Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 07. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 11:00, Sala А3
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Sociologijadr Ivan Bulatović 21. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
25.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 11. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
40.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala А2
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 14. Jun 2019. u 11:00, Sala А1
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
61.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
62.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
63.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
66.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Engleski jezik "B" 2
dr Emilija Lipovšek

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN