Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2012

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
4.Ekonomika turizmadr Jelena Jević -
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
9.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
28.Osnovi marketingadr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
46.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
48.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
50.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
52.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
54.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković -
55.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
56.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
59.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
60.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
61.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
62.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
64.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
65.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
67.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
68.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
69.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
71.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
72.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
73.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
74.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
75.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
76.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
77.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
78.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
79.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević -
80.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
81.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
83.Turističko vođenjedr Goran Jević -

Engleski jezik "A" 2
dr Milina Kosanović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN