Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Marketing u turizmu
mr Milenko Đurić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.2/2017Aleksandra Janićijević03. Jun 2019.
2.4/2017Marijana Pantović03. Jun 2019.
3.16/2017Tijana Milović03. Jun 2019.
4.24/2017Tamara Petrov03. Jun 2019.
5.26/2017Sara Babić03. Jun 2019.
6.30/2017Radmila Mitrović03. Jun 2019.
7.36/2017Aleksandra Joković03. Jun 2019.
8.38/2017Isidora Janićijević03. Jun 2019.
9.44/2017Emilija Jovanović03. Jun 2019.
10.56/2017Milica Petrović03. Jun 2019.
11.60/2017Sonja Nikolić03. Jun 2019.
12.62/2017Aleksandra Šapal03. Jun 2019.
13.64/2017Nataša Lazarević03. Jun 2019.
14.68/2017Kristina Pejaković03. Jun 2019.
15.72/2017Maja Alimpić03. Jun 2019.
16.76/2017Sara Đorđević03. Jun 2019.
17.78/2017Marija Radomir03. Jun 2019.
18.82/2017Anđela Smiljanski03. Jun 2019.
19.84/2017Marija Gačić03. Jun 2019.
20.86/2017Irena Jovanović03. Jun 2019.
21.88/2017Jovana Korać03. Jun 2019.
22.90/2017Nataša Jazić03. Jun 2019.
23.92/2017Katarina Simić03. Jun 2019.
24.94/2017Anđela Jeremić03. Jun 2019.
25.100/2017Anja Josifov03. Jun 2019.
26.104/2017Mirjana Stefanović03. Jun 2019.
27.112/2017Aleksandra Stević03. Jun 2019.
28.120/2017Slavica Jovanović03. Jun 2019.
29.124/2017Jovana Petrović03. Jun 2019.
30.126/2017Milena Filipović03. Jun 2019.
31.134/2017Jelena Jonjić03. Jun 2019.
32.146/2017Anastasija Radojlović03. Jun 2019.
33.150/2017Nikola Mance03. Jun 2019.
34.166/2017Katarina Živojinović03. Jun 2019.
35.168/2017Irina Aćimović03. Jun 2019.
36.170/2017Ana Jovanović03. Jun 2019.
37.172/2017Dalibor Kaluđerović03. Jun 2019.
38.180/2017Marija Barnić03. Jun 2019.
39.182/2017Milica Cvejić03. Jun 2019.
40.186/2017Aleksandar Kostić03. Jun 2019.
41.190/2017Jug Ljubinković03. Jun 2019.
42.192/2017Miloš Pavlović03. Jun 2019.
43.194/2017Stefan Anđelović03. Jun 2019.
44.196/2017Nina Hadžić03. Jun 2019.
45.198/2017Marko Ordić03. Jun 2019.
46.200/2017Marina Barjaktarević03. Jun 2019.
47.202/2017Uroš Obradović03. Jun 2019.
48.206/2017Tijana Božilović03. Jun 2019.
49.208/2017Jelena Živanković03. Jun 2019.
50.210/2017Natalija Bogosavljević03. Jun 2019.
51.214/2017Ivana Vlastić03. Jun 2019.
52.216/2017Katarina Milojević03. Jun 2019.
53.222/2017Vasilije Krišanović03. Jun 2019.
54.224/2017Đorđe Antić03. Jun 2019.
55.226/2017Tamara Živojinović03. Jun 2019.
56.236/2017Stefan Krstić03. Jun 2019.
57.238/2017Aleksandar Stojanović03. Jun 2019.
58.242/2017Ines Stojanović03. Jun 2019.
59.254/2017Aleksandar Nikolić03. Jun 2019.
60.256/2017Miloš Rosić03. Jun 2019.
61.260/2017Kristina Nikolić03. Jun 2019.
62.264/2017Luka Petrović03. Jun 2019.
63.268/2017Stanislava Nikolić03. Jun 2019.
64.272/2017Nemanja Stojanović03. Jun 2019.
65.278/2017Aleksandra Vujasin03. Jun 2019.
66.280/2017Andrija Aleksić03. Jun 2019.
67.282/2017Zdravko Ćirović03. Jun 2019.
68.286/2017Tamara Kosanić03. Jun 2019.
69.292/2017Jovana Vujašević03. Jun 2019.
70.294/2017Damjan Đorđević03. Jun 2019.
71.304/2017Lazar Uzurov03. Jun 2019.
72.310/2017Aljoša Gavrilović03. Jun 2019.
73.312/2017Irena Rajković03. Jun 2019.
74.314/2017Saša Marković03. Jun 2019.
75.320/2017Marija Ivanović03. Jun 2019.
76.326/2017Jovana Ivković03. Jun 2019.
77.328/2017Bogdan Stanišić03. Jun 2019.
78.330/2017Nina Drakulić03. Jun 2019.
79.332/2017Milica Čubranović03. Jun 2019.
80.336/2017Miloš Svičević03. Jun 2019.
81.342/2017Dimitrije Petrović03. Jun 2019.
82.344/2017Slađana Milić03. Jun 2019.
83.346/2017Milica Živanović03. Jun 2019.
84.352/2017Đorđije Babović03. Jun 2019.