Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
40.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
47.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
57.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
63.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
67.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
68.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
69.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
76.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
78.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
83.Turističko vođenjedr Goran Jević -
84.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Informatika u turizmu
mr Miloš Nicić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.1/2017Tamara Dražić05. Feb 2019.
2.4/2017Marijana Pantović05. Feb 2019.
3.5/2017Valentina Ivić05. Feb 2019.
4.9/2017Željana Bibić05. Feb 2019.
5.11/2017Sanja Bošković05. Feb 2019.
6.13/2017Milica Gajić05. Feb 2019.
7.17/2017Milena Radojković05. Feb 2019.
8.19/2017Jovan Ivanović05. Feb 2019.
9.23/2017Olivera Bogdanović05. Feb 2019.
10.24/2017Tamara Petrov05. Feb 2019.
11.29/2017Jovana Stojanović05. Feb 2019.
12.31/2017Petra Zoljić05. Feb 2019.
13.33/2017Jovan Đurđević05. Feb 2019.
14.36/2017Aleksandra Božanić05. Feb 2019.
15.38/2017Isidora Janićijević05. Feb 2019.
16.40/2017Marija Vasić05. Feb 2019.
17.51/2017Irena Petrović05. Feb 2019.
18.53/2017Maja Opra05. Feb 2019.
19.57/2017Vladimir Vojkić05. Feb 2019.
20.58/2017Ivana Žegarac05. Feb 2019.
21.59/2017Jovana Jović05. Feb 2019.
22.64/2017Nataša Lazarević05. Feb 2019.
23.68/2017Kristina Pejaković05. Feb 2019.
24.69/2017Ana Srejić05. Feb 2019.
25.70/2017Anastasija Labović05. Feb 2019.
26.71/2017Tamara Milivojević05. Feb 2019.
27.72/2017Maja Alimpić05. Feb 2019.
28.73/2017Anđela Rakić05. Feb 2019.
29.74/2017Isidora Janković05. Feb 2019.
30.76/2017Sara Đorđević05. Feb 2019.
31.77/2017Jovana Petković05. Feb 2019.
32.78/2017Marija Radomir05. Feb 2019.
33.80/2017Sara Jakovljević05. Feb 2019.
34.81/2017Dušica Rnjaković05. Feb 2019.
35.83/2017Aleksandar Grbić05. Feb 2019.
36.84/2017Marija Gačić05. Feb 2019.
37.85/2017Aleksandar Jovanović05. Feb 2019.
38.86/2017Irena Jovanović05. Feb 2019.
39.87/2017Slađana Živanović05. Feb 2019.
40.88/2017Jovana Korać05. Feb 2019.
41.89/2017Jelena Srećković05. Feb 2019.
42.92/2017Katarina Simić05. Feb 2019.
43.97/2017Đurđica Milutinović05. Feb 2019.
44.98/2017Aleksa Popović05. Feb 2019.
45.100/2017Anja Josifov05. Feb 2019.
46.103/2017Vasilisa Sajlović05. Feb 2019.
47.111/2017Ivana Popović05. Feb 2019.
48.113/2017Ksenija Bokan05. Feb 2019.
49.115/2017Marijana Predojević05. Feb 2019.
50.117/2017Sofija Stavrov05. Feb 2019.
51.121/2017Ljiljana Cvetković05. Feb 2019.
52.135/2017Jovana Damljanović05. Feb 2019.
53.137/2017Jelena Ljubenović05. Feb 2019.
54.146/2017Anastasija Radojlović05. Feb 2019.
55.160/2017Marko Ignjatović05. Feb 2019.
56.166/2017Katarina Živojinović05. Feb 2019.
57.182/2017Milica Cvejić05. Feb 2019.
58.183/2017Dragana Filipović05. Feb 2019.
59.186/2017Aleksandar Kostić05. Feb 2019.
60.187/2017Milica Dukanac05. Feb 2019.
61.193/2017Sandra Jović05. Feb 2019.
62.194/2017Stefan Anđelović05. Feb 2019.
63.196/2017Nina Hadžić05. Feb 2019.
64.201/2017Nađa Golubov05. Feb 2019.
65.205/2017Maša Bulajić05. Feb 2019.
66.210/2017Natalija Bogosavljević05. Feb 2019.
67.211/2017Nataša Simeunović05. Feb 2019.
68.215/2017Jelena Knežević05. Feb 2019.
69.216/2017Katarina Milojević05. Feb 2019.
70.237/2017Milorad Đukanović05. Feb 2019.
71.247/2017Neda Simeunović05. Feb 2019.
72.260/2017Kristina Nikolić05. Feb 2019.
73.268/2017Stanislava Nikolić05. Feb 2019.
74.270/2017Aleksandar Landeka05. Feb 2019.
75.278/2017Aleksandra Vujasin05. Feb 2019.
76.281/2017Petar Gardašević05. Feb 2019.
77.282/2017Zdravko Ćirović05. Feb 2019.
78.294/2017Damjan Đorđević05. Feb 2019.
79.299/2017Stefana Radić05. Feb 2019.
80.311/2017Natalija Petrović05. Feb 2019.
81.312/2017Irena Rajković05. Feb 2019.
82.315/2017Marija Danilović05. Feb 2019.
83.321/2017Jovan Stojković05. Feb 2019.
84.326/2017Jovana Ivković05. Feb 2019.
85.327/2017Stefan Baler05. Feb 2019.
86.332/2017Milica Čubranović05. Feb 2019.
87.333/2017Ana Pajčin05. Feb 2019.
88.336/2017Miloš Svičević05. Feb 2019.
89.342/2017Dimitrije Petrović05. Feb 2019.
90.344/2017Slađana Milić05. Feb 2019.
91.347/2017Katarina Obradović05. Feb 2019.
92.352/2017Đorđije Babović05. Feb 2019.