Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
58.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
60.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.1/2017Tamara Dražić29. Jan 2019.
2.3/2017Jelena Pantović29. Jan 2019.
3.5/2017Valentina Ivić29. Jan 2019.
4.9/2017Željana Bibić29. Jan 2019.
5.11/2017Sanja Bošković29. Jan 2019.
6.13/2017Milica Gajić29. Jan 2019.
7.17/2017Milena Radojković29. Jan 2019.
8.19/2017Jovan Ivanović29. Jan 2019.
9.25/2017Nataša Perić29. Jan 2019.
10.27/2017Tamara Birmanac29. Jan 2019.
11.29/2017Jovana Stojanović29. Jan 2019.
12.31/2017Petra Zoljić29. Jan 2019.
13.33/2017Jovan Đurđević29. Jan 2019.
14.35/2017Jovana Mihajlović29. Jan 2019.
15.39/2017Emilija Petrović29. Jan 2019.
16.51/2017Irena Petrović29. Jan 2019.
17.53/2017Maja Opra29. Jan 2019.
18.57/2017Vladimir Vojkić29. Jan 2019.
19.69/2017Ana Srejić29. Jan 2019.
20.71/2017Tamara Milivojević29. Jan 2019.
21.73/2017Anđela Rakić29. Jan 2019.
22.77/2017Jovana Petković29. Jan 2019.
23.81/2017Dušica Rnjaković29. Jan 2019.
24.83/2017Aleksandar Grbić29. Jan 2019.
25.85/2017Aleksandar Jovanović29. Jan 2019.
26.87/2017Slađana Živanović29. Jan 2019.
27.89/2017Jelena Srećković29. Jan 2019.
28.93/2017Tijana Stanić29. Jan 2019.
29.97/2017Đurđica Milutinović29. Jan 2019.
30.99/2017Jelena Marović29. Jan 2019.
31.111/2017Ivana Popović29. Jan 2019.
32.113/2017Ksenija Bokan29. Jan 2019.
33.117/2017Sofija Stavrov29. Jan 2019.
34.121/2017Ljiljana Cvetković29. Jan 2019.
35.125/2017Maja Đorđević29. Jan 2019.
36.133/2017Katarina Vulićević29. Jan 2019.
37.135/2017Jovana Damljanović29. Jan 2019.
38.137/2017Jelena Ljubenović29. Jan 2019.
39.141/2017Milica Stojilković29. Jan 2019.
40.145/2017Olivera Gavrilović29. Jan 2019.
41.149/2017Vasilije Jovanović29. Jan 2019.
42.155/2017Aleksandar Jakovljević29. Jan 2019.
43.171/2017Tamara Petrović29. Jan 2019.
44.175/2017Daria Rintykeu29. Jan 2019.
45.183/2017Dragana Filipović29. Jan 2019.
46.187/2017Milica Dukanac29. Jan 2019.
47.189/2017Sara Škrbić29. Jan 2019.
48.193/2017Sandra Jović29. Jan 2019.
49.195/2017Miloš Aleksić29. Jan 2019.
50.201/2017Nađa Golubov29. Jan 2019.
51.205/2017Maša Bulajić29. Jan 2019.
52.211/2017Nataša Simeunović29. Jan 2019.
53.215/2017Jelena Knežević29. Jan 2019.
54.223/2017Stefan Marić29. Jan 2019.
55.225/2017Marko Babić29. Jan 2019.
56.227/2017Jelena Bogatić29. Jan 2019.
57.237/2017Milorad Đukanović29. Jan 2019.
58.239/2017Milutin Radojković29. Jan 2019.
59.249/2017Vesna Špajgl29. Jan 2019.
60.253/2017Nevena Mijatović29. Jan 2019.
61.265/2017Filip Milovanović29. Jan 2019.
62.269/2017Ivona Jovanovski29. Jan 2019.
63.271/2017Katarina Vojkić29. Jan 2019.
64.299/2017Stefana Radić29. Jan 2019.
65.303/2017Jelena Matić29. Jan 2019.
66.307/2017Sara Savatović29. Jan 2019.
67.321/2017Jovan Stojković29. Jan 2019.
68.325/2017Tamara Bojović29. Jan 2019.
69.327/2017Stefan Baler29. Jan 2019.
70.343/2017Nada Subotić29. Jan 2019.
71.347/2017Katarina Obradović29. Jan 2019.
72.353/2017Marko Tošković29. Jan 2019.