Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2018 / 19
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 31. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
3.Osnovi ekonomijedr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 12:00, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Sociologijadr Ivan Bulatović -
26.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
27.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
29.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
30.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
31.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
32.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
35.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
37.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
38.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Računovodstvo u turizmudr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 10:30, Sala 6
41.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
43.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
47.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
48.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
49.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
50.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
51.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
52.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
53.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
54.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
55.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
56.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
57.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
58.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
59.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
60.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
61.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
62.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
63.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
64.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
65.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
66.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3