Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
48.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
57.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
63.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
67.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
77.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
83.Turističko vođenjedr Goran Jević -
84.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Poslovanje turističkih agencija
dr Jelisaveta Vučković

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.4/2017Marijana Pantović22. Jan 2019.
2.12/2017Kristina Mladenović22. Jan 2019.
3.16/2017Tijana Milović22. Jan 2019.
4.24/2017Tamara Petrov22. Jan 2019.
5.36/2017Aleksandra Božanić22. Jan 2019.
6.38/2017Isidora Janićijević22. Jan 2019.
7.40/2017Marija Vasić22. Jan 2019.
8.42/2017Leona Kostadinović22. Jan 2019.
9.44/2017Emilija Jovanović22. Jan 2019.
10.56/2017Milica Petrović22. Jan 2019.
11.58/2017Ivana Žegarac22. Jan 2019.
12.62/2017Aleksandra Šapal22. Jan 2019.
13.64/2017Nataša Lazarević22. Jan 2019.
14.68/2017Kristina Pejaković22. Jan 2019.
15.70/2017Anastasija Labović22. Jan 2019.
16.72/2017Maja Alimpić22. Jan 2019.
17.74/2017Isidora Janković22. Jan 2019.
18.76/2017Sara Đorđević22. Jan 2019.
19.78/2017Marija Radomir22. Jan 2019.
20.82/2017Anđela Smiljanski22. Jan 2019.
21.84/2017Marija Gačić22. Jan 2019.
22.86/2017Irena Jovanović22. Jan 2019.
23.88/2017Jovana Korać22. Jan 2019.
24.92/2017Katarina Simić22. Jan 2019.
25.94/2017Anđela Jeremić22. Jan 2019.
26.98/2017Aleksa Popović22. Jan 2019.
27.100/2017Anja Josifov22. Jan 2019.
28.102/2017David Božović22. Jan 2019.
29.104/2017Mirjana Stefanović22. Jan 2019.
30.106/2017Katarina Matić22. Jan 2019.
31.108/2017Zara Stojimirović22. Jan 2019.
32.112/2017Aleksandra Stević22. Jan 2019.
33.120/2017Slavica Jovanović22. Jan 2019.
34.124/2017Jovana Petrović22. Jan 2019.
35.126/2017Milena Filipović22. Jan 2019.
36.134/2017Jelena Jonjić22. Jan 2019.
37.146/2017Anastasija Radojlović22. Jan 2019.
38.150/2017Nikola Mance22. Jan 2019.
39.160/2017Marko Ignjatović22. Jan 2019.
40.166/2017Katarina Živojinović22. Jan 2019.
41.168/2017Irina Aćimović22. Jan 2019.
42.182/2017Milica Cvejić22. Jan 2019.
43.186/2017Aleksandar Kostić22. Jan 2019.
44.188/2017Nikola Protić22. Jan 2019.
45.194/2017Stefan Anđelović22. Jan 2019.
46.196/2017Nina Hadžić22. Jan 2019.
47.198/2017Marko Ordić22. Jan 2019.
48.200/2017Marina Barjaktarević22. Jan 2019.
49.206/2017Tijana Božilović22. Jan 2019.
50.208/2017Jelena Živanković22. Jan 2019.
51.210/2017Natalija Bogosavljević22. Jan 2019.
52.212/2017Tijana Nikolić22. Jan 2019.
53.214/2017Ivana Vlastić22. Jan 2019.
54.216/2017Katarina Milojević22. Jan 2019.
55.220/2017Dimitrije Mitić22. Jan 2019.
56.224/2017Đorđe Antić22. Jan 2019.
57.238/2017Aleksandar Stojanović22. Jan 2019.
58.254/2017Aleksandar Nikolić22. Jan 2019.
59.256/2017Miloš Rosić22. Jan 2019.
60.264/2017Luka Petrović22. Jan 2019.
61.268/2017Stanislava Nikolić22. Jan 2019.
62.270/2017Aleksandar Landeka22. Jan 2019.
63.276/2017Marija Majstorović22. Jan 2019.
64.278/2017Aleksandra Vujasin22. Jan 2019.
65.280/2017Andrija Aleksić22. Jan 2019.
66.282/2017Zdravko Ćirović22. Jan 2019.
67.286/2017Tamara Kosanić22. Jan 2019.
68.292/2017Jovana Vujašević22. Jan 2019.
69.310/2017Aljoša Gavrilović22. Jan 2019.
70.312/2017Irena Rajković22. Jan 2019.
71.320/2017Marija Ivanović22. Jan 2019.
72.326/2017Jovana Ivković22. Jan 2019.
73.330/2017Nina Drakulić22. Jan 2019.
74.332/2017Milica Čubranović22. Jan 2019.
75.336/2017Miloš Svičević22. Jan 2019.
76.339/2017Kristina Prvanović22. Jan 2019.
77.341/2017Marina Lazić22. Jan 2019.
78.342/2017Dimitrije Petrović22. Jan 2019.
79.352/2017Đorđije Babović22. Jan 2019.