Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
29.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
46.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
57.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
58.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
59.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
60.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
61.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
66.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
73.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
76.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
77.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
78.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3