje B3, u ponedeljak 20. 11. vežbe A3 i u sredu 22. 11. vežbe A3. Raspored nadoknade će biti objavljen.

14. nov 2017.
Prvi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

Prvi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma održaće se u četvrtak, 23. novembra sa početkom u 10:15, u sali A2.

14. nov 2017.
I kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija – Grupa B (Prof. dr Snežana Štetić)

I kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija za grupu B održaće se u sredu, 29.11.2017. u sali A3 po sledećem rasporedu:

 • Studenti sa brojem indexa od 22/2016 do 160/2016 u 11.50 časova
 • Studenti sa brojem indexa od 162/2016 do kraja i studenti sa parnim brojem indeksa koji su obnovili godinu u 12.30 časova

14. nov 2017.
I kolokvijum iz predmeta Turistička geografija – Grupa A (Prof. dr Snežana Štetić)

I kolokvijum iz predmeta Turističke geografija za grupu A održaće se u petak, 08.12.2017. u sali A5 po sledećem rasporedu:

 • Grupe A1 i A2 u 12.00 časova
 • Grupa A3 i studenti sa neparnim brojem indeksa koji su obnovili godinu u 12.45 časova

14. nov 2017.
I kolokvijum iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacije

I kolokvijum iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacije održaće se u petak, 24.11.2017. u učionici 2, u 8.30 časova.

14. nov 2017.
I kolokvijum iz predmeta Turistička geografija – Grupa B (dr Dario Šimičević)

I kolokvijum iz predmeta Turističke geografija za grupu B održaće se u utorak, 05.12.2017. u sali A5 po sledećem rasporedu:

 • Grupe B1 i B2 u 8.30 časova
 • Grupa B3 i studenti sa parnim brojem indeksa koji su obnovili godinu u 9.15 časova

14. nov 2017.
I kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta  II godina, studenti B grupa

I Kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta (Grupa B) obaviće se prema sledećem rasporedu:

 • 24.11.2017. u 10.10h u A3, Grupa B1 - broj indeksa od 402/2013 do 154/2016
 • 24.11.2017. u 11.00h u A3, Grupa B2 - broj indeksa od 156/2016 do 398/2016

10. nov 2017.
Kolokvijum iz Osnova ekonomije

Kolokvijum 1 iz Osnova ekonomije biće održan u ČETVRTAK, 23. 11. 2017. od 10h u sali A5:

 • Prva grupa - br. indeksa od 2/17 do 170/17 (10,10h)
 • Druga grupa – br. indeksa od 172/17 do kraja (11h)
09. nov 2017.
Kolokvijum iz predmeta Medijske komunikacije

Obaveštavamo studente III godine koji slušaju predmet Medijske komunikacije da će prvi kolokvijum biti održan u petak, 17. novembra, u amfiteatru 5, sa početkom u 08:30.

09. nov 2017.
Predavanja iz predmeta Osnovi menadzmenta, grupa B

Predavanja iz predmeta Osnovi menadzmenta, grupa B neće se održati u petak, 17.11.2017. godine. Novi termin biće naknadno zakazan.

Predmetni nastavnik
dr Miroslava Petrevska

08. nov 2017.
Prvi kolokvijum iz predmeta Statistika u turizmu, za studente grupe B

Prvi kolokvijum iz predmeta Statistika u turizmu, za studente grupe B, održaće se u utorak 14.11.2017. god u 12h u sali A5. Studenti su obavezni da ponesu indeks.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2007/2008 i 2008/2009

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 i 2008/09 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Dvogodišnje studije - generacije upisane do 2004/2005

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,kao i studenti koji su upisali III godinu kao diplomirani da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09