Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Stara verzija sajta
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Specijalizacija
Predmeti
Ispitna pitanja
Uslovi upisa
Upis 2015 / 16
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
24. avg 2015.
Konsultacije u avgustu i septembru mesecu

Termini za konsultacije u avgustu i septembru mesecu će biti po sledećem rasporedu:

Profesori će održavati konsultacije ponedeljkom i sredom u vremenu od 10-12 časova,

Predavači i stručni saradnici će održavati konsultacije ponedeljkom, sredom i petkom u vremenu od 10-12 časova,

11. jul 2015.
SLOBODNA MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK

Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

-za upis 2 (dva) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu studenata koji se finansiraju iz budžeta, i to za jedno (1) lice sa invaliditetom, i jedno (1) lice državljanina Republike Srbije koje je u školskoj 2014/2015 srednju školu završilo u inostranstvu.

-za upis 18 (osamnaest) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u drugom upisnom roku školske 2015/2016. godine.

Prijavljivanje kandidata 1 i 2.09.2015.
od 1000 do 1300
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 3.09.2015.
u 1400
Polaganje prijemnog ispita 5.09.2015.
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 6.09.2015.
do 1700
Podnošenje prigovora direktoru Škole
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
7.09.2015.
od 900 do 1000
Donošenje odluke po prigovoru 7.09.2015.
od 1000 do 1100
Podnošenje žalbe Savetu
na rešenje direktora Škole
7.09.2015.
od 1100 do 1200
Rešavanje po žalbi 7.09.2015.
od 1200 do 1300
Objavljivanje konačne rang liste 7.09.2015.
do 1700
Upis primljenih kandidata 9.09.2015.
od 1000 do 1400

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIĆE OBAVLJEN ISKLJUČIVO PREMA RASPOREDU KOJI ĆE NA SAJTU ŠKOLE BITI ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.

10. jul 2015.
Konkurs za upis na specijalističke studije u školskoj 2015/2016. godini.

PREMA ODLUCI KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA REPUBLIKE SRBIJE , BR. 612-00-00378/2015-06 OD 17.04.2015. GODINE

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA IZ BEOGRADA RASPISUJE
K O N K U R S
ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

Za upis pedeset i četiri (54) kandidata na studijski program:

- UPRAVLJANJE U TURIZMU u okviru polja društveno-humanističkih nauka

Za upis pedeset i četiri (54) kandidata na studijski program:

- MENADŽMENT ORGANIZATORA PUTOVANJA u okviru polja društveno-humanističkih nauka

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA OBAVIĆE SE OD 15. SEPTEMBRA - 15. OKTOBRA 2015. godine.

Pravo prijavljivanja imaju studenti završenih visokih škola ili fakulteta sa najmanje ostvarenih 180 ESPB bodova.

Prijave za upis na specijalističke studije možete poslati na mail: specijalisticke@visokaturisticka.edu.rs

11. maj 2015.
Studenti koji su prvi put upisali godinu studija školske 2014/15

Studenti koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija školske 2014/15 godine, nemaju obavezu plaćanja prijave polaganja ispita u iznosu od 500 dinara u JUNSKOM i SEPTEMBARSKOM ispitnom roku, za ispite iz LETNJEG semestra upisane godine studija.

Od JUNSKOG ispitnog roka školske 2014/15. godine, prijava ispita iz ZIMSKOG semestra upisane godine studija plaća se 500,00 dinara (za studente koji plaćaju školarinu).

Uprava Škole

26. jan 2015.
Obaveštenje o broju ispitnih rokova

U skladu sa izmenama zakona o Visokom obrazovanju, obaveštavamo studente da je broj ispitnih rokova u školskoj 2014/2015 - pet, a u školskoj 2015/2016 - četiri.

28. avg 2015.
Promena termina ispita za specijalističke studije

Ispit iz predmeta Poslovanje globalnih hotelskih korporacija umesto 31.08.2015. održaće se 8.09. u 13,00 časova, sala A6.

Ispit iz predmeta Upravljanje razvojem u turizmu umesto 4.09.2015. održaće se 7.09. u 12,00 časova, sala A6.

28. avg 2015.
Usmeni ispit iz Francuskog jezika

Usmeni ispit iz Francuskog jezika će se održati u ponedeljak 31. avgusta 2015. godine, sa početkom u 11 časova, učionica 1.

27. avg 2015.
Važno obaveštenje

Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.

24. avg 2015.
Usmeni ispit iz Nemačkog, Francuskog i Ruskog jezika

Obaveštavamo studente koji su u prethodnom roku položili pismeni deo ispita iz Nemačkog, Francuskog ili Ruskog jezika, da će usmeni deo biti održan 27. avgusta 2015. po sledećem rasporedu:

 • Nemački jezik (mr Ivana Stojanović) u 13:00, Sala A1
 • Nemački jezik (mr Maša Polillo) u 11:30, Učionica 1
 • Francuski jezik (Jelena Milošević) u 12:00, Sala A2
 • Ruski jezik (Natalija Radosvljević) u 13:00, Učionica 1

24. avg 2015.
Raspored polaganja ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

Raspored polaganja ispita iz predmeta Računovodstvo u septembarskom ispitnom roku (28.08.2015. godine):

 1. I grupa ( br. ind. 8/2012 zaključno sa br. 434/2013) vreme polaganja od 11 časova, sala A-5.
 2. II grupa (od broja indeksa 849/1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, zaključno sa brojem indeksa 409/2011) vreme polaganja od 12 i 45 časova, sala A-5.
 3. Napomena: studenti se moraju strogo pridržavati utvrđenih termina, jer u suprotnom neće moći izaći na ispit. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje digitrona i kontnog plana.

17. jul 2015.
Raspored polaganja Turističke geografije po ispitivačima

Polaganje ispita iz Turističke geografije, održaće se po sledećem rasporedu:

Studenti koji polažu ispit kod dr Snežane Štetić:

 • 29.08.2015.u 9,00 u sali A3 STUDENTI GENERACIJE UPISANE 2014/2015 ŠKOLSKE GODINE
 • 30.08.2015.u 9,00 u sali A3 SVI OSTALI STUDENTI

Studenti koji polažu ispit kod dr Dragomira Kićovića:

 • 29.08.2015.u 9,00 u sali A2 STUDENTI GENERACIJE UPISANE 2009 i 2010 ŠKOLSKE GODINE
 • 30.08.2015.u 9,00 u sali A2 sve ostale generacije

Studenti koji polažu ispit kod dr Darija Šimičevića:

 • 29.08.2015.u 9,00 u sali A1 STUDENTI GENERACIJE UPISANE 2014/2015 ŠKOLSKE GODINE
 • 30.08.2015.u 9,00 u sali A1 SVI OSTALI STUDENTI

17. jul 2015.
Usmeni ispit iz Engleskog jezika

Studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnom roku usmeni ispit će polagati po sledećem rasporedu:

 • 25.08.2015.g. u 9,00 sati u sali A2 kod mr Smiljke Kesić
 • 25.08.2015.g. u 9,00 sati u sali A3 kod mr Miline Kosanović
 • 25.08.2015.g. u 8,30 sati u učionici brj 2. kod mr Ivana Miloševića

17. jul 2015.
Grupe za ispit iz Kulturnog nasleđa

Studenti će polagati ispit iz Kulturnog nasleđa u SEPTEMBARSKOM roku prema sledećim grupama:

 • 26.08.2015. u 8,30 u sali A3 od indeksa broj 1/2014 - 278/2014
 • 27.08.2015.u 8,00 u sali A2 od indeksa broj 281/2014 do kraja i stare generacije

02. jul 2015.
Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu informatičke predmete (Osnovi računarstva, Informatika u turizmu i E-poslovanje) u SEPTEMBARSKOM roku da je omogućena prijava za termin za polaganje teorijskog elektronskog testa.

Prijava se obavlja preko INDEKS-a. Molimo studente da se prijave za termin radi lakše organizacije polaganja ispita.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije.

Studenti koji imaju položene obavezne delove i minimum poena za polaganje ispita, pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

Popravni kolokvijumi za Osnove računarstva i Informatiku u turizmu će biti organizovani u posebnim terminima. Ove kolokvijume mogu polagati svi studenti koji su izabrali (ili pohađali) navedene predmete. Termini za popravne kolokvijume objavljeni su u INDEKS-u. Studenti se mogu prijaviti za termin polaganja popravnog kolokvijuma čak iako nisu prijavili ispit u SEPTEMBARSKOM roku.

Popravni kolokvijumi iz Osnova računarstva i Informatike se više neće organizovati u toku školske 2014/15 godine, za studente koji nisu apsolventi.

Kolokvijumi iz HTML-a, CSS-a i JS-a, će biti održani po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Studenti generacija pre 2007, polažu praktične delove ispita posle teorijskog dela, po dogovoru sa nastavnicima, zavisno od slobodnih termina.

22. jun 2015.
Specijalističke studije - ispit "Upravljanje projektima i promenama u turizmu"

Ispit iz ovog predmeta će biti organizovan po grupama shodno predatim projektnim radovima. Tačni termini polaganja će biti saopšteni nakon uvida u priložene radove.

22. apr 2015.
Obaveštenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe

Udžbenik "Statistika sa primenom u turizmu", autorke dr Violete Tošić, povlači se iz upotrebe, zbog nesamostalnosti i neoriginalnosti (plagijata).

Uprava Škole

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2007/2008

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

Ovim studentima omogućavamo da pređu na studijski program školske 2009/2010 radi nastavka studija, uz koji im se omogućava završetak studija do kraja školske 2016/2017.

19. sep 2014.
Dvogodišnje studije generacije upisane do 2004/2005

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2005/2006 i 2006/2007

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
05. dec 2012.
Kriterijum za upis na teret budžeta

Objavljen je KRITERIJUM ZA RANGIRANJE STUDENATA ČIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA ŠKOLSKU 2013/2014 GODINU

Obaveštavamo studente da će se rangiranje za upis obaviti automatski (bez podnošenja molbi), po završetku ispitnog roka OKTOBAR 2.

24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09