Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
4.Ekonomika turizmadr Jelena Jević -
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
9.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
19.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
25.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
30.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
31.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
32.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
33.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
42.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovna etika i komuniciranje u turizmudr Vladimir Pavković -
49.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
50.Posebni oblici turizmadr Goran Jević -
51.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
52.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
53.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
54.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Menadžment hotelskih preduzećadr Goran Jević -
56.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
57.Menadžment u saobraćajudr Aleksandra Tornjanski -
58.Menadžment u saobraćajudr Violeta Tošić -
59.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
60.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
64.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
71.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
75.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
76.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
77.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Jelena Jević -
78.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
79.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3