Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 31. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević -
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
61.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
62.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
63.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
65.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
66.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević -
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
71.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
75.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Engleski jezik "A" 1
dr Milina Kosanović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.110/2017Sanja Lajović22. Jan 2019.
2.113/2017Ksenija Bokan22. Jan 2019.
3.137/2017Jelena Ljubenović22. Jan 2019.
4.139/2017Irena Marković22. Jan 2019.
5.143/2017Ana Golijanin22. Jan 2019.
6.193/2017Sandra Jović22. Jan 2019.
7.201/2017Nađa Golubov22. Jan 2019.
8.205/2017Maša Bulajić22. Jan 2019.
9.223/2017Stefan Marić22. Jan 2019.
10.236/2017Stefan Krstić22. Jan 2019.
11.238/2017Aleksandar Stojanović22. Jan 2019.
12.276/2017Marija Majstorović22. Jan 2019.
13.280/2017Andrija Aleksić22. Jan 2019.
14.281/2017Petar Gardašević22. Jan 2019.
15.297/2017Ana Đorđević22. Jan 2019.
16.309/2017Robert Ristić22. Jan 2019.
17.315/2017Marija Danilović22. Jan 2019.
18.319/2017Miloš Antić22. Jan 2019.
19.328/2017Bogdan Stanišić22. Jan 2019.
20.336/2017Miloš Svičević22. Jan 2019.
21.339/2017Kristina Prvanović22. Jan 2019.
22.352/2017Đorđije Babović22. Jan 2019.