Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
4.Statistikadr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
8.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
9.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
24.Računovodstvodr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
25.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
26.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
30.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
31.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
33.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
34.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
35.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09