Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Kulturno nasleđe i turizam
dr Bojana Plemić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.7/2017Andrea Mašić14. Jun 2019.
2.44/2017Emilija Jovanović14. Jun 2019.
3.48/2017Milica Stefanović14. Jun 2019.
4.50/2017Gordana Popratina14. Jun 2019.
5.61/2017Vasilije Bibić14. Jun 2019.
6.91/2017Milica Vučićević14. Jun 2019.
7.185/2017Milica Čikara14. Jun 2019.
8.259/2017Marija Stevanović14. Jun 2019.
9.261/2017Nenad Aldić14. Jun 2019.
10.302/2017Olja Gafur14. Jun 2019.
11.318/2017Sara Rudić14. Jun 2019.
12.328/2017Bogdan Stanišić14. Jun 2019.
13.1/2018Maria Timčenko14. Jun 2019.
14.2/2018Aleksandar Timotić14. Jun 2019.
15.3/2018Katarina Đurović14. Jun 2019.
16.4/2018Nina Spasojević14. Jun 2019.
17.7/2018Tamara Ondrik14. Jun 2019.
18.8/2018Milena Cvejić14. Jun 2019.
19.11/2018Stefan Zdravković14. Jun 2019.
20.12/2018Teodora Vučićević14. Jun 2019.
21.13/2018Anđela Škobić14. Jun 2019.
22.14/2018Jelena Rajić14. Jun 2019.
23.15/2018Dragica Tomić14. Jun 2019.
24.17/2018Rebeka Kerekeš14. Jun 2019.
25.18/2018Katarina Kapunac14. Jun 2019.
26.19/2018Dejana Jovanović14. Jun 2019.
27.20/2018Uroš Seferović14. Jun 2019.
28.21/2018Anja Bosanac14. Jun 2019.
29.22/2018Ivana Mladenović14. Jun 2019.
30.23/2018Anja Lalović14. Jun 2019.
31.24/2018Tamara Supek14. Jun 2019.
32.25/2018Ana Živković14. Jun 2019.
33.28/2018Darija Dimitrijević14. Jun 2019.
34.29/2018Milja Čigoja14. Jun 2019.
35.30/2018Tijana Gajić14. Jun 2019.
36.31/2018Tamara Spasojević14. Jun 2019.
37.33/2018Katarina Vržina14. Jun 2019.
38.35/2018Bojana Ivić14. Jun 2019.
39.36/2018Jelena Parezanović14. Jun 2019.
40.37/2018Katarina Stokić14. Jun 2019.
41.38/2018Kristina Udovičić14. Jun 2019.
42.40/2018Nina Batinić14. Jun 2019.
43.41/2018Marko Radivojević14. Jun 2019.
44.42/2018Ivana Jović14. Jun 2019.
45.43/2018Jovana Nikolić14. Jun 2019.
46.44/2018Nenad Ristić14. Jun 2019.
47.45/2018Jelena Pandurov14. Jun 2019.
48.46/2018Petar Šulović14. Jun 2019.
49.47/2018Stevan Stanojević14. Jun 2019.
50.49/2018Stefan Stanimirović14. Jun 2019.
51.51/2018Marijana Bjelanović14. Jun 2019.
52.53/2018Milena Šiljić14. Jun 2019.
53.54/2018Jelena Čolić14. Jun 2019.
54.57/2018Stefan Ristić14. Jun 2019.
55.59/2018Jelena Janićijević14. Jun 2019.
56.61/2018Marija Jelača14. Jun 2019.
57.62/2018Jovana Pašajlić14. Jun 2019.
58.63/2018Milica Mehanović14. Jun 2019.
59.65/2018Momčilo Miladinović14. Jun 2019.
60.67/2018Marija Arsić14. Jun 2019.
61.68/2018Natalija Stanić14. Jun 2019.
62.69/2018Milica Popara14. Jun 2019.
63.70/2018Milan Grubor14. Jun 2019.
64.71/2018Anđela Stevanović14. Jun 2019.
65.78/2018Anita Cvetković14. Jun 2019.
66.79/2018Ana Domanović14. Jun 2019.
67.80/2018Jovana Kežić14. Jun 2019.
68.81/2018Brankica Stepanović14. Jun 2019.
69.82/2018Anja Uzelac14. Jun 2019.
70.83/2018Danica Stepanović14. Jun 2019.
71.84/2018Tamara Vilotijević14. Jun 2019.
72.86/2018Ivan Bujić14. Jun 2019.
73.89/2018Jovana Stoiljković14. Jun 2019.
74.90/2018Ivana Preković14. Jun 2019.
75.91/2018Ivana Drinjak14. Jun 2019.
76.93/2018Ivana Ivković14. Jun 2019.
77.95/2018Milutin Brdarević14. Jun 2019.
78.96/2018Anja Pavićević14. Jun 2019.
79.97/2018Nikola Pešić14. Jun 2019.
80.98/2018Jelena Njegomirović14. Jun 2019.
81.100/2018Anja Žigić14. Jun 2019.
82.101/2018Marija Ostojić14. Jun 2019.
83.104/2018Anđela Stojković14. Jun 2019.
84.106/2018Tanja Senković14. Jun 2019.
85.108/2018Nina Petrović14. Jun 2019.
86.109/2018Milica Damljanović14. Jun 2019.
87.110/2018Anastasija Dabić14. Jun 2019.
88.111/2018Jelena Vujnić14. Jun 2019.
89.113/2018Luka Dovijarski14. Jun 2019.
90.114/2018Anđela Jeremić14. Jun 2019.
91.115/2018Danijela Šamšal14. Jun 2019.
92.117/2018Kristina Jeveričić14. Jun 2019.
93.118/2018Jan Maksimović14. Jun 2019.
94.120/2018Luka Staletović14. Jun 2019.
95.123/2018Aleksandra Gligorin14. Jun 2019.
96.124/2018Milica Balaban14. Jun 2019.
97.126/2018Lazar Ilić14. Jun 2019.
98.127/2018Darko Stošić14. Jun 2019.
99.128/2018Mihajlo Rančić14. Jun 2019.
100.129/2018Dunja Ljubinković14. Jun 2019.
101.131/2018Nina Velimirović14. Jun 2019.
102.132/2018David Mladenovski14. Jun 2019.
103.133/2018Marija Nenadović14. Jun 2019.
104.134/2018Nikolina Petrović14. Jun 2019.
105.136/2018Dragana Vitorović14. Jun 2019.
106.137/2018Nikola Lepojević14. Jun 2019.
107.138/2018Đorđe Petrović14. Jun 2019.
108.139/2018Tamara Pjevović14. Jun 2019.
109.141/2018Anđela Čakarević14. Jun 2019.
110.142/2018Anica Krunić14. Jun 2019.
111.143/2018Sara Ćurulić14. Jun 2019.
112.145/2018Milica Tomić14. Jun 2019.
113.147/2018Tara Petrović14. Jun 2019.
114.149/2018Isidora Simić14. Jun 2019.
115.150/2018Nikolina Dabić14. Jun 2019.
116.154/2018Nikola Danilović14. Jun 2019.
117.155/2018Katarina Cvetojević14. Jun 2019.
118.159/2018Luka Mijanović14. Jun 2019.
119.160/2018Jana Grujičić14. Jun 2019.
120.161/2018Marija Lazić14. Jun 2019.
121.165/2018Milica Mićović14. Jun 2019.
122.166/2018Milica Toma14. Jun 2019.
123.167/2018Aleksandar Mihajlović14. Jun 2019.
124.168/2018Milica Nenadović14. Jun 2019.
125.170/2018Stefan Vujičić14. Jun 2019.
126.171/2018Nađa Rilak14. Jun 2019.
127.174/2018Nikolina Mijatović14. Jun 2019.
128.175/2018Mladen Marinković14. Jun 2019.
129.177/2018Maja Purenović14. Jun 2019.
130.186/2018Luka Stojković14. Jun 2019.
131.187/2018Aleksandar Petrović14. Jun 2019.
132.189/2018Miloš Trifunović14. Jun 2019.
133.190/2018Danijela Tomić14. Jun 2019.
134.192/2018Luka Ivanović14. Jun 2019.
135.195/2018Miloš Jovanović14. Jun 2019.
136.196/2018Tijana Stević14. Jun 2019.
137.201/2018Miloš Višnjić14. Jun 2019.
138.203/2018Ana Baranj14. Jun 2019.
139.205/2018Tijana Žunić14. Jun 2019.
140.207/2018Tijana Markićević14. Jun 2019.
141.208/2018Jelena Ćendić14. Jun 2019.
142.209/2018Jovana Stojanović14. Jun 2019.
143.210/2018Ana Jovanović14. Jun 2019.
144.211/2018Nevena Jovanić14. Jun 2019.
145.212/2018Milica Popadić14. Jun 2019.
146.215/2018Željana Nisić14. Jun 2019.
147.219/2018Uroš Đurović14. Jun 2019.
148.220/2018Igor Aćimović14. Jun 2019.
149.223/2018Teodora Ilić14. Jun 2019.
150.224/2018Živkica Milojković14. Jun 2019.
151.227/2018Anđela Milikić14. Jun 2019.
152.228/2018Nevena Stolić14. Jun 2019.
153.229/2018Nevena Kovačević14. Jun 2019.
154.231/2018David Gavrilović14. Jun 2019.
155.232/2018Tijana Petrović14. Jun 2019.
156.233/2018Milan Vrtača14. Jun 2019.
157.234/2018Nenad Reljić14. Jun 2019.
158.235/2018Mihailo Petrović14. Jun 2019.
159.236/2018Anja Zarić14. Jun 2019.
160.237/2018Kostadin Radenković14. Jun 2019.
161.238/2018Milica Vučković14. Jun 2019.
162.239/2018Kristina Bojović14. Jun 2019.
163.241/2018Bojana Pantelić14. Jun 2019.
164.242/2018Nataša Janković14. Jun 2019.
165.243/2018Mladen Milovanović14. Jun 2019.
166.244/2018Slađana Roganović14. Jun 2019.
167.246/2018Sanja Jovanović14. Jun 2019.
168.249/2018Aleksandar Ilić14. Jun 2019.
169.254/2018Tamara Trajković14. Jun 2019.
170.255/2018Marina Trifunović14. Jun 2019.
171.257/2018Filip Jeremić14. Jun 2019.
172.259/2018Tijana Mitrović14. Jun 2019.
173.260/2018Aleksa Zdravković14. Jun 2019.
174.261/2018Nikola Rudan14. Jun 2019.
175.262/2018Teodora Marić14. Jun 2019.
176.263/2018Viktorija Koković14. Jun 2019.
177.264/2018Jelena Barjaktarević14. Jun 2019.
178.265/2018Helena Marić14. Jun 2019.
179.266/2018Tanja Jović14. Jun 2019.
180.267/2018Stefan Armuš14. Jun 2019.
181.269/2018Teodora Avramović14. Jun 2019.
182.270/2018Marina Trifunović14. Jun 2019.
183.271/2018Marija Stajić14. Jun 2019.
184.273/2018Anđela Rahović14. Jun 2019.
185.274/2018Katarina Živanović14. Jun 2019.
186.275/2018Igor Lazarević14. Jun 2019.
187.276/2018Nikoleta Trajković14. Jun 2019.
188.279/2018Pavle Maksimović14. Jun 2019.
189.280/2018Tamara Prvulović14. Jun 2019.
190.281/2018Bogdan Živojinović14. Jun 2019.
191.282/2018Vojin Anđelić14. Jun 2019.
192.283/2018Bojana Misić14. Jun 2019.
193.285/2018Katarina Đurović14. Jun 2019.
194.287/2018Dimitrios Theodoros Statiris14. Jun 2019.
195.290/2018Milena Miladinović14. Jun 2019.
196.291/2018Radomir Žarković14. Jun 2019.
197.292/2018Dina Gošev14. Jun 2019.
198.295/2018Jovan Matović14. Jun 2019.
199.296/2018Anđela Dančulov14. Jun 2019.
200.298/2018Daniel Kajčić14. Jun 2019.
201.299/2018Luka Kozić14. Jun 2019.
202.300/2018Nikola Branković14. Jun 2019.
203.303/2018Sandra Oreščanin14. Jun 2019.
204.304/2018Marija Vesić14. Jun 2019.