Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2018 / 19
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2012

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 31. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
3.Osnovi ekonomijedr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 12:00, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
9.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Sociologijadr Ivan Bulatović -
26.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
27.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
28.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
29.Osnovi marketingadr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
30.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
31.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
36.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
37.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
38.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Računovodstvo u turizmudr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 10:30, Sala 6
40.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
41.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
43.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
44.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
46.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
50.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
53.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
54.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
55.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
56.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
57.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković -
58.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
59.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
60.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
61.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
62.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
63.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
64.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
65.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
66.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
67.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
72.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
73.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
74.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
77.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
78.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
79.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
80.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
81.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
82.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
83.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
84.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 10:00, Sala А2