Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 07. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 11:00, Sala А3
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
25.Sociologijadr Ivan Bulatović 21. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 11. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević . . u ,
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
40.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala А2
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 14. Jun 2019. u 11:00, Sala А1
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
61.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
62.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
63.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
66.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09