Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 30. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
58.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
60.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.42/2017Leona Kostadinović24. Jan 2019.
2.96/2017Selena Preočanin24. Jan 2019.
3.136/2017Helena Bakić24. Jan 2019.
4.316/2017Mateja Reljić24. Jan 2019.
5.328/2017Bogdan Stanišić24. Jan 2019.
6.348/2017Jelena Stojanov24. Jan 2019.
7.2/2018Aleksandar Timotić24. Jan 2019.
8.4/2018Nina Spasojević24. Jan 2019.
9.8/2018Milena Cvejić24. Jan 2019.
10.10/2018Tijana Mićović24. Jan 2019.
11.12/2018Teodora Vučićević24. Jan 2019.
12.14/2018Jelena Rajić24. Jan 2019.
13.20/2018Uroš Seferović24. Jan 2019.
14.22/2018Ivana Mladenović24. Jan 2019.
15.24/2018Tamara Supek24. Jan 2019.
16.26/2018Bogdan Marković24. Jan 2019.
17.28/2018Darija Dimitrijević24. Jan 2019.
18.30/2018Tijana Gajić24. Jan 2019.
19.32/2018Ana Ikić24. Jan 2019.
20.34/2018Milica Stanojlović24. Jan 2019.
21.38/2018Kristina Udovičić24. Jan 2019.
22.40/2018Nina Batinić24. Jan 2019.
23.42/2018Ivana Jović24. Jan 2019.
24.44/2018Nenad Ristić24. Jan 2019.
25.46/2018Petar Šulović24. Jan 2019.
26.48/2018Jelena Aleksandrov24. Jan 2019.
27.50/2018Danijela Paunović24. Jan 2019.
28.54/2018Jelena Čolić24. Jan 2019.
29.56/2018Đurđa Nikolić24. Jan 2019.
30.62/2018Jovana Pašajlić24. Jan 2019.
31.64/2018Nina Mlađenović24. Jan 2019.
32.68/2018Natalija Stanić24. Jan 2019.
33.70/2018Milan Grubor24. Jan 2019.
34.72/2018Dunja Vukojević24. Jan 2019.
35.78/2018Anita Cvetković24. Jan 2019.
36.80/2018Jovana Kežić24. Jan 2019.
37.82/2018Anja Uzelac24. Jan 2019.
38.84/2018Tamara Vilotijević24. Jan 2019.
39.86/2018Ivan Bujić24. Jan 2019.
40.88/2018Lana-Tajana Novaković24. Jan 2019.
41.90/2018Ivana Preković24. Jan 2019.
42.96/2018Anja Pavićević24. Jan 2019.
43.98/2018Jelena Njegomirović24. Jan 2019.
44.100/2018Anja Žigić24. Jan 2019.
45.102/2018Kristina Stević24. Jan 2019.
46.104/2018Anđela Stojković24. Jan 2019.
47.106/2018Tanja Senković24. Jan 2019.
48.108/2018Nina Petrović24. Jan 2019.
49.110/2018Anastasija Dabić24. Jan 2019.
50.112/2018Aleksandra Luković24. Jan 2019.
51.114/2018Anđela Jeremić24. Jan 2019.
52.118/2018Jan Maksimović24. Jan 2019.
53.120/2018Luka Staletović24. Jan 2019.
54.122/2018Iva Nenezić24. Jan 2019.
55.124/2018Milica Balaban24. Jan 2019.
56.126/2018Lazar Ilić24. Jan 2019.
57.132/2018David Mladenovski24. Jan 2019.
58.134/2018Nikolina Petrović24. Jan 2019.
59.136/2018Dragana Vitorović24. Jan 2019.
60.138/2018Đorđe Petrović24. Jan 2019.
61.144/2018Boris Bajić24. Jan 2019.
62.146/2018Aleksandra Filipović24. Jan 2019.
63.148/2018Izabela Milošević24. Jan 2019.
64.156/2018Marko Stojadinović24. Jan 2019.
65.158/2018Andrea Matić24. Jan 2019.
66.160/2018Jana Grujičić24. Jan 2019.
67.162/2018Jovana Marković24. Jan 2019.
68.168/2018Milica Nenadović24. Jan 2019.
69.170/2018Stefan Vujičić24. Jan 2019.
70.180/2018Bogdan Ješić24. Jan 2019.
71.186/2018Luka Stojković24. Jan 2019.
72.190/2018Danijela Tomić24. Jan 2019.
73.192/2018Luka Ivanović24. Jan 2019.
74.196/2018Tijana Stević24. Jan 2019.
75.208/2018Jelena Ćendić24. Jan 2019.
76.212/2018Milica Popadić24. Jan 2019.
77.214/2018Marija Dimčić24. Jan 2019.
78.222/2018Miljan Jovanović24. Jan 2019.
79.224/2018Živkica Milojković24. Jan 2019.
80.226/2018Nina Kostadinović24. Jan 2019.
81.230/2018Katarina Milošević24. Jan 2019.
82.232/2018Tijana Petrović24. Jan 2019.
83.234/2018Nenad Reljić24. Jan 2019.
84.236/2018Anja Zarić24. Jan 2019.
85.242/2018Nataša Janković24. Jan 2019.
86.246/2018Sanja Jovanović24. Jan 2019.
87.254/2018Tamara Trajković24. Jan 2019.
88.256/2018Ana Vidović24. Jan 2019.
89.262/2018Teodora Marić24. Jan 2019.
90.264/2018Jelena Barjaktarević24. Jan 2019.
91.270/2018Marina Trifunović24. Jan 2019.
92.276/2018Nikoleta Trajković24. Jan 2019.
93.278/2018Aleksandar Cvetković24. Jan 2019.
94.282/2018Vojin Anđelić24. Jan 2019.
95.288/2018Đorđije Kalpačina24. Jan 2019.
96.290/2018Milena Miladinović24. Jan 2019.
97.292/2018Dina Gošev24. Jan 2019.
98.300/2018Nikola Branković24. Jan 2019.
99.304/2018Marija Vesić24. Jan 2019.