Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
7.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
25.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
26.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
27.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
28.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
29.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
30.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
31.Informatika u turističkom poslovanjudr Anđelka Štilić -
32.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
40.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
43.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
46.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
47.Poslovna etika i komuniciranje u turizmudr Vladimir Pavković -
48.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
49.Posebni oblici turizmadr Goran Jević -
50.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
51.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
52.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
53.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
54.Menadžment hotelskih preduzećadr Goran Jević -
55.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
56.Menadžment u saobraćajudr Aleksandra Tornjanski -
57.Menadžment u saobraćajudr Violeta Tošić -
58.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
60.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
61.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
62.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
64.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
65.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
66.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
72.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
73.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
74.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
75.E-marketing u turizmudr Anđelka Štilić -
76.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
77.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
78.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3