Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 3

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
29.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
55.Turistički proizvod i razvoj destinacijamr Jasmina Leković -
56.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
57.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:00, Sala 6
58.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
59.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
60.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
61.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
62.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
77.Turistički resursi Srbijedr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
78.Istorija civilizacijedr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1