Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2018 / 19
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 31. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
3.Osnovi ekonomijedr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 12:00, Sala 6
4.Sociologijadr Ivan Bulatović -
5.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
6.Statistikamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
7.Statistikadr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
8.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
9.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
10.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
12.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
13.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
15.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
17.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
20.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
21.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
22.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
23.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
24.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
25.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
26.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
27.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
28.Računovodstvodr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
29.Računovodstvodr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 10:30, Sala 6
30.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
31.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
32.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
36.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
38.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
39.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
40.Finansijsko i devizno poslovanjedr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
41.Finansijsko i devizno poslovanjedr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 12:00, Sala 6
42.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
44.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
45.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
46.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
47.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
48.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
49.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
50.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
51.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
52.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
53.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
54.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
55.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
56.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
57.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
58.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3