Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
12.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
31.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
32.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
52.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
54.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
55.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
56.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
57.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
59.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
60.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
61.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
62.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
71.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
72.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
73.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
74.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Osnovi ekonomije
dr Renata Pindžo

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.2/2018Aleksandar Timotić23. Jan 2019.
2.4/2018Nina Spasojević23. Jan 2019.
3.6/2018Maja Iskrenović23. Jan 2019.
4.8/2018Milena Cvejić23. Jan 2019.
5.12/2018Teodora Vučićević23. Jan 2019.
6.14/2018Jelena Rajić23. Jan 2019.
7.16/2018Bojana Nedeljković23. Jan 2019.
8.20/2018Uroš Seferović23. Jan 2019.
9.22/2018Ivana Mladenović23. Jan 2019.
10.24/2018Tamara Supek23. Jan 2019.
11.26/2018Bogdan Marković23. Jan 2019.
12.30/2018Tijana Gajić23. Jan 2019.
13.32/2018Ana Ikić23. Jan 2019.
14.34/2018Milica Stanojlović23. Jan 2019.
15.36/2018Jelena Parezanović23. Jan 2019.
16.40/2018Nina Batinić23. Jan 2019.
17.44/2018Nenad Ristić23. Jan 2019.
18.46/2018Petar Šulović23. Jan 2019.
19.48/2018Jelena Aleksandrov23. Jan 2019.
20.54/2018Jelena Čolić23. Jan 2019.
21.60/2018Aleksandra Štajbl23. Jan 2019.
22.62/2018Jovana Pašajlić23. Jan 2019.
23.64/2018Nina Mlađenović23. Jan 2019.
24.70/2018Milan Grubor23. Jan 2019.
25.74/2018Nikola Mirić23. Jan 2019.
26.78/2018Anita Cvetković23. Jan 2019.
27.80/2018Jovana Kežić23. Jan 2019.
28.86/2018Ivan Bujić23. Jan 2019.
29.88/2018Lana-Tajana Novaković23. Jan 2019.
30.90/2018Ivana Preković23. Jan 2019.
31.92/2018Nevena Radojčić23. Jan 2019.
32.96/2018Anja Pavićević23. Jan 2019.
33.98/2018Jelena Njegomirović23. Jan 2019.
34.100/2018Anja Žigić23. Jan 2019.
35.102/2018Kristina Stević23. Jan 2019.
36.104/2018Anđela Stojković23. Jan 2019.
37.106/2018Tanja Senković23. Jan 2019.
38.108/2018Nina Petrović23. Jan 2019.
39.112/2018Aleksandra Luković23. Jan 2019.
40.114/2018Anđela Jeremić23. Jan 2019.
41.120/2018Luka Staletović23. Jan 2019.
42.124/2018Milica Balaban23. Jan 2019.
43.128/2018Mihajlo Rančić23. Jan 2019.
44.132/2018David Mladenovski23. Jan 2019.
45.134/2018Nikolina Petrović23. Jan 2019.
46.136/2018Dragana Vitorović23. Jan 2019.
47.138/2018Đorđe Petrović23. Jan 2019.
48.140/2018Tamara Mihajlov23. Jan 2019.
49.144/2018Boris Bajić23. Jan 2019.
50.146/2018Aleksandra Filipović23. Jan 2019.
51.148/2018Izabela Milošević23. Jan 2019.
52.150/2018Nikolina Dabić23. Jan 2019.
53.154/2018Nikola Danilović23. Jan 2019.
54.156/2018Marko Stojadinović23. Jan 2019.
55.158/2018Andrea Matić23. Jan 2019.
56.160/2018Jana Grujičić23. Jan 2019.
57.164/2018Katarina Protić23. Jan 2019.
58.166/2018Milica Toma23. Jan 2019.
59.168/2018Milica Nenadović23. Jan 2019.
60.170/2018Stefan Vujičić23. Jan 2019.
61.172/2018Goran Babić23. Jan 2019.
62.174/2018Nikolina Mijatović23. Jan 2019.
63.178/2018Kristina Stanojević23. Jan 2019.
64.180/2018Bogdan Ješić23. Jan 2019.
65.182/2018Jovana Jovanovski23. Jan 2019.
66.186/2018Luka Stojković23. Jan 2019.
67.190/2018Danijela Tomić23. Jan 2019.
68.192/2018Luka Ivanović23. Jan 2019.
69.196/2018Tijana Stević23. Jan 2019.
70.208/2018Jelena Ćendić23. Jan 2019.
71.210/2018Ana Jovanović23. Jan 2019.
72.212/2018Milica Popadić23. Jan 2019.
73.214/2018Marija Dimčić23. Jan 2019.
74.220/2018Igor Aćimović23. Jan 2019.
75.222/2018Miljan Jovanović23. Jan 2019.
76.224/2018Živkica Milojković23. Jan 2019.
77.226/2018Nina Kostadinović23. Jan 2019.
78.230/2018Katarina Milošević23. Jan 2019.
79.232/2018Tijana Petrović23. Jan 2019.
80.234/2018Nenad Reljić23. Jan 2019.
81.236/2018Anja Zarić23. Jan 2019.
82.238/2018Milica Vučković23. Jan 2019.
83.242/2018Nataša Janković23. Jan 2019.
84.246/2018Sanja Jovanović23. Jan 2019.
85.254/2018Tamara Trajković23. Jan 2019.
86.256/2018Ana Vidović23. Jan 2019.
87.260/2018Aleksa Zdravković23. Jan 2019.
88.262/2018Teodora Marić23. Jan 2019.
89.264/2018Jelena Barjaktarević23. Jan 2019.
90.270/2018Marina Trifunović23. Jan 2019.
91.274/2018Katarina Živanović23. Jan 2019.
92.276/2018Nikoleta Trajković23. Jan 2019.
93.278/2018Aleksandar Cvetković23. Jan 2019.
94.280/2018Tamara Prvulović23. Jan 2019.
95.282/2018Vojin Anđelić23. Jan 2019.
96.290/2018Milena Miladinović23. Jan 2019.
97.292/2018Dina Gošev23. Jan 2019.
98.298/2018Daniel Kajčić23. Jan 2019.
99.300/2018Nikola Branković23. Jan 2019.
100.304/2018Marija Vesić23. Jan 2019.