Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
48.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
57.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
63.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
67.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
68.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
69.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
76.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
78.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
83.Turističko vođenjedr Goran Jević -
84.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Osnovi ekonomije
dr Renata Pindžo

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.2/2018Aleksandar Timotić23. Jan 2019.
2.4/2018Nina Spasojević23. Jan 2019.
3.6/2018Maja Iskrenović23. Jan 2019.
4.8/2018Milena Cvejić23. Jan 2019.
5.12/2018Teodora Vučićević23. Jan 2019.
6.14/2018Jelena Rajić23. Jan 2019.
7.16/2018Bojana Nedeljković23. Jan 2019.
8.20/2018Uroš Seferović23. Jan 2019.
9.22/2018Ivana Mladenović23. Jan 2019.
10.24/2018Tamara Supek23. Jan 2019.
11.26/2018Bogdan Marković23. Jan 2019.
12.30/2018Tijana Gajić23. Jan 2019.
13.32/2018Ana Ikić23. Jan 2019.
14.34/2018Milica Stanojlović23. Jan 2019.
15.36/2018Jelena Parezanović23. Jan 2019.
16.40/2018Nina Beznja23. Jan 2019.
17.44/2018Nenad Ristić23. Jan 2019.
18.46/2018Petar Šulović23. Jan 2019.
19.48/2018Jelena Aleksandrov23. Jan 2019.
20.54/2018Jelena Čolić23. Jan 2019.
21.60/2018Aleksandra Štajbl23. Jan 2019.
22.62/2018Jovana Pašajlić23. Jan 2019.
23.64/2018Nina Mlađenović23. Jan 2019.
24.70/2018Milan Grubor23. Jan 2019.
25.74/2018Nikola Mirić23. Jan 2019.
26.78/2018Anita Cvetković23. Jan 2019.
27.80/2018Jovana Kežić23. Jan 2019.
28.86/2018Ivan Bujić23. Jan 2019.
29.88/2018Lana-Tajana Novaković23. Jan 2019.
30.90/2018Ivana Preković23. Jan 2019.
31.92/2018Nevena Radojčić23. Jan 2019.
32.96/2018Anja Pavićević23. Jan 2019.
33.98/2018Jelena Njegomirović23. Jan 2019.
34.100/2018Anja Žigić23. Jan 2019.
35.102/2018Kristina Stević23. Jan 2019.
36.104/2018Anđela Stojković23. Jan 2019.
37.106/2018Tanja Senković23. Jan 2019.
38.108/2018Nina Petrović23. Jan 2019.
39.112/2018Aleksandra Luković23. Jan 2019.
40.114/2018Anđela Jeremić23. Jan 2019.
41.120/2018Luka Staletović23. Jan 2019.
42.124/2018Milica Balaban23. Jan 2019.
43.128/2018Mihajlo Rančić23. Jan 2019.
44.132/2018David Mladenovski23. Jan 2019.
45.134/2018Nikolina Petrović23. Jan 2019.
46.136/2018Dragana Vitorović23. Jan 2019.
47.138/2018Đorđe Petrović23. Jan 2019.
48.140/2018Tamara Mihajlov23. Jan 2019.
49.144/2018Boris Bajić23. Jan 2019.
50.146/2018Aleksandra Filipović23. Jan 2019.
51.148/2018Izabela Milošević23. Jan 2019.
52.150/2018Nikolina Dabić23. Jan 2019.
53.154/2018Nikola Danilović23. Jan 2019.
54.156/2018Marko Stojadinović23. Jan 2019.
55.158/2018Andrea Matić23. Jan 2019.
56.160/2018Jana Grujičić23. Jan 2019.
57.164/2018Katarina Protić23. Jan 2019.
58.166/2018Milica Toma23. Jan 2019.
59.168/2018Milica Nenadović23. Jan 2019.
60.170/2018Stefan Vujičić23. Jan 2019.
61.172/2018Goran Babić23. Jan 2019.
62.174/2018Nikolina Mijatović23. Jan 2019.
63.178/2018Kristina Stanojević23. Jan 2019.
64.180/2018Bogdan Ješić23. Jan 2019.
65.182/2018Jovana Jovanovski23. Jan 2019.
66.186/2018Luka Stojković23. Jan 2019.
67.190/2018Danijela Tomić23. Jan 2019.
68.192/2018Luka Ivanović23. Jan 2019.
69.196/2018Tijana Stević23. Jan 2019.
70.208/2018Jelena Ćendić23. Jan 2019.
71.210/2018Ana Jovanović23. Jan 2019.
72.212/2018Milica Popadić23. Jan 2019.
73.214/2018Marija Dimčić23. Jan 2019.
74.220/2018Igor Aćimović23. Jan 2019.
75.222/2018Miljan Jovanović23. Jan 2019.
76.224/2018Živkica Milojković23. Jan 2019.
77.226/2018Nina Kostadinović23. Jan 2019.
78.230/2018Katarina Milošević23. Jan 2019.
79.232/2018Tijana Petrović23. Jan 2019.
80.234/2018Nenad Reljić23. Jan 2019.
81.236/2018Anja Zarić23. Jan 2019.
82.238/2018Milica Vučković23. Jan 2019.
83.242/2018Nataša Janković23. Jan 2019.
84.246/2018Sanja Jovanović23. Jan 2019.
85.254/2018Tamara Trajković23. Jan 2019.
86.256/2018Ana Vidović23. Jan 2019.
87.260/2018Aleksa Zdravković23. Jan 2019.
88.262/2018Teodora Marić23. Jan 2019.
89.264/2018Jelena Barjaktarević23. Jan 2019.
90.270/2018Marina Trifunović23. Jan 2019.
91.274/2018Katarina Živanović23. Jan 2019.
92.276/2018Nikoleta Trajković23. Jan 2019.
93.278/2018Aleksandar Cvetković23. Jan 2019.
94.280/2018Tamara Prvulović23. Jan 2019.
95.282/2018Vojin Anđelić23. Jan 2019.
96.290/2018Milena Miladinović23. Jan 2019.
97.292/2018Dina Gošev23. Jan 2019.
98.298/2018Daniel Kajčić23. Jan 2019.
99.300/2018Nikola Branković23. Jan 2019.
100.304/2018Marija Vesić23. Jan 2019.