Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
7.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
25.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
26.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
27.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
28.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
29.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
30.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
31.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
33.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
35.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
36.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
37.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
38.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
39.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
41.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
42.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
43.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
44.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
45.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
46.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
47.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
48.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
50.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
51.Menadžment u saobraćajudr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
52.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
53.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
54.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
55.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
56.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
57.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
58.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
60.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
62.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
64.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
65.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
67.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
68.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
69.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
70.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
71.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09