Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
40.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
48.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
57.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
63.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
67.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
68.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
69.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
70.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
75.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
76.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
78.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Turističko vođenjedr Goran Jević -
83.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
84.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Poslovno komuniciranje
mr Milenko Đurić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.1/2017Tamara Dražić23. Jan 2019.
2.2/2017Aleksandra Janićijević23. Jan 2019.
3.3/2017Jelena Pantović23. Jan 2019.
4.4/2017Marijana Pantović23. Jan 2019.
5.5/2017Valentina Ivić23. Jan 2019.
6.11/2017Sanja Bošković23. Jan 2019.
7.12/2017Kristina Mladenović23. Jan 2019.
8.16/2017Tijana Milović23. Jan 2019.
9.17/2017Milena Radojković23. Jan 2019.
10.19/2017Jovan Ivanović23. Jan 2019.
11.22/2017Marko Ćorović23. Jan 2019.
12.23/2017Olivera Bogdanović23. Jan 2019.
13.25/2017Nataša Perić23. Jan 2019.
14.26/2017Sara Babić23. Jan 2019.
15.35/2017Jovana Mihajlović23. Jan 2019.
16.38/2017Isidora Janićijević23. Jan 2019.
17.45/2017Ivan Antonović23. Jan 2019.
18.53/2017Maja Opra23. Jan 2019.
19.55/2017Ana Kočić23. Jan 2019.
20.56/2017Milica Petrović23. Jan 2019.
21.58/2017Ivana Žegarac23. Jan 2019.
22.59/2017Jovana Jović23. Jan 2019.
23.60/2017Sonja Nikolić23. Jan 2019.
24.62/2017Aleksandra Šapal23. Jan 2019.
25.64/2017Nataša Lazarević23. Jan 2019.
26.68/2017Kristina Pejaković23. Jan 2019.
27.69/2017Ana Srejić23. Jan 2019.
28.70/2017Anastasija Labović23. Jan 2019.
29.71/2017Tamara Milivojević23. Jan 2019.
30.73/2017Anđela Rakić23. Jan 2019.
31.78/2017Marija Radomir23. Jan 2019.
32.81/2017Dušica Rnjaković23. Jan 2019.
33.82/2017Anđela Smiljanski23. Jan 2019.
34.83/2017Aleksandar Grbić23. Jan 2019.
35.85/2017Aleksandar Jovanović23. Jan 2019.
36.87/2017Slađana Živanović23. Jan 2019.
37.89/2017Jelena Srećković23. Jan 2019.
38.93/2017Tijana Stanić23. Jan 2019.
39.94/2017Anđela Jeremić23. Jan 2019.
40.98/2017Aleksa Popović23. Jan 2019.
41.100/2017Anja Josifov23. Jan 2019.
42.103/2017Vasilisa Sajlović23. Jan 2019.
43.106/2017Katarina Matić23. Jan 2019.
44.111/2017Ivana Popović23. Jan 2019.
45.112/2017Aleksandra Stević23. Jan 2019.
46.113/2017Ksenija Bokan23. Jan 2019.
47.115/2017Marijana Predojević23. Jan 2019.
48.117/2017Sofija Stavrov23. Jan 2019.
49.121/2017Ljiljana Cvetković23. Jan 2019.
50.124/2017Jovana Petrović23. Jan 2019.
51.125/2017Maja Đorđević23. Jan 2019.
52.126/2017Milena Filipović23. Jan 2019.
53.127/2017Aleksandra Mićović23. Jan 2019.
54.128/2017Tina Rafailović23. Jan 2019.
55.129/2017Nataša Mijailović23. Jan 2019.
56.134/2017Jelena Jonjić23. Jan 2019.
57.135/2017Jovana Damljanović23. Jan 2019.
58.136/2017Helena Bakić23. Jan 2019.
59.137/2017Jelena Ljubenović23. Jan 2019.
60.139/2017Irena Marković23. Jan 2019.
61.141/2017Milica Stojilković23. Jan 2019.
62.143/2017Ana Golijanin23. Jan 2019.
63.146/2017Anastasija Radojlović23. Jan 2019.
64.149/2017Vasilije Jovanović23. Jan 2019.
65.151/2017Jovana Jevđenović23. Jan 2019.
66.155/2017Aleksandar Jakovljević23. Jan 2019.
67.158/2017Danijela Krstić23. Jan 2019.
68.160/2017Marko Ignjatović23. Jan 2019.
69.161/2017Nikola Marković23. Jan 2019.
70.165/2017Anđela Stojanović23. Jan 2019.
71.166/2017Katarina Živojinović23. Jan 2019.
72.168/2017Irina Aćimović23. Jan 2019.
73.170/2017Ana Jovanović23. Jan 2019.
74.171/2017Tamara Petrović23. Jan 2019.
75.175/2017Daria Rintykeu23. Jan 2019.
76.180/2017Marija Barnić23. Jan 2019.
77.182/2017Milica Cvejić23. Jan 2019.
78.183/2017Dragana Filipović23. Jan 2019.
79.186/2017Aleksandar Kostić23. Jan 2019.
80.187/2017Milica Dukanac23. Jan 2019.
81.188/2017Nikola Protić23. Jan 2019.
82.189/2017Sara Škrbić23. Jan 2019.
83.190/2017Jug Ljubinković23. Jan 2019.
84.193/2017Sandra Jović23. Jan 2019.
85.194/2017Stefan Anđelović23. Jan 2019.
86.195/2017Miloš Aleksić23. Jan 2019.
87.196/2017Nina Hadžić23. Jan 2019.
88.198/2017Marko Ordić23. Jan 2019.
89.199/2017Ivana Stevanović23. Jan 2019.
90.200/2017Marina Barjaktarević23. Jan 2019.
91.201/2017Nađa Golubov23. Jan 2019.
92.205/2017Maša Bulajić23. Jan 2019.
93.206/2017Tijana Božilović23. Jan 2019.
94.208/2017Jelena Živanković23. Jan 2019.
95.210/2017Natalija Bogosavljević23. Jan 2019.
96.211/2017Nataša Simeunović23. Jan 2019.
97.214/2017Ivana Vlastić23. Jan 2019.
98.215/2017Jelena Knežević23. Jan 2019.
99.216/2017Katarina Milojević23. Jan 2019.
100.222/2017Vasilije Krišanović23. Jan 2019.
101.232/2017Nikola Jovanović23. Jan 2019.
102.236/2017Stefan Krstić23. Jan 2019.
103.237/2017Milorad Đukanović23. Jan 2019.
104.238/2017Aleksandar Stojanović23. Jan 2019.
105.239/2017Milutin Radojković23. Jan 2019.
106.245/2017Sara Nedeljković23. Jan 2019.
107.247/2017Neda Simeunović23. Jan 2019.
108.249/2017Vesna Špajgl23. Jan 2019.
109.253/2017Nevena Mijatović23. Jan 2019.
110.254/2017Aleksandar Nikolić23. Jan 2019.
111.256/2017Miloš Rosić23. Jan 2019.
112.257/2017Pavle Borković23. Jan 2019.
113.260/2017Kristina Nikolić23. Jan 2019.
114.264/2017Luka Petrović23. Jan 2019.
115.265/2017Filip Milovanović23. Jan 2019.
116.268/2017Stanislava Nikolić23. Jan 2019.
117.269/2017Ivona Jovanovski23. Jan 2019.
118.270/2017Aleksandar Landeka23. Jan 2019.
119.271/2017Katarina Vojkić23. Jan 2019.
120.276/2017Marija Majstorović23. Jan 2019.
121.278/2017Aleksandra Vujasin23. Jan 2019.
122.280/2017Andrija Aleksić23. Jan 2019.
123.281/2017Petar Gardašević23. Jan 2019.
124.282/2017Zdravko Ćirović23. Jan 2019.
125.286/2017Tamara Kosanić23. Jan 2019.
126.287/2017Jovana Živanović23. Jan 2019.
127.292/2017Jovana Vujašević23. Jan 2019.
128.294/2017Damjan Đorđević23. Jan 2019.
129.304/2017Lazar Uzurov23. Jan 2019.
130.307/2017Sara Savatović23. Jan 2019.
131.310/2017Aljoša Gavrilović23. Jan 2019.
132.311/2017Natalija Petrović23. Jan 2019.
133.312/2017Irena Rajković23. Jan 2019.
134.315/2017Marija Danilović23. Jan 2019.
135.320/2017Marija Ivanović23. Jan 2019.
136.321/2017Jovan Stojković23. Jan 2019.
137.327/2017Stefan Baler23. Jan 2019.
138.328/2017Bogdan Stanišić23. Jan 2019.
139.330/2017Nina Drakulić23. Jan 2019.
140.332/2017Milica Čubranović23. Jan 2019.
141.333/2017Ana Pajčin23. Jan 2019.
142.336/2017Miloš Svičević23. Jan 2019.
143.339/2017Kristina Prvanović23. Jan 2019.
144.341/2017Marina Lazić23. Jan 2019.
145.342/2017Dimitrije Petrović23. Jan 2019.
146.343/2017Nada Subotić23. Jan 2019.
147.344/2017Slađana Milić23. Jan 2019.
148.346/2017Milica Živanović23. Jan 2019.
149.347/2017Katarina Obradović23. Jan 2019.
150.352/2017Đorđije Babović23. Jan 2019.
151.353/2017Marko Tošković23. Jan 2019.