Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Marketing u turizmu
dr Violeta Tošić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.1/2017Tamara Dražić13. Jun 2019.
2.3/2017Jelena Pantović13. Jun 2019.
3.5/2017Valentina Ivić13. Jun 2019.
4.9/2017Željana Bibić13. Jun 2019.
5.11/2017Sanja Bošković13. Jun 2019.
6.13/2017Milica Gajić13. Jun 2019.
7.17/2017Milena Radojković13. Jun 2019.
8.19/2017Jovan Ivanović13. Jun 2019.
9.23/2017Olivera Bogdanović13. Jun 2019.
10.25/2017Nataša Perić13. Jun 2019.
11.27/2017Tamara Birmanac13. Jun 2019.
12.29/2017Jovana Stojanović13. Jun 2019.
13.31/2017Petra Zoljić13. Jun 2019.
14.33/2017Jovan Đurđević13. Jun 2019.
15.35/2017Jovana Mihajlović13. Jun 2019.
16.39/2017Emilija Petrović13. Jun 2019.
17.45/2017Ivan Antonović13. Jun 2019.
18.51/2017Irena Petrović13. Jun 2019.
19.53/2017Maja Opra13. Jun 2019.
20.55/2017Ana Kočić13. Jun 2019.
21.69/2017Ana Srejić13. Jun 2019.
22.73/2017Anđela Rakić13. Jun 2019.
23.77/2017Jovana Petković13. Jun 2019.
24.81/2017Dušica Rnjaković13. Jun 2019.
25.83/2017Aleksandar Grbić13. Jun 2019.
26.85/2017Aleksandar Jovanović13. Jun 2019.
27.87/2017Slađana Živanović13. Jun 2019.
28.89/2017Jelena Srećković13. Jun 2019.
29.93/2017Tijana Stanić13. Jun 2019.
30.97/2017Đurđica Milutinović13. Jun 2019.
31.103/2017Vasilisa Sajlović13. Jun 2019.
32.111/2017Ivana Popović13. Jun 2019.
33.115/2017Marijana Predojević13. Jun 2019.
34.117/2017Sofija Stavrov13. Jun 2019.
35.121/2017Ljiljana Cvetković13. Jun 2019.
36.125/2017Maja Đorđević13. Jun 2019.
37.127/2017Aleksandra Mićović13. Jun 2019.
38.129/2017Nataša Mijailović13. Jun 2019.
39.135/2017Jovana Damljanović13. Jun 2019.
40.137/2017Jelena Ljubenović13. Jun 2019.
41.139/2017Irena Marković13. Jun 2019.
42.141/2017Milica Stojilković13. Jun 2019.
43.143/2017Ana Golijanin13. Jun 2019.
44.145/2017Olivera Gavrilović13. Jun 2019.
45.147/2017Ljubica Mamula13. Jun 2019.
46.149/2017Vasilije Jovanović13. Jun 2019.
47.151/2017Jovana Jevđenović13. Jun 2019.
48.153/2017Anđela Pavlović13. Jun 2019.
49.155/2017Aleksandar Jakovljević13. Jun 2019.
50.161/2017Nikola Marković13. Jun 2019.
51.165/2017Anđela Stojanović13. Jun 2019.
52.171/2017Tamara Petrović13. Jun 2019.
53.183/2017Dragana Filipović13. Jun 2019.
54.187/2017Milica Dukanac13. Jun 2019.
55.189/2017Sara Škrbić13. Jun 2019.
56.195/2017Miloš Aleksić13. Jun 2019.
57.199/2017Ivana Stevanović13. Jun 2019.
58.205/2017Maša Bulajić13. Jun 2019.
59.211/2017Nataša Simeunović13. Jun 2019.
60.213/2017Eliana Marinković13. Jun 2019.
61.215/2017Jelena Knežević13. Jun 2019.
62.223/2017Stefan Marić13. Jun 2019.
63.225/2017Marko Babić13. Jun 2019.
64.227/2017Jelena Bogatić13. Jun 2019.
65.229/2017Kristina Krsmanović13. Jun 2019.
66.237/2017Milorad Đukanović13. Jun 2019.
67.247/2017Neda Simeunović13. Jun 2019.
68.249/2017Vesna Špajgl13. Jun 2019.
69.251/2017Milan Vukajlović13. Jun 2019.
70.253/2017Nevena Mijatović13. Jun 2019.
71.257/2017Pavle Borković13. Jun 2019.
72.265/2017Filip Milovanović13. Jun 2019.
73.269/2017Ivona Jovanovski13. Jun 2019.
74.271/2017Katarina Vojkić13. Jun 2019.
75.281/2017Petar Gardašević13. Jun 2019.
76.285/2017Milica Radovanov13. Jun 2019.
77.287/2017Jovana Živanović13. Jun 2019.
78.293/2017Tatjana Marčeta13. Jun 2019.
79.299/2017Stefana Radić13. Jun 2019.
80.303/2017Jelena Matić13. Jun 2019.
81.307/2017Sara Savatović13. Jun 2019.
82.309/2017Robert Ristić13. Jun 2019.
83.311/2017Natalija Petrović13. Jun 2019.
84.321/2017Jovan Stojković13. Jun 2019.
85.325/2017Tamara Bojović13. Jun 2019.
86.333/2017Ana Pajčin13. Jun 2019.
87.339/2017Kristina Prvanović13. Jun 2019.
88.341/2017Marina Lazić13. Jun 2019.
89.343/2017Nada Subotić13. Jun 2019.
90.347/2017Katarina Obradović13. Jun 2019.