Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
54.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
60.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
61.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
64.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
76.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
77.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Ekonomika turizma
dr Maja Ćosić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.48/2017Milica Stefanović12. Jun 2019.
2.61/2017Vasilije Bibić12. Jun 2019.
3.75/2017Katarina Bošković12. Jun 2019.
4.91/2017Milica Vučićević12. Jun 2019.
5.96/2017Selena Preočanin12. Jun 2019.
6.101/2017Snežana Blagojević12. Jun 2019.
7.137/2017Jelena Ljubenović12. Jun 2019.
8.145/2017Olivera Gavrilović12. Jun 2019.
9.179/2017Sava Žižakov12. Jun 2019.
10.185/2017Milica Čikara12. Jun 2019.
11.318/2017Sara Rudić12. Jun 2019.
12.1/2018Maria Timčenko12. Jun 2019.
13.3/2018Katarina Đurović12. Jun 2019.
14.4/2018Nina Spasojević12. Jun 2019.
15.7/2018Tamara Ondrik12. Jun 2019.
16.8/2018Milena Cvejić12. Jun 2019.
17.9/2018Milica Petronijević12. Jun 2019.
18.12/2018Teodora Vučićević12. Jun 2019.
19.14/2018Jelena Rajić12. Jun 2019.
20.17/2018Rebeka Kerekeš12. Jun 2019.
21.19/2018Dejana Jovanović12. Jun 2019.
22.20/2018Uroš Seferović12. Jun 2019.
23.21/2018Anja Bosanac12. Jun 2019.
24.22/2018Ivana Mladenović12. Jun 2019.
25.23/2018Anja Lalović12. Jun 2019.
26.24/2018Tamara Supek12. Jun 2019.
27.25/2018Ana Živković12. Jun 2019.
28.28/2018Darija Dimitrijević12. Jun 2019.
29.29/2018Milja Čigoja12. Jun 2019.
30.31/2018Tamara Spasojević12. Jun 2019.
31.35/2018Bojana Ivić12. Jun 2019.
32.37/2018Katarina Stokić12. Jun 2019.
33.38/2018Kristina Udovičić12. Jun 2019.
34.40/2018Nina Batinić12. Jun 2019.
35.42/2018Ivana Jović12. Jun 2019.
36.43/2018Jovana Nikolić12. Jun 2019.
37.44/2018Nenad Ristić12. Jun 2019.
38.45/2018Jelena Pandurov12. Jun 2019.
39.46/2018Petar Šulović12. Jun 2019.
40.47/2018Stevan Stanojević12. Jun 2019.
41.49/2018Stefan Stanimirović12. Jun 2019.
42.51/2018Marijana Bjelanović12. Jun 2019.
43.53/2018Milena Šiljić12. Jun 2019.
44.57/2018Stefan Ristić12. Jun 2019.
45.59/2018Jelena Janićijević12. Jun 2019.
46.62/2018Jovana Pašajlić12. Jun 2019.
47.63/2018Milica Mehanović12. Jun 2019.
48.64/2018Nina Mlađenović12. Jun 2019.
49.65/2018Momčilo Miladinović12. Jun 2019.
50.67/2018Marija Arsić12. Jun 2019.
51.68/2018Natalija Stanić12. Jun 2019.
52.69/2018Milica Popara12. Jun 2019.
53.70/2018Milan Grubor12. Jun 2019.
54.71/2018Anđela Stevanović12. Jun 2019.
55.78/2018Anita Cvetković12. Jun 2019.
56.80/2018Jovana Kežić12. Jun 2019.
57.82/2018Anja Uzelac12. Jun 2019.
58.83/2018Danica Stepanović12. Jun 2019.
59.84/2018Tamara Vilotijević12. Jun 2019.
60.86/2018Ivan Bujić12. Jun 2019.
61.89/2018Jovana Stoiljković12. Jun 2019.
62.91/2018Ivana Drinjak12. Jun 2019.
63.97/2018Nikola Pešić12. Jun 2019.
64.98/2018Jelena Njegomirović12. Jun 2019.
65.100/2018Anja Žigić12. Jun 2019.
66.101/2018Marija Ostojić12. Jun 2019.
67.102/2018Kristina Stević12. Jun 2019.
68.104/2018Anđela Stojković12. Jun 2019.
69.108/2018Nina Petrović12. Jun 2019.
70.109/2018Milica Damljanović12. Jun 2019.
71.110/2018Anastasija Dabić12. Jun 2019.
72.112/2018Aleksandra Luković12. Jun 2019.
73.113/2018Luka Dovijarski12. Jun 2019.
74.115/2018Danijela Šamšal12. Jun 2019.
75.118/2018Jan Maksimović12. Jun 2019.
76.120/2018Luka Staletović12. Jun 2019.
77.125/2018Livija Kalmar12. Jun 2019.
78.127/2018Darko Stošić12. Jun 2019.
79.131/2018Nina Velimirović12. Jun 2019.
80.132/2018David Mladenovski12. Jun 2019.
81.133/2018Marija Nenadović12. Jun 2019.
82.134/2018Nikolina Petrović12. Jun 2019.
83.136/2018Dragana Vitorović12. Jun 2019.
84.138/2018Đorđe Petrović12. Jun 2019.
85.139/2018Tamara Pjevović12. Jun 2019.
86.141/2018Anđela Čakarević12. Jun 2019.
87.142/2018Anica Krunić12. Jun 2019.
88.143/2018Sara Ćurulić12. Jun 2019.
89.145/2018Milica Tomić12. Jun 2019.
90.147/2018Tara Petrović12. Jun 2019.
91.150/2018Nikolina Dabić12. Jun 2019.
92.154/2018Nikola Danilović12. Jun 2019.
93.155/2018Katarina Cvetojević12. Jun 2019.
94.160/2018Jana Grujičić12. Jun 2019.
95.161/2018Marija Lazić12. Jun 2019.
96.164/2018Katarina Protić12. Jun 2019.
97.165/2018Milica Mićović12. Jun 2019.
98.166/2018Milica Toma12. Jun 2019.
99.167/2018Aleksandar Mihajlović12. Jun 2019.
100.168/2018Milica Nenadović12. Jun 2019.
101.171/2018Nađa Rilak12. Jun 2019.
102.174/2018Nikolina Mijatović12. Jun 2019.
103.177/2018Maja Purenović12. Jun 2019.
104.186/2018Luka Stojković12. Jun 2019.
105.189/2018Miloš Trifunović12. Jun 2019.
106.190/2018Danijela Tomić12. Jun 2019.
107.192/2018Luka Ivanović12. Jun 2019.
108.195/2018Miloš Jovanović12. Jun 2019.
109.201/2018Miloš Višnjić12. Jun 2019.
110.203/2018Ana Baranj12. Jun 2019.
111.205/2018Tijana Žunić12. Jun 2019.
112.207/2018Tijana Markićević12. Jun 2019.
113.208/2018Jelena Ćendić12. Jun 2019.
114.209/2018Jovana Stojanović12. Jun 2019.
115.210/2018Ana Jovanović12. Jun 2019.
116.211/2018Nevena Jovanić12. Jun 2019.
117.212/2018Milica Popadić12. Jun 2019.
118.215/2018Željana Nisić12. Jun 2019.
119.218/2018Kristina Vujičić12. Jun 2019.
120.219/2018Uroš Đurović12. Jun 2019.
121.223/2018Teodora Ilić12. Jun 2019.
122.224/2018Živkica Milojković12. Jun 2019.
123.227/2018Anđela Milikić12. Jun 2019.
124.228/2018Nevena Stolić12. Jun 2019.
125.233/2018Milan Vrtača12. Jun 2019.
126.234/2018Nenad Reljić12. Jun 2019.
127.236/2018Anja Zarić12. Jun 2019.
128.243/2018Mladen Milovanović12. Jun 2019.
129.244/2018Slađana Roganović12. Jun 2019.
130.246/2018Sanja Jovanović12. Jun 2019.
131.249/2018Aleksandar Ilić12. Jun 2019.
132.254/2018Tamara Trajković12. Jun 2019.
133.255/2018Marina Trifunović12. Jun 2019.
134.256/2018Ana Vidović12. Jun 2019.
135.259/2018Tijana Mitrović12. Jun 2019.
136.262/2018Teodora Marić12. Jun 2019.
137.263/2018Viktorija Koković12. Jun 2019.
138.264/2018Jelena Barjaktarević12. Jun 2019.
139.266/2018Tanja Jović12. Jun 2019.
140.269/2018Teodora Avramović12. Jun 2019.
141.271/2018Marija Stajić12. Jun 2019.
142.275/2018Igor Lazarević12. Jun 2019.
143.276/2018Nikoleta Trajković12. Jun 2019.
144.279/2018Pavle Maksimović12. Jun 2019.
145.282/2018Vojin Anđelić12. Jun 2019.
146.285/2018Katarina Đurović12. Jun 2019.
147.290/2018Milena Miladinović12. Jun 2019.
148.291/2018Radomir Žarković12. Jun 2019.
149.295/2018Jovan Matović12. Jun 2019.
150.298/2018Daniel Kajčić12. Jun 2019.
151.299/2018Luka Kozić12. Jun 2019.
152.304/2018Marija Vesić12. Jun 2019.