Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
4.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
5.Statistikadr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
6.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
9.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
10.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
12.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
13.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
15.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
16.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
22.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
23.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
24.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
25.Računovodstvodr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
26.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
27.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
28.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
31.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
32.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
34.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
35.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
36.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
37.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
38.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
41.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
43.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
44.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
45.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
48.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
50.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
51.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -