Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
4.Ekonomika turizmadr Jelena Jević . . u ,
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
28.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
31.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
32.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
33.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
34.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević . . u ,
42.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
46.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo . . u ,
48.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević . . u ,
49.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
50.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković . . u ,
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
52.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
54.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
55.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
57.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
60.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
61.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
62.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
63.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
64.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
65.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
66.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
67.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
68.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
69.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo . . u ,
70.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
71.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević . . u ,
72.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
73.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
74.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
75.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
76.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo . . u ,
77.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević . . u ,
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
80.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević . . u ,
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
83.Turističko vođenjedr Goran Jević . . u ,
84.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09