Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
31.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
32.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
52.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
54.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
55.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
57.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
60.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
61.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
62.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
64.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
66.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
67.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
69.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
72.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.101/2017Snežana Blagojević31. Jan 2019.
2.173/2017Dušan Jovanović31. Jan 2019.
3.179/2017Sava Žižakov31. Jan 2019.
4.199/2017Ivana Stevanović31. Jan 2019.
5.261/2017Nenad Aldić31. Jan 2019.
6.283/2017Jovan Bajić31. Jan 2019.
7.353/2017Marko Tošković31. Jan 2019.
8.1/2018Maria Timčenko31. Jan 2019.
9.3/2018Katarina Đurović31. Jan 2019.
10.5/2018Ana Đuričić31. Jan 2019.
11.9/2018Milica Petronijević31. Jan 2019.
12.11/2018Stefan Zdravković31. Jan 2019.
13.13/2018Anđela Škobić31. Jan 2019.
14.15/2018Dragica Tomić31. Jan 2019.
15.17/2018Rebeka Kerekeš31. Jan 2019.
16.19/2018Dejana Jovanović31. Jan 2019.
17.21/2018Anja Bosanac31. Jan 2019.
18.23/2018Anja Lalović31. Jan 2019.
19.25/2018Ana Živković31. Jan 2019.
20.29/2018Milja Čigoja31. Jan 2019.
21.31/2018Tamara Spasojević31. Jan 2019.
22.33/2018Katarina Vržina31. Jan 2019.
23.35/2018Bojana Ivić31. Jan 2019.
24.37/2018Katarina Stokić31. Jan 2019.
25.41/2018Marko Radivojević31. Jan 2019.
26.43/2018Jovana Nikolić31. Jan 2019.
27.45/2018Jelena Pandurov31. Jan 2019.
28.47/2018Stevan Stanojević31. Jan 2019.
29.49/2018Stefan Stanimirović31. Jan 2019.
30.51/2018Marijana Bjelanović31. Jan 2019.
31.53/2018Milena Šiljić31. Jan 2019.
32.57/2018Stefan Ristić31. Jan 2019.
33.59/2018Jelena Janićijević31. Jan 2019.
34.63/2018Milica Mehanović31. Jan 2019.
35.67/2018Marija Arsić31. Jan 2019.
36.69/2018Milica Popara31. Jan 2019.
37.71/2018Anđela Stevanović31. Jan 2019.
38.75/2018Milica Joksović31. Jan 2019.
39.77/2018Milena Urošević31. Jan 2019.
40.81/2018Brankica Stepanović31. Jan 2019.
41.83/2018Danica Stepanović31. Jan 2019.
42.85/2018Katarina Đekić31. Jan 2019.
43.87/2018Maja Lakić31. Jan 2019.
44.89/2018Jovana Stoiljković31. Jan 2019.
45.91/2018Ivana Drinjak31. Jan 2019.
46.93/2018Ivana Ivković31. Jan 2019.
47.95/2018Milutin Brdarević31. Jan 2019.
48.97/2018Nikola Pešić31. Jan 2019.
49.101/2018Marija Ostojić31. Jan 2019.
50.107/2018Marko Janković31. Jan 2019.
51.109/2018Milica Damljanović31. Jan 2019.
52.111/2018Jelena Vujnić31. Jan 2019.
53.113/2018Luka Dovijarski31. Jan 2019.
54.115/2018Danijela Šamšal31. Jan 2019.
55.125/2018Livija Kalmar31. Jan 2019.
56.127/2018Darko Stošić31. Jan 2019.
57.129/2018Dunja Ljubinković31. Jan 2019.
58.131/2018Nina Velimirović31. Jan 2019.
59.133/2018Marija Nenadović31. Jan 2019.
60.137/2018Nikola Lepojević31. Jan 2019.
61.143/2018Sara Ćurulić31. Jan 2019.
62.145/2018Milica Tomić31. Jan 2019.
63.147/2018Tara Petrović31. Jan 2019.
64.149/2018Isidora Simić31. Jan 2019.
65.155/2018Katarina Cvetojević31. Jan 2019.
66.161/2018Marija Lazić31. Jan 2019.
67.163/2018Nikola Pavlović31. Jan 2019.
68.165/2018Milica Mićović31. Jan 2019.
69.167/2018Aleksandar Mihajlović31. Jan 2019.
70.169/2018Ksenija Milićević31. Jan 2019.
71.171/2018Nađa Rilak31. Jan 2019.
72.173/2018Jovana Solomka31. Jan 2019.
73.177/2018Maja Purenović31. Jan 2019.
74.181/2018Jovan Čavić31. Jan 2019.
75.183/2018Jovana Tomović31. Jan 2019.
76.185/2018Milica Uskoković31. Jan 2019.
77.187/2018Aleksandar Petrović31. Jan 2019.
78.195/2018Miloš Jovanović31. Jan 2019.
79.197/2018Katarina Vlastić31. Jan 2019.
80.201/2018Miloš Višnjić31. Jan 2019.
81.203/2018Ana Baranj31. Jan 2019.
82.205/2018Tijana Žunić31. Jan 2019.
83.207/2018Tijana Markićević31. Jan 2019.
84.209/2018Jovana Stojanović31. Jan 2019.
85.211/2018Nevena Jovanić31. Jan 2019.
86.223/2018Teodora Ilić31. Jan 2019.
87.227/2018Anđela Milikić31. Jan 2019.
88.243/2018Mladen Milovanović31. Jan 2019.
89.249/2018Aleksandar Ilić31. Jan 2019.
90.253/2018Aleksandra Živković31. Jan 2019.
91.255/2018Marina Trifunović31. Jan 2019.
92.259/2018Tijana Mitrović31. Jan 2019.
93.263/2018Viktorija Koković31. Jan 2019.
94.265/2018Helena Marić31. Jan 2019.
95.269/2018Teodora Avramović31. Jan 2019.
96.271/2018Marija Stajić31. Jan 2019.
97.275/2018Igor Lazarević31. Jan 2019.
98.279/2018Pavle Maksimović31. Jan 2019.
99.283/2018Bojana Misić31. Jan 2019.
100.285/2018Katarina Đurović31. Jan 2019.
101.291/2018Radomir Žarković31. Jan 2019.
102.297/2018Anđela Dimitrijević31. Jan 2019.
103.299/2018Luka Kozić31. Jan 2019.
104.303/2018Sandra Oreščanin31. Jan 2019.
105.307/2018Jovana Lakićević31. Jan 2019.