Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
4.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
5.Statistikadr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
6.Ekonomika turizmadr Jelena Jević -
7.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
8.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
9.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
11.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
14.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
16.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
20.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
25.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
26.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
27.Računovodstvodr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
28.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
29.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
33.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
35.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
36.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
37.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
38.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
39.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
40.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
41.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
43.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
44.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
45.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
48.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
50.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
51.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
52.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
53.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
54.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -