Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
42.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
58.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
63.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
64.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Poslovanje turističkih agencija
dr Branislav Rabotić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.1/2017Tamara Dražić23. Jan 2019.
2.3/2017Jelena Pantović23. Jan 2019.
3.5/2017Valentina Ivić23. Jan 2019.
4.9/2017Željana Bibić23. Jan 2019.
5.11/2017Sanja Bošković23. Jan 2019.
6.13/2017Milica Gajić23. Jan 2019.
7.17/2017Milena Radojković23. Jan 2019.
8.19/2017Jovan Ivanović23. Jan 2019.
9.23/2017Olivera Bogdanović23. Jan 2019.
10.25/2017Nataša Perić23. Jan 2019.
11.27/2017Tamara Birmanac23. Jan 2019.
12.29/2017Jovana Stojanović23. Jan 2019.
13.31/2017Petra Zoljić23. Jan 2019.
14.33/2017Jovan Đurđević23. Jan 2019.
15.35/2017Jovana Mihajlović23. Jan 2019.
16.45/2017Ivan Antonović23. Jan 2019.
17.51/2017Irena Petrović23. Jan 2019.
18.53/2017Maja Opra23. Jan 2019.
19.55/2017Ana Kočić23. Jan 2019.
20.57/2017Vladimir Vojkić23. Jan 2019.
21.59/2017Jovana Jović23. Jan 2019.
22.69/2017Ana Srejić23. Jan 2019.
23.71/2017Tamara Milivojević23. Jan 2019.
24.73/2017Anđela Rakić23. Jan 2019.
25.77/2017Jovana Petković23. Jan 2019.
26.81/2017Dušica Rnjaković23. Jan 2019.
27.83/2017Aleksandar Grbić23. Jan 2019.
28.85/2017Aleksandar Jovanović23. Jan 2019.
29.87/2017Slađana Živanović23. Jan 2019.
30.89/2017Jelena Srećković23. Jan 2019.
31.93/2017Tijana Stanić23. Jan 2019.
32.97/2017Đurđica Milutinović23. Jan 2019.
33.103/2017Vasilisa Sajlović23. Jan 2019.
34.111/2017Ivana Popović23. Jan 2019.
35.117/2017Sofija Stavrov23. Jan 2019.
36.121/2017Ljiljana Cvetković23. Jan 2019.
37.125/2017Maja Đorđević23. Jan 2019.
38.127/2017Aleksandra Mićović23. Jan 2019.
39.137/2017Jelena Ljubenović23. Jan 2019.
40.151/2017Jovana Jevđenović23. Jan 2019.
41.161/2017Nikola Marković23. Jan 2019.
42.187/2017Milica Dukanac23. Jan 2019.
43.189/2017Sara Škrbić23. Jan 2019.
44.199/2017Ivana Stevanović23. Jan 2019.
45.201/2017Nađa Golubov23. Jan 2019.
46.211/2017Nataša Simeunović23. Jan 2019.
47.213/2017Eliana Marinković23. Jan 2019.
48.215/2017Jelena Knežević23. Jan 2019.
49.223/2017Stefan Marić23. Jan 2019.
50.225/2017Marko Babić23. Jan 2019.
51.227/2017Jelena Bogatić23. Jan 2019.
52.237/2017Milorad Đukanović23. Jan 2019.
53.245/2017Sara Nedeljković23. Jan 2019.
54.247/2017Neda Simeunović23. Jan 2019.
55.249/2017Vesna Špajgl23. Jan 2019.
56.253/2017Nevena Mijatović23. Jan 2019.
57.257/2017Pavle Borković23. Jan 2019.
58.265/2017Filip Milovanović23. Jan 2019.
59.269/2017Ivona Jovanovski23. Jan 2019.
60.271/2017Katarina Vojkić23. Jan 2019.
61.281/2017Petar Gardašević23. Jan 2019.
62.299/2017Stefana Radić23. Jan 2019.
63.303/2017Jelena Matić23. Jan 2019.
64.307/2017Sara Savatović23. Jan 2019.
65.311/2017Natalija Petrović23. Jan 2019.
66.315/2017Marija Danilović23. Jan 2019.
67.319/2017Miloš Antić23. Jan 2019.
68.321/2017Jovan Stojković23. Jan 2019.
69.327/2017Stefan Baler23. Jan 2019.
70.333/2017Ana Pajčin23. Jan 2019.
71.343/2017Nada Subotić23. Jan 2019.
72.347/2017Katarina Obradović23. Jan 2019.
73.353/2017Marko Tošković23. Jan 2019.