Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Nemački jezik "B" 1
mr Maša Polillo

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.61/2017Vasilije Bibić13. Jun 2019.
2.261/2017Nenad Aldić13. Jun 2019.
3.326/2017Jovana Ivković13. Jun 2019.
4.346/2017Milica Živanović13. Jun 2019.
5.9/2018Milica Petronijević13. Jun 2019.
6.10/2018Tijana Mićović13. Jun 2019.
7.12/2018Teodora Vučićević13. Jun 2019.
8.17/2018Rebeka Kerekeš13. Jun 2019.
9.19/2018Dejana Jovanović13. Jun 2019.
10.20/2018Uroš Seferović13. Jun 2019.
11.21/2018Anja Bosanac13. Jun 2019.
12.23/2018Anja Lalović13. Jun 2019.
13.24/2018Tamara Supek13. Jun 2019.
14.31/2018Tamara Spasojević13. Jun 2019.
15.35/2018Bojana Ivić13. Jun 2019.
16.37/2018Katarina Stokić13. Jun 2019.
17.38/2018Kristina Udovičić13. Jun 2019.
18.40/2018Nina Batinić13. Jun 2019.
19.42/2018Ivana Jović13. Jun 2019.
20.44/2018Nenad Ristić13. Jun 2019.
21.45/2018Jelena Pandurov13. Jun 2019.
22.47/2018Stevan Stanojević13. Jun 2019.
23.49/2018Stefan Stanimirović13. Jun 2019.
24.53/2018Milena Šiljić13. Jun 2019.
25.54/2018Jelena Čolić13. Jun 2019.
26.62/2018Jovana Pašajlić13. Jun 2019.
27.63/2018Milica Mehanović13. Jun 2019.
28.65/2018Momčilo Miladinović13. Jun 2019.
29.67/2018Marija Arsić13. Jun 2019.
30.68/2018Natalija Stanić13. Jun 2019.
31.69/2018Milica Popara13. Jun 2019.
32.70/2018Milan Grubor13. Jun 2019.
33.71/2018Anđela Stevanović13. Jun 2019.
34.81/2018Brankica Stepanović13. Jun 2019.
35.94/2018Nevena Jovković13. Jun 2019.
36.97/2018Nikola Pešić13. Jun 2019.
37.100/2018Anja Žigić13. Jun 2019.
38.101/2018Marija Ostojić13. Jun 2019.
39.104/2018Anđela Stojković13. Jun 2019.
40.108/2018Nina Petrović13. Jun 2019.
41.114/2018Anđela Jeremić13. Jun 2019.
42.123/2018Aleksandra Gligorin13. Jun 2019.
43.125/2018Livija Kalmar13. Jun 2019.
44.127/2018Darko Stošić13. Jun 2019.
45.128/2018Mihajlo Rančić13. Jun 2019.
46.129/2018Dunja Ljubinković13. Jun 2019.
47.132/2018David Mladenovski13. Jun 2019.
48.133/2018Marija Nenadović13. Jun 2019.
49.134/2018Nikolina Petrović13. Jun 2019.
50.140/2018Tamara Mihajlov13. Jun 2019.
51.141/2018Anđela Čakarević13. Jun 2019.
52.147/2018Tara Petrović13. Jun 2019.
53.149/2018Isidora Simić13. Jun 2019.
54.150/2018Nikolina Dabić13. Jun 2019.
55.154/2018Nikola Danilović13. Jun 2019.
56.168/2018Milica Nenadović13. Jun 2019.
57.170/2018Stefan Vujičić13. Jun 2019.
58.171/2018Nađa Rilak13. Jun 2019.
59.186/2018Luka Stojković13. Jun 2019.
60.189/2018Miloš Trifunović13. Jun 2019.
61.192/2018Luka Ivanović13. Jun 2019.
62.195/2018Miloš Jovanović13. Jun 2019.
63.196/2018Tijana Stević13. Jun 2019.
64.203/2018Ana Baranj13. Jun 2019.
65.215/2018Željana Nisić13. Jun 2019.
66.216/2018Anabela Jovičić13. Jun 2019.
67.218/2018Kristina Vujičić13. Jun 2019.
68.224/2018Živkica Milojković13. Jun 2019.
69.227/2018Anđela Milikić13. Jun 2019.
70.229/2018Nevena Kovačević13. Jun 2019.
71.233/2018Milan Vrtača13. Jun 2019.
72.235/2018Mihailo Petrović13. Jun 2019.
73.236/2018Anja Zarić13. Jun 2019.
74.246/2018Sanja Jovanović13. Jun 2019.
75.249/2018Aleksandar Ilić13. Jun 2019.
76.257/2018Filip Jeremić13. Jun 2019.
77.259/2018Tijana Mitrović13. Jun 2019.
78.261/2018Nikola Rudan13. Jun 2019.
79.262/2018Teodora Marić13. Jun 2019.
80.263/2018Viktorija Koković13. Jun 2019.
81.265/2018Helena Marić13. Jun 2019.
82.269/2018Teodora Avramović13. Jun 2019.
83.271/2018Marija Stajić13. Jun 2019.
84.273/2018Anđela Rahović13. Jun 2019.
85.276/2018Nikoleta Trajković13. Jun 2019.
86.278/2018Aleksandar Cvetković13. Jun 2019.
87.285/2018Katarina Đurović13. Jun 2019.
88.291/2018Radomir Žarković13. Jun 2019.
89.292/2018Dina Gošev13. Jun 2019.
90.298/2018Daniel Kajčić13. Jun 2019.
91.303/2018Sandra Oreščanin13. Jun 2019.
92.304/2018Marija Vesić13. Jun 2019.