Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Specijalizacija
Raspored nastave
Predmeti
Uslovi upisa
Upis 2016 / 17
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
English
Our Students in Bamberg
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
08. dec 2016.
"HYATT GRADI KARIJERU MLADIH"

Hyatt gradi karijeru mladih

Pozivamo studente Visoke turističke škole koji su zainteresovani za obavljanje stručne prakse u Hotelu Hyatt Regency Beograd da prisustvuju prezentaciji projekta „Hyatt gradi karijeru mladih“.

Prezentacija će se obaviti 14. decembra u 09:00h u sali A3.

08. dec 2016.
Prezentacija apsolventske ekskurzije - Berlin 2017

Prezentacija apsolventske ekskurzije za Berlin održaće se u UTORAK 13.12.2016. godine u 10.55h, sala A3, u sklopu predavanja iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća. Mole se svi studenti III godine da prisustviju prezentaciji.

01. dec 2016.
Obaveštenje o dospeću II rate školarine za specijalističke studije

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija da najkasnije do 29.12.2016. godine uplate II ratu školarine u iznosu od 10.000,00 dinara.

Mole se studenti da uplatnice i indeks, podnesu na uvid studentskoj službi (šalter).

UPRAVA ŠKOLE

01. dec 2016.
Obaveštenje o dospeću III rate školarine

Obaveštavaju se samofinansirajući studenti da je 25.11.2016. godine dospela obaveza uplate III rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara.

Mole se studenti da uplatnice i indeks, podnesu na uvid studentskoj službi (šalter).

UPRAVA ŠKOLE

25. nov 2016.
X EX-YU konkurs za grafiku
18. nov 2016.
Obaveštenje za diplomirane studente

Zajednički sastanak i početak nastave za diplomirane studente je u četvrtak, 24. novembra 2016. godine, u 18 časova, sala A6.

04. okt 2016.
Važno obaveštenje

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA broj 612-00-02656/2016-06 od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem prava studenata koji su započeli osnovne studije po starom nastavnom planu i programu, da te studije završe najkasnije do kraja školske 2017/2018 godine.

08. dec 2016.
Promena u rasporedu za II godinu za ponedeljak 12. decembar

Predavanja iz predmeta Poslovanje turističkih agencija, kod prof. dr Snežane Štetić biće održana u PONEDELJAK, 12.12.2016.g. u terminu predmeta Informatika u turizmu od 13,30 do 15,00 sati, dok će predavanja iz predmeta Informatika u turizmu biti održana u SREDU, od 11,40 do 13,20.

08. dec 2016.
Nastava iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

Od PETKA 9.12.2016. nastava iz predmeta Nemački jezik kod mr Maše Polillo održavaće se po rasporedu.

06. dec 2016.
Predavanja za diplomirane studente iz predmeta Poslovno komuniciranje
Predavanja za diplomirane studente iz predmeta Poslovno komuniciranje održaće se u SREDU, 7.12. u 17,30 sati, ucionica 1, ulaz V, umesto u utorak 6.12.2016.g
05. dec 2016.
POMEREN TERMIN - Prvi kolokvijum za diplomirane studente - Menadžment turističke destinacije

I kolokvijum za diplomirane studente iz predmeta Menadžment turističke destinacije održaće se u petak 09.12.2016. u 12.00 časova u učionici 1, ulaz V.

05. dec 2016.
Promena u rasporedu za I godinu od 05.12. do 09.12.

Vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije biće zamenjene vežbama iz Turističke geografije u sledećim terminima:

  • U UTORAK, 06.12.2016. godine GRUPA B4 u 9,15 sala A1.
  • U UTORAK, 06.12.2016. godine GRUPE A1 i A2 u 10,55 sala A1.
  • U ČETVRTAK, 08.12.2016. godine GRUPA A4 u 10,55 sala A1.
02. dec 2016.
Stručna ekskurzija za studente II godine - Solun 2016 (Uplata III rate)

Svi studenti koji su bili na stručnoj ekskurziju u Solunu od 17. do 20. novembra 2016. treba da do PONEDELJKA, 12.12.2016. godine do 12.00 časova donesu uplatnicu za izvršenu uplatu treće rate. Prilikom popunjavanja uplatnice treba da imaju u vidu sledeće:

Iznos III rate: 5000,00 dinara
Svrha uplate: Stručna ekskurzija studenata II godine
Primalac: Visoka turistička škola, Bulevar Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd
Žiro račun: 840-2056666-09
Poziv na broj: 112016

Uplatnicu studenti treba da donesu kod Daria Šimičevića (Ulaz V, Kabinet 2).

UPRAVA ŠKOLE

01. dec 2016.
Nastava iz nemačkog jezika

Nastava iz nemačkog jezika, kod mr Maše Polillo, se odlaže od ponedeljka 05. decembra 2016. godine.

29. nov 2016.
Predavanja za diplomirane studente iz predmeta Pravo Evropske unije

Predavanja za diplomirane studente iz predmeta Pravo Evropske unije održaće se u ponedeljak 5.12. i utorak 6.12.2016.godine u 18,00 sati, ucionica 1, ulaz V.

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2007/2008 i 2008/2009

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 i 2008/09 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Dvogodišnje studije - generacije upisane do 2004/2005

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,kao i studenti koji su upisali III godinu kao diplomirani da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09