Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
4.Statistikadr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
8.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
9.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
12.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
13.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
25.Računovodstvodr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
26.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
30.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
31.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
32.Informatika u turističkom poslovanjudr Anđelka Štilić -
33.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
35.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
36.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
37.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
38.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
40.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
41.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
43.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
44.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
46.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
50.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -

Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja
mr Jasmina Leković

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.38/2002Ivana Ognjanović24. Jan 2019.