Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
48.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
57.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
63.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
67.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
77.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
83.Turističko vođenjedr Goran Jević -
84.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Turistička geografija
dr Dario Šimičević

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.7/2017Andrea Mašić30. Jan 2019.
2.39/2017Emilija Petrović30. Jan 2019.
3.47/2017Zorana Milošević30. Jan 2019.
4.48/2017Milica Stefanović30. Jan 2019.
5.50/2017Gordana Popratina30. Jan 2019.
6.137/2017Jelena Ljubenović30. Jan 2019.
7.173/2017Dušan Jovanović30. Jan 2019.
8.178/2017Dunja Kovačević30. Jan 2019.
9.179/2017Sava Žižakov30. Jan 2019.
10.193/2017Sandra Jović30. Jan 2019.
11.257/2017Pavle Borković30. Jan 2019.
12.259/2017Marija Stevanović30. Jan 2019.
13.261/2017Nenad Aldić30. Jan 2019.
14.297/2017Ana Đorđević30. Jan 2019.
15.302/2017Olja Gafur30. Jan 2019.
16.307/2017Sara Savatović30. Jan 2019.
17.316/2017Mateja Reljić30. Jan 2019.
18.351/2017Marija Lazić30. Jan 2019.
19.1/2018Maria Timčenko30. Jan 2019.
20.2/2018Aleksandar Timotić30. Jan 2019.
21.7/2018Tamara Ondrik30. Jan 2019.
22.10/2018Tijana Mićović30. Jan 2019.
23.11/2018Stefan Zdravković30. Jan 2019.
24.13/2018Anđela Škobić30. Jan 2019.
25.17/2018Rebeka Kerekeš30. Jan 2019.
26.18/2018Katarina Kapunac30. Jan 2019.
27.19/2018Dejana Jovanović30. Jan 2019.
28.20/2018Uroš Seferović30. Jan 2019.
29.21/2018Anja Bosanac30. Jan 2019.
30.22/2018Ivana Mladenović30. Jan 2019.
31.23/2018Anja Lalović30. Jan 2019.
32.24/2018Tamara Supek30. Jan 2019.
33.25/2018Ana Živković30. Jan 2019.
34.28/2018Darija Dimitrijević30. Jan 2019.
35.29/2018Milja Čigoja30. Jan 2019.
36.30/2018Tijana Gajić30. Jan 2019.
37.31/2018Tamara Spasojević30. Jan 2019.
38.32/2018Ana Ikić30. Jan 2019.
39.33/2018Katarina Vržina30. Jan 2019.
40.35/2018Bojana Ivić30. Jan 2019.
41.36/2018Jelena Parezanović30. Jan 2019.
42.37/2018Katarina Stokić30. Jan 2019.
43.38/2018Kristina Udovičić30. Jan 2019.
44.39/2018Mihajlo Stojanović30. Jan 2019.
45.40/2018Nina Beznja30. Jan 2019.
46.41/2018Marko Radivojević30. Jan 2019.
47.44/2018Nenad Ristić30. Jan 2019.
48.46/2018Petar Šulović30. Jan 2019.
49.47/2018Stevan Stanojević30. Jan 2019.
50.48/2018Jelena Aleksandrov30. Jan 2019.
51.49/2018Stefan Stanimirović30. Jan 2019.
52.50/2018Danijela Paunović30. Jan 2019.
53.51/2018Marijana Bjelanović30. Jan 2019.
54.53/2018Milena Šiljić30. Jan 2019.
55.54/2018Jelena Čolić30. Jan 2019.
56.56/2018Đurđa Nikolić30. Jan 2019.
57.57/2018Stefan Ristić30. Jan 2019.
58.59/2018Jelena Janićijević30. Jan 2019.
59.60/2018Aleksandra Štajbl30. Jan 2019.
60.61/2018Marija Jelača30. Jan 2019.
61.62/2018Jovana Pašajlić30. Jan 2019.
62.63/2018Milica Mehanović30. Jan 2019.
63.64/2018Nina Mlađenović30. Jan 2019.
64.65/2018Momčilo Miladinović30. Jan 2019.
65.69/2018Milica Popara30. Jan 2019.
66.71/2018Anđela Stevanović30. Jan 2019.
67.74/2018Nikola Mirić30. Jan 2019.
68.75/2018Milica Joksović30. Jan 2019.
69.78/2018Anita Cvetković30. Jan 2019.
70.79/2018Ana Domanović30. Jan 2019.
71.80/2018Jovana Kežić30. Jan 2019.
72.81/2018Brankica Stepanović30. Jan 2019.
73.82/2018Anja Uzelac30. Jan 2019.
74.83/2018Danica Stepanović30. Jan 2019.
75.84/2018Tamara Vilotijević30. Jan 2019.
76.85/2018Katarina Đekić30. Jan 2019.
77.87/2018Maja Lakić30. Jan 2019.
78.88/2018Lana-Tajana Novaković30. Jan 2019.
79.89/2018Jovana Stoiljković30. Jan 2019.
80.90/2018Ivana Preković30. Jan 2019.
81.91/2018Ivana Drinjak30. Jan 2019.
82.92/2018Nevena Radojčić30. Jan 2019.
83.95/2018Milutin Brdarević30. Jan 2019.
84.96/2018Anja Pavićević30. Jan 2019.
85.97/2018Nikola Pešić30. Jan 2019.
86.99/2018Milica Isailović30. Jan 2019.
87.100/2018Anja Žigić30. Jan 2019.
88.101/2018Marija Ostojić30. Jan 2019.
89.102/2018Kristina Stević30. Jan 2019.
90.104/2018Anđela Stojković30. Jan 2019.
91.105/2018Luka Sofijanić30. Jan 2019.
92.106/2018Tanja Senković30. Jan 2019.
93.107/2018Marko Janković30. Jan 2019.
94.109/2018Milica Damljanović30. Jan 2019.
95.110/2018Anastasija Dabić30. Jan 2019.
96.111/2018Jelena Vujnić30. Jan 2019.
97.112/2018Aleksandra Luković30. Jan 2019.
98.113/2018Luka Dovijarski30. Jan 2019.
99.117/2018Kristina Jeveričić30. Jan 2019.
100.118/2018Jan Maksimović30. Jan 2019.
101.120/2018Luka Staletović30. Jan 2019.
102.124/2018Milica Balaban30. Jan 2019.
103.125/2018Livija Kalmar30. Jan 2019.
104.126/2018Lazar Ilić30. Jan 2019.
105.127/2018Darko Stošić30. Jan 2019.
106.128/2018Mihajlo Rančić30. Jan 2019.
107.129/2018Dunja Ljubinković30. Jan 2019.
108.131/2018Nina Velimirović30. Jan 2019.
109.132/2018David Mladenovski30. Jan 2019.
110.133/2018Marija Nenadović30. Jan 2019.
111.136/2018Dragana Vitorović30. Jan 2019.
112.137/2018Nikola Lepojević30. Jan 2019.
113.138/2018Đorđe Petrović30. Jan 2019.
114.139/2018Tamara Pjevović30. Jan 2019.
115.140/2018Tamara Mihajlov30. Jan 2019.
116.141/2018Anđela Čakarević30. Jan 2019.
117.144/2018Boris Bajić30. Jan 2019.
118.145/2018Milica Tomić30. Jan 2019.
119.146/2018Aleksandra Filipović30. Jan 2019.
120.147/2018Tara Petrović30. Jan 2019.
121.148/2018Izabela Milošević30. Jan 2019.
122.149/2018Isidora Simić30. Jan 2019.
123.150/2018Nikolina Dabić30. Jan 2019.
124.154/2018Nikola Danilović30. Jan 2019.
125.155/2018Katarina Cvetojević30. Jan 2019.
126.156/2018Marko Stojadinović30. Jan 2019.
127.158/2018Andrea Matić30. Jan 2019.
128.161/2018Marija Lazić30. Jan 2019.
129.162/2018Jovana Marković30. Jan 2019.
130.163/2018Nikola Pavlović30. Jan 2019.
131.164/2018Katarina Protić30. Jan 2019.
132.165/2018Milica Mićović30. Jan 2019.
133.166/2018Milica Toma30. Jan 2019.
134.167/2018Aleksandar Mihajlović30. Jan 2019.
135.168/2018Milica Nenadović30. Jan 2019.
136.170/2018Stefan Vujičić30. Jan 2019.
137.171/2018Nađa Rilak30. Jan 2019.
138.172/2018Goran Babić30. Jan 2019.
139.173/2018Jovana Solomka30. Jan 2019.
140.174/2018Nikolina Mijatović30. Jan 2019.
141.177/2018Maja Purenović30. Jan 2019.
142.178/2018Kristina Stanojević30. Jan 2019.
143.180/2018Bogdan Ješić30. Jan 2019.
144.181/2018Jovan Čavić30. Jan 2019.
145.182/2018Jovana Jovanovski30. Jan 2019.
146.183/2018Jovana Tomović30. Jan 2019.
147.185/2018Milica Uskoković30. Jan 2019.
148.186/2018Luka Stojković30. Jan 2019.
149.187/2018Aleksandar Petrović30. Jan 2019.
150.190/2018Danijela Tomić30. Jan 2019.
151.192/2018Luka Ivanović30. Jan 2019.
152.193/2018Nikolina Naić30. Jan 2019.
153.195/2018Miloš Jovanović30. Jan 2019.
154.196/2018Tijana Stević30. Jan 2019.
155.197/2018Katarina Vlastić30. Jan 2019.
156.199/2018Luka Ciganović30. Jan 2019.
157.203/2018Ana Baranj30. Jan 2019.
158.205/2018Tijana Žunić30. Jan 2019.
159.206/2018Jovica Vučićević30. Jan 2019.
160.208/2018Jelena Ćendić30. Jan 2019.
161.209/2018Jovana Stojanović30. Jan 2019.
162.210/2018Ana Jovanović30. Jan 2019.
163.211/2018Nevena Jovanić30. Jan 2019.
164.212/2018Milica Popadić30. Jan 2019.
165.214/2018Marija Dimčić30. Jan 2019.
166.222/2018Miljan Jovanović30. Jan 2019.
167.223/2018Teodora Ilić30. Jan 2019.
168.226/2018Nina Kostadinović30. Jan 2019.
169.227/2018Anđela Milikić30. Jan 2019.
170.229/2018Nevena Kovačević30. Jan 2019.
171.230/2018Katarina Milošević30. Jan 2019.
172.231/2018David Gavrilović30. Jan 2019.
173.234/2018Nenad Reljić30. Jan 2019.
174.235/2018Mihailo Petrović30. Jan 2019.
175.236/2018Anja Zarić30. Jan 2019.
176.238/2018Milica Vučković30. Jan 2019.
177.239/2018Kristina Bojović30. Jan 2019.
178.241/2018Bojana Pantelić30. Jan 2019.
179.242/2018Nataša Janković30. Jan 2019.
180.243/2018Mladen Milovanović30. Jan 2019.
181.246/2018Sanja Jovanović30. Jan 2019.
182.249/2018Aleksandar Ilić30. Jan 2019.
183.253/2018Aleksandra Živković30. Jan 2019.
184.254/2018Tamara Trajković30. Jan 2019.
185.255/2018Marina Trifunović30. Jan 2019.
186.256/2018Ana Vidović30. Jan 2019.
187.258/2018Darija Delić30. Jan 2019.
188.259/2018Tijana Mitrović30. Jan 2019.
189.260/2018Aleksa Zdravković30. Jan 2019.
190.261/2018Nikola Rudan30. Jan 2019.
191.263/2018Viktorija Koković30. Jan 2019.
192.264/2018Jelena Barjaktarević30. Jan 2019.
193.265/2018Helena Marić30. Jan 2019.
194.269/2018Teodora Avramović30. Jan 2019.
195.270/2018Marina Trifunović30. Jan 2019.
196.271/2018Marija Stajić30. Jan 2019.
197.273/2018Anđela Rahović30. Jan 2019.
198.274/2018Katarina Živanović30. Jan 2019.
199.275/2018Igor Lazarević30. Jan 2019.
200.276/2018Nikoleta Trajković30. Jan 2019.
201.278/2018Aleksandar Cvetković30. Jan 2019.
202.279/2018Pavle Maksimović30. Jan 2019.
203.280/2018Tamara Prvulović30. Jan 2019.
204.281/2018Bogdan Živojinović30. Jan 2019.
205.285/2018Katarina Đurović30. Jan 2019.
206.287/2018Dimitrios Theodoros Statiris30. Jan 2019.
207.288/2018Đorđije Kalpačina30. Jan 2019.
208.290/2018Milena Miladinović30. Jan 2019.
209.291/2018Radomir Žarković30. Jan 2019.
210.292/2018Dina Gošev30. Jan 2019.
211.295/2018Jovan Matović30. Jan 2019.
212.296/2018Anđela Janković30. Jan 2019.
213.297/2018Anđela Dimitrijević30. Jan 2019.
214.298/2018Daniel Kajčić30. Jan 2019.
215.299/2018Luka Kozić30. Jan 2019.
216.300/2018Nikola Branković30. Jan 2019.
217.304/2018Marija Vesić30. Jan 2019.
218.307/2018Jovana Lakićević30. Jan 2019.