Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
48.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
57.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
63.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
67.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
77.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
83.Turističko vođenjedr Goran Jević -
84.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Osnovi menadžmenta
dr Miroslava Petrevska

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.2/2017Aleksandra Janićijević28. Jan 2019.
2.4/2017Marijana Pantović28. Jan 2019.
3.12/2017Kristina Mladenović28. Jan 2019.
4.16/2017Tijana Milović28. Jan 2019.
5.22/2017Marko Ćorović28. Jan 2019.
6.24/2017Tamara Petrov28. Jan 2019.
7.26/2017Sara Babić28. Jan 2019.
8.30/2017Radmila Mitrović28. Jan 2019.
9.36/2017Aleksandra Božanić28. Jan 2019.
10.38/2017Isidora Janićijević28. Jan 2019.
11.40/2017Marija Vasić28. Jan 2019.
12.42/2017Leona Kostadinović28. Jan 2019.
13.44/2017Emilija Jovanović28. Jan 2019.
14.45/2017Ivan Antonović28. Jan 2019.
15.55/2017Ana Kočić28. Jan 2019.
16.56/2017Milica Petrović28. Jan 2019.
17.58/2017Ivana Žegarac28. Jan 2019.
18.60/2017Sonja Nikolić28. Jan 2019.
19.62/2017Aleksandra Šapal28. Jan 2019.
20.64/2017Nataša Lazarević28. Jan 2019.
21.68/2017Kristina Pejaković28. Jan 2019.
22.70/2017Anastasija Labović28. Jan 2019.
23.72/2017Maja Alimpić28. Jan 2019.
24.74/2017Isidora Janković28. Jan 2019.
25.76/2017Sara Đorđević28. Jan 2019.
26.78/2017Marija Radomir28. Jan 2019.
27.80/2017Sara Jakovljević28. Jan 2019.
28.82/2017Anđela Smiljanski28. Jan 2019.
29.84/2017Marija Gačić28. Jan 2019.
30.86/2017Irena Jovanović28. Jan 2019.
31.88/2017Jovana Korać28. Jan 2019.
32.92/2017Katarina Simić28. Jan 2019.
33.94/2017Anđela Jeremić28. Jan 2019.
34.98/2017Aleksa Popović28. Jan 2019.
35.100/2017Anja Josifov28. Jan 2019.
36.102/2017David Božović28. Jan 2019.
37.103/2017Vasilisa Sajlović28. Jan 2019.
38.104/2017Mirjana Stefanović28. Jan 2019.
39.106/2017Katarina Matić28. Jan 2019.
40.108/2017Zara Stojimirović28. Jan 2019.
41.110/2017Sanja Lajović28. Jan 2019.
42.112/2017Aleksandra Stević28. Jan 2019.
43.115/2017Marijana Predojević28. Jan 2019.
44.120/2017Slavica Jovanović28. Jan 2019.
45.124/2017Jovana Petrović28. Jan 2019.
46.126/2017Milena Filipović28. Jan 2019.
47.127/2017Aleksandra Mićović28. Jan 2019.
48.128/2017Tina Rafailović28. Jan 2019.
49.129/2017Nataša Mijailović28. Jan 2019.
50.134/2017Jelena Jonjić28. Jan 2019.
51.136/2017Helena Bakić28. Jan 2019.
52.139/2017Irena Marković28. Jan 2019.
53.143/2017Ana Golijanin28. Jan 2019.
54.146/2017Anastasija Radojlović28. Jan 2019.
55.150/2017Nikola Mance28. Jan 2019.
56.151/2017Jovana Jevđenović28. Jan 2019.
57.158/2017Danijela Krstić28. Jan 2019.
58.160/2017Marko Ignjatović28. Jan 2019.
59.166/2017Katarina Živojinović28. Jan 2019.
60.168/2017Irina Aćimović28. Jan 2019.
61.170/2017Ana Jovanović28. Jan 2019.
62.180/2017Marija Barnić28. Jan 2019.
63.182/2017Milica Cvejić28. Jan 2019.
64.186/2017Aleksandar Kostić28. Jan 2019.
65.188/2017Nikola Protić28. Jan 2019.
66.194/2017Stefan Anđelović28. Jan 2019.
67.196/2017Nina Hadžić28. Jan 2019.
68.198/2017Marko Ordić28. Jan 2019.
69.200/2017Marina Barjaktarević28. Jan 2019.
70.206/2017Tijana Božilović28. Jan 2019.
71.208/2017Jelena Živanković28. Jan 2019.
72.210/2017Natalija Bogosavljević28. Jan 2019.
73.212/2017Tijana Nikolić28. Jan 2019.
74.214/2017Ivana Vlastić28. Jan 2019.
75.216/2017Katarina Milojević28. Jan 2019.
76.220/2017Dimitrije Mitić28. Jan 2019.
77.222/2017Vasilije Krišanović28. Jan 2019.
78.224/2017Đorđe Antić28. Jan 2019.
79.232/2017Nikola Jovanović28. Jan 2019.
80.236/2017Stefan Krstić28. Jan 2019.
81.238/2017Aleksandar Stojanović28. Jan 2019.
82.244/2017Katarina Stojanović28. Jan 2019.
83.246/2017Maša Vasić28. Jan 2019.
84.247/2017Neda Simeunović28. Jan 2019.
85.254/2017Aleksandar Nikolić28. Jan 2019.
86.256/2017Miloš Rosić28. Jan 2019.
87.257/2017Pavle Borković28. Jan 2019.
88.260/2017Kristina Nikolić28. Jan 2019.
89.264/2017Luka Petrović28. Jan 2019.
90.268/2017Stanislava Nikolić28. Jan 2019.
91.270/2017Aleksandar Landeka28. Jan 2019.
92.276/2017Marija Majstorović28. Jan 2019.
93.278/2017Aleksandra Vujasin28. Jan 2019.
94.280/2017Andrija Aleksić28. Jan 2019.
95.281/2017Petar Gardašević28. Jan 2019.
96.282/2017Zdravko Ćirović28. Jan 2019.
97.286/2017Tamara Kosanić28. Jan 2019.
98.287/2017Jovana Živanović28. Jan 2019.
99.292/2017Jovana Vujašević28. Jan 2019.
100.294/2017Damjan Đorđević28. Jan 2019.
101.304/2017Lazar Uzurov28. Jan 2019.
102.310/2017Aljoša Gavrilović28. Jan 2019.
103.311/2017Natalija Petrović28. Jan 2019.
104.312/2017Irena Rajković28. Jan 2019.
105.315/2017Marija Danilović28. Jan 2019.
106.320/2017Marija Ivanović28. Jan 2019.
107.326/2017Jovana Ivković28. Jan 2019.
108.328/2017Bogdan Stanišić28. Jan 2019.
109.330/2017Nina Drakulić28. Jan 2019.
110.332/2017Milica Čubranović28. Jan 2019.
111.333/2017Ana Pajčin28. Jan 2019.
112.336/2017Miloš Svičević28. Jan 2019.
113.339/2017Kristina Prvanović28. Jan 2019.
114.341/2017Marina Lazić28. Jan 2019.
115.342/2017Dimitrije Petrović28. Jan 2019.
116.344/2017Slađana Milić28. Jan 2019.
117.346/2017Milica Živanović28. Jan 2019.
118.352/2017Đorđije Babović28. Jan 2019.