Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 11:00, Sala А3
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
14.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
25.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
31.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
32.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
52.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
54.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
55.Preduzetništvodr Maja Ćosić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala А2
56.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
57.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 14. Jun 2019. u 11:00, Sala А1
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
59.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
60.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
61.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
62.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
65.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
71.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
72.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
73.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
74.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Engleski jezik "A" 1
dr Emilija Lipovšek

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.61/2017Vasilije Bibić04. Jun 2019.
2.113/2017Ksenija Bokan04. Jun 2019.
3.121/2017Ljiljana Cvetković04. Jun 2019.
4.137/2017Jelena Ljubenović04. Jun 2019.
5.143/2017Ana Golijanin04. Jun 2019.
6.150/2017Nikola Mance04. Jun 2019.
7.151/2017Jovana Jevđenović04. Jun 2019.
8.161/2017Nikola Marković04. Jun 2019.
9.171/2017Tamara Petrović04. Jun 2019.
10.208/2017Jelena Živanković04. Jun 2019.
11.223/2017Stefan Marić04. Jun 2019.
12.225/2017Marko Babić04. Jun 2019.
13.229/2017Kristina Krsmanović04. Jun 2019.
14.254/2017Aleksandar Nikolić04. Jun 2019.
15.261/2017Nenad Aldić04. Jun 2019.
16.281/2017Petar Gardašević04. Jun 2019.
17.283/2017Jovan Bajić04. Jun 2019.
18.302/2017Olja Gafur04. Jun 2019.
19.318/2017Sara Rudić04. Jun 2019.
20.328/2017Bogdan Stanišić04. Jun 2019.
21.333/2017Ana Pajčin04. Jun 2019.
22.1/2018Maria Timčenko04. Jun 2019.
23.2/2018Aleksandar Timotić04. Jun 2019.
24.3/2018Katarina Đurović04. Jun 2019.
25.7/2018Tamara Ondrik04. Jun 2019.
26.9/2018Milica Petronijević04. Jun 2019.
27.10/2018Tijana Mićović04. Jun 2019.
28.11/2018Stefan Zdravković04. Jun 2019.
29.12/2018Teodora Vučićević04. Jun 2019.
30.13/2018Anđela Škobić04. Jun 2019.
31.14/2018Jelena Rajić04. Jun 2019.
32.15/2018Dragica Tomić04. Jun 2019.
33.16/2018Bojana Nedeljković04. Jun 2019.
34.17/2018Rebeka Kerekeš04. Jun 2019.
35.18/2018Katarina Kapunac04. Jun 2019.
36.19/2018Dejana Jovanović04. Jun 2019.
37.20/2018Uroš Seferović04. Jun 2019.
38.21/2018Anja Bosanac04. Jun 2019.
39.22/2018Ivana Mladenović04. Jun 2019.
40.23/2018Anja Lalović04. Jun 2019.
41.24/2018Tamara Supek04. Jun 2019.
42.25/2018Ana Živković04. Jun 2019.
43.28/2018Darija Dimitrijević04. Jun 2019.
44.30/2018Tijana Gajić04. Jun 2019.
45.31/2018Tamara Spasojević04. Jun 2019.
46.32/2018Ana Ikić04. Jun 2019.
47.35/2018Bojana Ivić04. Jun 2019.
48.37/2018Katarina Stokić04. Jun 2019.
49.38/2018Kristina Udovičić04. Jun 2019.
50.40/2018Nina Batinić04. Jun 2019.
51.41/2018Marko Radivojević04. Jun 2019.
52.42/2018Ivana Jović04. Jun 2019.
53.43/2018Jovana Nikolić04. Jun 2019.
54.44/2018Nenad Ristić04. Jun 2019.
55.45/2018Jelena Pandurov04. Jun 2019.
56.46/2018Petar Šulović04. Jun 2019.
57.47/2018Stevan Stanojević04. Jun 2019.
58.49/2018Stefan Stanimirović04. Jun 2019.
59.50/2018Danijela Paunović04. Jun 2019.
60.51/2018Marijana Bjelanović04. Jun 2019.
61.53/2018Milena Šiljić04. Jun 2019.
62.56/2018Đurđa Nikolić04. Jun 2019.
63.57/2018Stefan Ristić04. Jun 2019.
64.59/2018Jelena Janićijević04. Jun 2019.
65.62/2018Jovana Pašajlić04. Jun 2019.
66.63/2018Milica Mehanović04. Jun 2019.
67.64/2018Nina Mlađenović04. Jun 2019.
68.65/2018Momčilo Miladinović04. Jun 2019.
69.67/2018Marija Arsić04. Jun 2019.
70.69/2018Milica Popara04. Jun 2019.
71.70/2018Milan Grubor04. Jun 2019.
72.71/2018Anđela Stevanović04. Jun 2019.
73.81/2018Brankica Stepanović04. Jun 2019.
74.83/2018Danica Stepanović04. Jun 2019.
75.84/2018Tamara Vilotijević04. Jun 2019.
76.86/2018Ivan Bujić04. Jun 2019.
77.89/2018Jovana Stoiljković04. Jun 2019.
78.90/2018Ivana Preković04. Jun 2019.
79.91/2018Ivana Drinjak04. Jun 2019.
80.93/2018Ivana Ivković04. Jun 2019.
81.94/2018Nevena Jovković04. Jun 2019.
82.95/2018Milutin Brdarević04. Jun 2019.
83.96/2018Anja Pavićević04. Jun 2019.
84.97/2018Nikola Pešić04. Jun 2019.
85.100/2018Anja Žigić04. Jun 2019.
86.101/2018Marija Ostojić04. Jun 2019.
87.104/2018Anđela Stojković04. Jun 2019.
88.106/2018Tanja Senković04. Jun 2019.
89.108/2018Nina Petrović04. Jun 2019.
90.110/2018Anastasija Dabić04. Jun 2019.
91.111/2018Jelena Vujnić04. Jun 2019.
92.112/2018Aleksandra Luković04. Jun 2019.
93.113/2018Luka Dovijarski04. Jun 2019.
94.115/2018Danijela Šamšal04. Jun 2019.
95.120/2018Luka Staletović04. Jun 2019.
96.123/2018Aleksandra Gligorin04. Jun 2019.
97.125/2018Livija Kalmar04. Jun 2019.
98.126/2018Lazar Ilić04. Jun 2019.
99.127/2018Darko Stošić04. Jun 2019.
100.128/2018Mihajlo Rančić04. Jun 2019.
101.132/2018David Mladenovski04. Jun 2019.
102.133/2018Marija Nenadović04. Jun 2019.
103.137/2018Nikola Lepojević04. Jun 2019.
104.138/2018Đorđe Petrović04. Jun 2019.
105.140/2018Tamara Mihajlov04. Jun 2019.
106.143/2018Sara Ćurulić04. Jun 2019.
107.145/2018Milica Tomić04. Jun 2019.
108.147/2018Tara Petrović04. Jun 2019.
109.148/2018Izabela Milošević04. Jun 2019.
110.150/2018Nikolina Dabić04. Jun 2019.
111.154/2018Nikola Danilović04. Jun 2019.
112.155/2018Katarina Cvetojević04. Jun 2019.
113.159/2018Luka Mijanović04. Jun 2019.
114.160/2018Jana Grujičić04. Jun 2019.
115.166/2018Milica Toma04. Jun 2019.
116.167/2018Aleksandar Mihajlović04. Jun 2019.
117.168/2018Milica Nenadović04. Jun 2019.
118.170/2018Stefan Vujičić04. Jun 2019.
119.171/2018Nađa Rilak04. Jun 2019.
120.174/2018Nikolina Mijatović04. Jun 2019.
121.186/2018Luka Stojković04. Jun 2019.
122.190/2018Danijela Tomić04. Jun 2019.
123.192/2018Luka Ivanović04. Jun 2019.
124.195/2018Miloš Jovanović04. Jun 2019.
125.205/2018Tijana Žunić04. Jun 2019.
126.207/2018Tijana Markićević04. Jun 2019.
127.215/2018Željana Nisić04. Jun 2019.
128.218/2018Kristina Vujičić04. Jun 2019.
129.223/2018Teodora Ilić04. Jun 2019.
130.227/2018Anđela Milikić04. Jun 2019.
131.233/2018Milan Vrtača04. Jun 2019.
132.235/2018Mihailo Petrović04. Jun 2019.
133.236/2018Anja Zarić04. Jun 2019.
134.238/2018Milica Vučković04. Jun 2019.
135.243/2018Mladen Milovanović04. Jun 2019.
136.246/2018Sanja Jovanović04. Jun 2019.
137.249/2018Aleksandar Ilić04. Jun 2019.
138.254/2018Tamara Trajković04. Jun 2019.
139.255/2018Marina Trifunović04. Jun 2019.
140.259/2018Tijana Mitrović04. Jun 2019.
141.261/2018Nikola Rudan04. Jun 2019.
142.262/2018Teodora Marić04. Jun 2019.
143.264/2018Jelena Barjaktarević04. Jun 2019.
144.267/2018Stefan Armuš04. Jun 2019.
145.269/2018Teodora Avramović04. Jun 2019.
146.271/2018Marija Stajić04. Jun 2019.
147.274/2018Katarina Živanović04. Jun 2019.
148.275/2018Igor Lazarević04. Jun 2019.
149.276/2018Nikoleta Trajković04. Jun 2019.
150.278/2018Aleksandar Cvetković04. Jun 2019.
151.280/2018Tamara Prvulović04. Jun 2019.
152.281/2018Bogdan Živojinović04. Jun 2019.
153.282/2018Vojin Anđelić04. Jun 2019.
154.287/2018Dimitrios Theodoros Statiris04. Jun 2019.
155.290/2018Milena Miladinović04. Jun 2019.
156.291/2018Radomir Žarković04. Jun 2019.
157.295/2018Jovan Matović04. Jun 2019.
158.296/2018Anđela Dančulov04. Jun 2019.
159.298/2018Daniel Kajčić04. Jun 2019.
160.300/2018Nikola Branković04. Jun 2019.
161.303/2018Sandra Oreščanin04. Jun 2019.
162.304/2018Marija Vesić04. Jun 2019.