Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2012

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
27.Osnovi marketingadr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
51.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković -
52.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
53.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
54.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
55.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
56.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
57.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
58.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
60.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
77.Turističko vođenjedr Marija Najdić -

Menadžment turističke destinacije
dr Georgi Genov

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.29/2012Aleksandra Milosavljev25. Jan 2019.
2.43/2012Aleksandra Petrović25. Jan 2019.
3.58/2012Marija Jovanović25. Jan 2019.
4.94/2012Milena Obradović25. Jan 2019.
5.141/2012Jelena Dragojlović25. Jan 2019.
6.221/2012Milan Stupar25. Jan 2019.
7.239/2012Sara Kerkez25. Jan 2019.
8.309/2012Jovana Medošević25. Jan 2019.
9.84/2013Ivana Nenadović25. Jan 2019.
10.195/2013Sara Marinković25. Jan 2019.
11.223/2013Katarina Mojsilović25. Jan 2019.
12.241/2013Ksenija Ilić25. Jan 2019.
13.348/2013Milana Dušanović25. Jan 2019.
14.60/2014Andrija Radinoski25. Jan 2019.
15.241/2014Miloš Rakić25. Jan 2019.
16.258/2014Melina Selimi25. Jan 2019.
17.322/2014Andrijana Lazić25. Jan 2019.
18.333/2014Milena Radovanović25. Jan 2019.
19.338/2014Ivan Đorđević25. Jan 2019.
20.377/2014Igor Gasenberger25. Jan 2019.