Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
48.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
57.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
63.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
67.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
68.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
69.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
76.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
78.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
83.Turističko vođenjedr Goran Jević -
84.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Statistika u turizmu
dr Violeta Tošić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.101/2017Snežana Blagojević28. Jan 2019.
2.173/2017Dušan Jovanović28. Jan 2019.
3.283/2017Jovan Bajić28. Jan 2019.
4.351/2017Marija Lazić28. Jan 2019.
5.1/2018Maria Timčenko28. Jan 2019.
6.3/2018Katarina Đurović28. Jan 2019.
7.5/2018Ana Đuričić28. Jan 2019.
8.9/2018Milica Petronijević28. Jan 2019.
9.11/2018Stefan Zdravković28. Jan 2019.
10.13/2018Anđela Škobić28. Jan 2019.
11.15/2018Dragica Tomić28. Jan 2019.
12.17/2018Rebeka Kerekeš28. Jan 2019.
13.19/2018Dejana Jovanović28. Jan 2019.
14.21/2018Anja Bosanac28. Jan 2019.
15.23/2018Anja Lalović28. Jan 2019.
16.25/2018Ana Živković28. Jan 2019.
17.29/2018Milja Čigoja28. Jan 2019.
18.31/2018Tamara Spasojević28. Jan 2019.
19.35/2018Bojana Ivić28. Jan 2019.
20.37/2018Katarina Stokić28. Jan 2019.
21.39/2018Mihajlo Stojanović28. Jan 2019.
22.41/2018Marko Radivojević28. Jan 2019.
23.43/2018Jovana Nikolić28. Jan 2019.
24.45/2018Jelena Pandurov28. Jan 2019.
25.47/2018Stevan Stanojević28. Jan 2019.
26.49/2018Stefan Stanimirović28. Jan 2019.
27.51/2018Marijana Bjelanović28. Jan 2019.
28.53/2018Milena Šiljić28. Jan 2019.
29.57/2018Stefan Ristić28. Jan 2019.
30.59/2018Jelena Janićijević28. Jan 2019.
31.61/2018Marija Jelača28. Jan 2019.
32.63/2018Milica Mehanović28. Jan 2019.
33.67/2018Marija Arsić28. Jan 2019.
34.69/2018Milica Popara28. Jan 2019.
35.71/2018Anđela Stevanović28. Jan 2019.
36.75/2018Milica Joksović28. Jan 2019.
37.77/2018Milena Urošević28. Jan 2019.
38.79/2018Ana Domanović28. Jan 2019.
39.81/2018Brankica Stepanović28. Jan 2019.
40.83/2018Danica Stepanović28. Jan 2019.
41.85/2018Katarina Đekić28. Jan 2019.
42.87/2018Maja Lakić28. Jan 2019.
43.89/2018Jovana Stoiljković28. Jan 2019.
44.91/2018Ivana Drinjak28. Jan 2019.
45.93/2018Ivana Ivković28. Jan 2019.
46.97/2018Nikola Pešić28. Jan 2019.
47.99/2018Milica Isailović28. Jan 2019.
48.101/2018Marija Ostojić28. Jan 2019.
49.105/2018Luka Sofijanić28. Jan 2019.
50.107/2018Marko Janković28. Jan 2019.
51.109/2018Milica Damljanović28. Jan 2019.
52.111/2018Jelena Vujnić28. Jan 2019.
53.115/2018Danijela Šamšal28. Jan 2019.
54.117/2018Kristina Jeveričić28. Jan 2019.
55.125/2018Livija Kalmar28. Jan 2019.
56.127/2018Darko Stošić28. Jan 2019.
57.129/2018Dunja Ljubinković28. Jan 2019.
58.131/2018Nina Velimirović28. Jan 2019.
59.133/2018Marija Nenadović28. Jan 2019.
60.137/2018Nikola Lepojević28. Jan 2019.
61.139/2018Tamara Pjevović28. Jan 2019.
62.141/2018Anđela Čakarević28. Jan 2019.
63.143/2018Sara Ćurulić28. Jan 2019.
64.145/2018Milica Tomić28. Jan 2019.
65.147/2018Tara Petrović28. Jan 2019.
66.149/2018Isidora Simić28. Jan 2019.
67.155/2018Katarina Cvetojević28. Jan 2019.
68.161/2018Marija Lazić28. Jan 2019.
69.163/2018Nikola Pavlović28. Jan 2019.
70.165/2018Milica Mićović28. Jan 2019.
71.167/2018Aleksandar Mihajlović28. Jan 2019.
72.169/2018Ksenija Milićević28. Jan 2019.
73.171/2018Nađa Rilak28. Jan 2019.
74.173/2018Jovana Solomka28. Jan 2019.
75.181/2018Jovan Čavić28. Jan 2019.
76.183/2018Jovana Tomović28. Jan 2019.
77.185/2018Milica Uskoković28. Jan 2019.
78.189/2018Miloš Trifunović28. Jan 2019.
79.195/2018Miloš Jovanović28. Jan 2019.
80.203/2018Ana Baranj28. Jan 2019.
81.205/2018Tijana Žunić28. Jan 2019.
82.207/2018Tijana Markićević28. Jan 2019.
83.209/2018Jovana Stojanović28. Jan 2019.
84.211/2018Nevena Jovanić28. Jan 2019.
85.219/2018Uroš Đurović28. Jan 2019.
86.221/2018Miloš Lončar28. Jan 2019.
87.223/2018Teodora Ilić28. Jan 2019.
88.227/2018Anđela Milikić28. Jan 2019.
89.229/2018Nevena Kovačević28. Jan 2019.
90.235/2018Mihailo Petrović28. Jan 2019.
91.239/2018Kristina Bojović28. Jan 2019.
92.241/2018Bojana Pantelić28. Jan 2019.
93.243/2018Mladen Milovanović28. Jan 2019.
94.247/2018Luka Bogdanović28. Jan 2019.
95.249/2018Aleksandar Ilić28. Jan 2019.
96.253/2018Aleksandra Živković28. Jan 2019.
97.255/2018Marina Trifunović28. Jan 2019.
98.259/2018Tijana Mitrović28. Jan 2019.
99.261/2018Nikola Rudan28. Jan 2019.
100.263/2018Viktorija Koković28. Jan 2019.
101.265/2018Helena Marić28. Jan 2019.
102.269/2018Teodora Avramović28. Jan 2019.
103.271/2018Marija Stajić28. Jan 2019.
104.273/2018Anđela Rahović28. Jan 2019.
105.275/2018Igor Lazarević28. Jan 2019.
106.279/2018Pavle Maksimović28. Jan 2019.
107.281/2018Bogdan Živojinović28. Jan 2019.
108.283/2018Bojana Misić28. Jan 2019.
109.285/2018Katarina Đurović28. Jan 2019.
110.287/2018Dimitrios Theodoros Statiris28. Jan 2019.
111.291/2018Radomir Žarković28. Jan 2019.
112.295/2018Jovan Matović28. Jan 2019.
113.297/2018Anđela Dimitrijević28. Jan 2019.
114.299/2018Luka Kozić28. Jan 2019.
115.303/2018Sandra Oreščanin28. Jan 2019.
116.307/2018Jovana Lakićević28. Jan 2019.