Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
4.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
5.Statistikadr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
6.Ekonomika turizmadr Jelena Jević . . u ,
7.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
8.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
9.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
11.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
13.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
16.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
19.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
20.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
22.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
25.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
26.Računovodstvodr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
27.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
28.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
29.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
33.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
35.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
36.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
37.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
38.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
39.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
40.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
41.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
43.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
44.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
45.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
50.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
51.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
52.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
53.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
54.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09