Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Računovodstvo u turizmu
dr Miroslava Petrevska

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.1/2017Tamara Dražić07. Jun 2019.
2.3/2017Jelena Pantović07. Jun 2019.
3.4/2017Marijana Pantović07. Jun 2019.
4.13/2017Milica Gajić07. Jun 2019.
5.19/2017Jovan Ivanović07. Jun 2019.
6.22/2017Marko Ćorović07. Jun 2019.
7.24/2017Tamara Petrov07. Jun 2019.
8.25/2017Nataša Perić07. Jun 2019.
9.26/2017Sara Babić07. Jun 2019.
10.35/2017Jovana Mihajlović07. Jun 2019.
11.36/2017Aleksandra Joković07. Jun 2019.
12.38/2017Isidora Janićijević07. Jun 2019.
13.44/2017Emilija Jovanović07. Jun 2019.
14.55/2017Ana Kočić07. Jun 2019.
15.60/2017Sonja Nikolić07. Jun 2019.
16.62/2017Aleksandra Šapal07. Jun 2019.
17.64/2017Nataša Lazarević07. Jun 2019.
18.68/2017Kristina Pejaković07. Jun 2019.
19.72/2017Maja Alimpić07. Jun 2019.
20.76/2017Sara Đorđević07. Jun 2019.
21.78/2017Marija Radomir07. Jun 2019.
22.81/2017Dušica Rnjaković07. Jun 2019.
23.82/2017Anđela Smiljanski07. Jun 2019.
24.83/2017Aleksandar Grbić07. Jun 2019.
25.84/2017Marija Gačić07. Jun 2019.
26.85/2017Aleksandar Jovanović07. Jun 2019.
27.86/2017Irena Jovanović07. Jun 2019.
28.87/2017Slađana Živanović07. Jun 2019.
29.88/2017Jovana Korać07. Jun 2019.
30.89/2017Jelena Srećković07. Jun 2019.
31.90/2017Nataša Jazić07. Jun 2019.
32.92/2017Katarina Simić07. Jun 2019.
33.93/2017Tijana Stanić07. Jun 2019.
34.94/2017Anđela Jeremić07. Jun 2019.
35.98/2017Aleksa Popović07. Jun 2019.
36.100/2017Anja Josifov07. Jun 2019.
37.102/2017David Božović07. Jun 2019.
38.108/2017Zara Stojimirović07. Jun 2019.
39.111/2017Ivana Popović07. Jun 2019.
40.112/2017Aleksandra Stević07. Jun 2019.
41.115/2017Marijana Predojević07. Jun 2019.
42.120/2017Slavica Jovanović07. Jun 2019.
43.121/2017Ljiljana Cvetković07. Jun 2019.
44.124/2017Jovana Petrović07. Jun 2019.
45.125/2017Maja Đorđević07. Jun 2019.
46.126/2017Milena Filipović07. Jun 2019.
47.127/2017Aleksandra Mićović07. Jun 2019.
48.134/2017Jelena Jonjić07. Jun 2019.
49.135/2017Jovana Damljanović07. Jun 2019.
50.137/2017Jelena Ljubenović07. Jun 2019.
51.139/2017Irena Marković07. Jun 2019.
52.143/2017Ana Golijanin07. Jun 2019.
53.146/2017Anastasija Radojlović07. Jun 2019.
54.148/2017Tamara Vlajović07. Jun 2019.
55.150/2017Nikola Mance07. Jun 2019.
56.151/2017Jovana Jevđenović07. Jun 2019.
57.154/2017Amanda Buza07. Jun 2019.
58.161/2017Nikola Marković07. Jun 2019.
59.166/2017Katarina Živojinović07. Jun 2019.
60.168/2017Irina Aćimović07. Jun 2019.
61.170/2017Ana Jovanović07. Jun 2019.
62.171/2017Tamara Petrović07. Jun 2019.
63.172/2017Dalibor Kaluđerović07. Jun 2019.
64.180/2017Marija Barnić07. Jun 2019.
65.182/2017Milica Cvejić07. Jun 2019.
66.183/2017Dragana Filipović07. Jun 2019.
67.188/2017Nikola Protić07. Jun 2019.
68.192/2017Miloš Pavlović07. Jun 2019.
69.194/2017Stefan Anđelović07. Jun 2019.
70.196/2017Nina Hadžić07. Jun 2019.
71.198/2017Marko Ordić07. Jun 2019.
72.200/2017Marina Barjaktarević07. Jun 2019.
73.205/2017Maša Bulajić07. Jun 2019.
74.206/2017Tijana Božilović07. Jun 2019.
75.210/2017Natalija Bogosavljević07. Jun 2019.
76.211/2017Nataša Simeunović07. Jun 2019.
77.214/2017Ivana Vlastić07. Jun 2019.
78.216/2017Katarina Milojević07. Jun 2019.
79.224/2017Đorđe Antić07. Jun 2019.
80.225/2017Marko Babić07. Jun 2019.
81.226/2017Tamara Živojinović07. Jun 2019.
82.229/2017Kristina Krsmanović07. Jun 2019.
83.232/2017Nikola Jovanović07. Jun 2019.
84.236/2017Stefan Krstić07. Jun 2019.
85.238/2017Aleksandar Stojanović07. Jun 2019.
86.242/2017Ines Stojanović07. Jun 2019.
87.244/2017Katarina Stojanović07. Jun 2019.
88.247/2017Neda Simeunović07. Jun 2019.
89.249/2017Vesna Špajgl07. Jun 2019.
90.254/2017Aleksandar Nikolić07. Jun 2019.
91.256/2017Miloš Rosić07. Jun 2019.
92.257/2017Pavle Borković07. Jun 2019.
93.260/2017Kristina Nikolić07. Jun 2019.
94.264/2017Luka Petrović07. Jun 2019.
95.268/2017Stanislava Nikolić07. Jun 2019.
96.269/2017Ivona Jovanovski07. Jun 2019.
97.270/2017Aleksandar Landeka07. Jun 2019.
98.271/2017Katarina Vojkić07. Jun 2019.
99.272/2017Nemanja Stojanović07. Jun 2019.
100.278/2017Aleksandra Vujasin07. Jun 2019.
101.280/2017Andrija Aleksić07. Jun 2019.
102.281/2017Petar Gardašević07. Jun 2019.
103.282/2017Zdravko Ćirović07. Jun 2019.
104.285/2017Milica Radovanov07. Jun 2019.
105.286/2017Tamara Kosanić07. Jun 2019.
106.292/2017Jovana Vujašević07. Jun 2019.
107.294/2017Damjan Đorđević07. Jun 2019.
108.303/2017Jelena Matić07. Jun 2019.
109.304/2017Lazar Uzurov07. Jun 2019.
110.310/2017Aljoša Gavrilović07. Jun 2019.
111.311/2017Natalija Petrović07. Jun 2019.
112.312/2017Irena Rajković07. Jun 2019.
113.320/2017Marija Ivanović07. Jun 2019.
114.326/2017Jovana Ivković07. Jun 2019.
115.328/2017Bogdan Stanišić07. Jun 2019.
116.330/2017Nina Drakulić07. Jun 2019.
117.332/2017Milica Čubranović07. Jun 2019.
118.333/2017Ana Pajčin07. Jun 2019.
119.336/2017Miloš Svičević07. Jun 2019.
120.339/2017Kristina Prvanović07. Jun 2019.
121.341/2017Marina Lazić07. Jun 2019.
122.342/2017Dimitrije Petrović07. Jun 2019.
123.343/2017Nada Subotić07. Jun 2019.
124.344/2017Slađana Milić07. Jun 2019.
125.346/2017Milica Živanović07. Jun 2019.
126.347/2017Katarina Obradović07. Jun 2019.
127.352/2017Đorđije Babović07. Jun 2019.