Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Engleski jezik "A" 2
dr Milina Kosanović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.1/2017Tamara Dražić04. Jun 2019.
2.9/2017Željana Bibić04. Jun 2019.
3.11/2017Sanja Bošković04. Jun 2019.
4.13/2017Milica Gajić04. Jun 2019.
5.16/2017Tijana Milović04. Jun 2019.
6.17/2017Milena Radojković04. Jun 2019.
7.19/2017Jovan Ivanović04. Jun 2019.
8.24/2017Tamara Petrov04. Jun 2019.
9.26/2017Sara Babić04. Jun 2019.
10.27/2017Tamara Birmanac04. Jun 2019.
11.29/2017Jovana Stojanović04. Jun 2019.
12.30/2017Radmila Mitrović04. Jun 2019.
13.31/2017Petra Zoljić04. Jun 2019.
14.33/2017Jovan Đurđević04. Jun 2019.
15.35/2017Jovana Mihajlović04. Jun 2019.
16.38/2017Isidora Janićijević04. Jun 2019.
17.44/2017Emilija Jovanović04. Jun 2019.
18.45/2017Ivan Antonović04. Jun 2019.
19.51/2017Irena Petrović04. Jun 2019.
20.53/2017Maja Opra04. Jun 2019.
21.56/2017Milica Petrović04. Jun 2019.
22.59/2017Jovana Jović04. Jun 2019.
23.60/2017Sonja Nikolić04. Jun 2019.
24.62/2017Aleksandra Šapal04. Jun 2019.
25.64/2017Nataša Lazarević04. Jun 2019.
26.68/2017Kristina Pejaković04. Jun 2019.
27.72/2017Maja Alimpić04. Jun 2019.
28.73/2017Anđela Rakić04. Jun 2019.
29.76/2017Sara Đorđević04. Jun 2019.
30.78/2017Marija Radomir04. Jun 2019.
31.82/2017Anđela Smiljanski04. Jun 2019.
32.83/2017Aleksandar Grbić04. Jun 2019.
33.84/2017Marija Gačić04. Jun 2019.
34.85/2017Aleksandar Jovanović04. Jun 2019.
35.86/2017Irena Jovanović04. Jun 2019.
36.89/2017Jelena Srećković04. Jun 2019.
37.93/2017Tijana Stanić04. Jun 2019.
38.94/2017Anđela Jeremić04. Jun 2019.
39.98/2017Aleksa Popović04. Jun 2019.
40.99/2017Jelena Marović04. Jun 2019.
41.102/2017David Božović04. Jun 2019.
42.103/2017Vasilisa Sajlović04. Jun 2019.
43.104/2017Mirjana Stefanović04. Jun 2019.
44.108/2017Zara Stojimirović04. Jun 2019.
45.111/2017Ivana Popović04. Jun 2019.
46.117/2017Sofija Stavrov04. Jun 2019.
47.120/2017Slavica Jovanović04. Jun 2019.
48.125/2017Maja Đorđević04. Jun 2019.
49.133/2017Katarina Vulićević04. Jun 2019.
50.135/2017Jovana Damljanović04. Jun 2019.
51.139/2017Irena Marković04. Jun 2019.
52.145/2017Olivera Gavrilović04. Jun 2019.
53.146/2017Anastasija Radojlović04. Jun 2019.
54.149/2017Vasilije Jovanović04. Jun 2019.
55.166/2017Katarina Živojinović04. Jun 2019.
56.170/2017Ana Jovanović04. Jun 2019.
57.172/2017Dalibor Kaluđerović04. Jun 2019.
58.180/2017Marija Barnić04. Jun 2019.
59.182/2017Milica Cvejić04. Jun 2019.
60.183/2017Dragana Filipović04. Jun 2019.
61.186/2017Aleksandar Kostić04. Jun 2019.
62.187/2017Milica Dukanac04. Jun 2019.
63.189/2017Sara Škrbić04. Jun 2019.
64.190/2017Jug Ljubinković04. Jun 2019.
65.194/2017Stefan Anđelović04. Jun 2019.
66.195/2017Miloš Aleksić04. Jun 2019.
67.202/2017Uroš Obradović04. Jun 2019.
68.210/2017Natalija Bogosavljević04. Jun 2019.
69.213/2017Eliana Marinković04. Jun 2019.
70.214/2017Ivana Vlastić04. Jun 2019.
71.215/2017Jelena Knežević04. Jun 2019.
72.216/2017Katarina Milojević04. Jun 2019.
73.224/2017Đorđe Antić04. Jun 2019.
74.237/2017Milorad Đukanović04. Jun 2019.
75.244/2017Katarina Stojanović04. Jun 2019.
76.260/2017Kristina Nikolić04. Jun 2019.
77.265/2017Filip Milovanović04. Jun 2019.
78.282/2017Zdravko Ćirović04. Jun 2019.
79.294/2017Damjan Đorđević04. Jun 2019.
80.299/2017Stefana Radić04. Jun 2019.
81.307/2017Sara Savatović04. Jun 2019.
82.321/2017Jovan Stojković04. Jun 2019.
83.325/2017Tamara Bojović04. Jun 2019.
84.326/2017Jovana Ivković04. Jun 2019.
85.330/2017Nina Drakulić04. Jun 2019.
86.332/2017Milica Čubranović04. Jun 2019.
87.336/2017Miloš Svičević04. Jun 2019.
88.343/2017Nada Subotić04. Jun 2019.
89.346/2017Milica Živanović04. Jun 2019.
90.353/2017Marko Tošković04. Jun 2019.