Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Poslovno pravo
dr Zoran Radulović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.1/2017Tamara Dražić21. Jun 2019.
2.2/2017Aleksandra Janićijević21. Jun 2019.
3.3/2017Jelena Pantović21. Jun 2019.
4.4/2017Marijana Pantović21. Jun 2019.
5.5/2017Valentina Ivić21. Jun 2019.
6.9/2017Željana Bibić21. Jun 2019.
7.11/2017Sanja Bošković21. Jun 2019.
8.13/2017Milica Gajić21. Jun 2019.
9.16/2017Tijana Milović21. Jun 2019.
10.17/2017Milena Radojković21. Jun 2019.
11.19/2017Jovan Ivanović21. Jun 2019.
12.22/2017Marko Ćorović21. Jun 2019.
13.23/2017Olivera Bogdanović21. Jun 2019.
14.24/2017Tamara Petrov21. Jun 2019.
15.26/2017Sara Babić21. Jun 2019.
16.29/2017Jovana Stojanović21. Jun 2019.
17.31/2017Petra Zoljić21. Jun 2019.
18.33/2017Jovan Đurđević21. Jun 2019.
19.35/2017Jovana Mihajlović21. Jun 2019.
20.36/2017Aleksandra Joković21. Jun 2019.
21.38/2017Isidora Janićijević21. Jun 2019.
22.42/2017Leona Kostadinović21. Jun 2019.
23.44/2017Emilija Jovanović21. Jun 2019.
24.45/2017Ivan Antonović21. Jun 2019.
25.53/2017Maja Opra21. Jun 2019.
26.55/2017Ana Kočić21. Jun 2019.
27.56/2017Milica Petrović21. Jun 2019.
28.59/2017Jovana Jović21. Jun 2019.
29.60/2017Sonja Nikolić21. Jun 2019.
30.62/2017Aleksandra Šapal21. Jun 2019.
31.64/2017Nataša Lazarević21. Jun 2019.
32.68/2017Kristina Pejaković21. Jun 2019.
33.69/2017Ana Srejić21. Jun 2019.
34.72/2017Maja Alimpić21. Jun 2019.
35.73/2017Anđela Rakić21. Jun 2019.
36.76/2017Sara Đorđević21. Jun 2019.
37.78/2017Marija Radomir21. Jun 2019.
38.81/2017Dušica Rnjaković21. Jun 2019.
39.82/2017Anđela Smiljanski21. Jun 2019.
40.83/2017Aleksandar Grbić21. Jun 2019.
41.84/2017Marija Gačić21. Jun 2019.
42.85/2017Aleksandar Jovanović21. Jun 2019.
43.86/2017Irena Jovanović21. Jun 2019.
44.87/2017Slađana Živanović21. Jun 2019.
45.88/2017Jovana Korać21. Jun 2019.
46.89/2017Jelena Srećković21. Jun 2019.
47.90/2017Nataša Jazić21. Jun 2019.
48.92/2017Katarina Simić21. Jun 2019.
49.93/2017Tijana Stanić21. Jun 2019.
50.94/2017Anđela Jeremić21. Jun 2019.
51.97/2017Đurđica Milutinović21. Jun 2019.
52.99/2017Jelena Marović21. Jun 2019.
53.100/2017Anja Josifov21. Jun 2019.
54.102/2017David Božović21. Jun 2019.
55.103/2017Vasilisa Sajlović21. Jun 2019.
56.104/2017Mirjana Stefanović21. Jun 2019.
57.108/2017Zara Stojimirović21. Jun 2019.
58.110/2017Sanja Lajović21. Jun 2019.
59.111/2017Ivana Popović21. Jun 2019.
60.112/2017Aleksandra Stević21. Jun 2019.
61.113/2017Ksenija Bokan21. Jun 2019.
62.115/2017Marijana Predojević21. Jun 2019.
63.117/2017Sofija Stavrov21. Jun 2019.
64.120/2017Slavica Jovanović21. Jun 2019.
65.121/2017Ljiljana Cvetković21. Jun 2019.
66.124/2017Jovana Petrović21. Jun 2019.
67.125/2017Maja Đorđević21. Jun 2019.
68.126/2017Milena Filipović21. Jun 2019.
69.127/2017Aleksandra Mićović21. Jun 2019.
70.134/2017Jelena Jonjić21. Jun 2019.
71.135/2017Jovana Damljanović21. Jun 2019.
72.136/2017Helena Bakić21. Jun 2019.
73.139/2017Irena Marković21. Jun 2019.
74.143/2017Ana Golijanin21. Jun 2019.
75.146/2017Anastasija Radojlović21. Jun 2019.
76.147/2017Ljubica Mamula21. Jun 2019.
77.148/2017Tamara Vlajović21. Jun 2019.
78.150/2017Nikola Mance21. Jun 2019.
79.151/2017Jovana Jevđenović21. Jun 2019.
80.153/2017Anđela Pavlović21. Jun 2019.
81.154/2017Amanda Buza21. Jun 2019.
82.155/2017Aleksandar Jakovljević21. Jun 2019.
83.161/2017Nikola Marković21. Jun 2019.
84.165/2017Anđela Stojanović21. Jun 2019.
85.168/2017Irina Aćimović21. Jun 2019.
86.170/2017Ana Jovanović21. Jun 2019.
87.172/2017Dalibor Kaluđerović21. Jun 2019.
88.180/2017Marija Barnić21. Jun 2019.
89.182/2017Milica Cvejić21. Jun 2019.
90.183/2017Dragana Filipović21. Jun 2019.
91.186/2017Aleksandar Kostić21. Jun 2019.
92.187/2017Milica Dukanac21. Jun 2019.
93.188/2017Nikola Protić21. Jun 2019.
94.189/2017Sara Škrbić21. Jun 2019.
95.192/2017Miloš Pavlović21. Jun 2019.
96.194/2017Stefan Anđelović21. Jun 2019.
97.195/2017Miloš Aleksić21. Jun 2019.
98.196/2017Nina Hadžić21. Jun 2019.
99.198/2017Marko Ordić21. Jun 2019.
100.199/2017Ivana Stevanović21. Jun 2019.
101.200/2017Marina Barjaktarević21. Jun 2019.
102.202/2017Uroš Obradović21. Jun 2019.
103.205/2017Maša Bulajić21. Jun 2019.
104.206/2017Tijana Božilović21. Jun 2019.
105.210/2017Natalija Bogosavljević21. Jun 2019.
106.211/2017Nataša Simeunović21. Jun 2019.
107.214/2017Ivana Vlastić21. Jun 2019.
108.215/2017Jelena Knežević21. Jun 2019.
109.216/2017Katarina Milojević21. Jun 2019.
110.222/2017Vasilije Krišanović21. Jun 2019.
111.224/2017Đorđe Antić21. Jun 2019.
112.225/2017Marko Babić21. Jun 2019.
113.226/2017Tamara Živojinović21. Jun 2019.
114.236/2017Stefan Krstić21. Jun 2019.
115.237/2017Milorad Đukanović21. Jun 2019.
116.238/2017Aleksandar Stojanović21. Jun 2019.
117.245/2017Sara Nedeljković21. Jun 2019.
118.247/2017Neda Simeunović21. Jun 2019.
119.251/2017Milan Vukajlović21. Jun 2019.
120.253/2017Nevena Mijatović21. Jun 2019.
121.254/2017Aleksandar Nikolić21. Jun 2019.
122.256/2017Miloš Rosić21. Jun 2019.
123.257/2017Pavle Borković21. Jun 2019.
124.260/2017Kristina Nikolić21. Jun 2019.
125.264/2017Luka Petrović21. Jun 2019.
126.265/2017Filip Milovanović21. Jun 2019.
127.269/2017Ivona Jovanovski21. Jun 2019.
128.270/2017Aleksandar Landeka21. Jun 2019.
129.272/2017Nemanja Stojanović21. Jun 2019.
130.278/2017Aleksandra Vujasin21. Jun 2019.
131.280/2017Andrija Aleksić21. Jun 2019.
132.281/2017Petar Gardašević21. Jun 2019.
133.282/2017Zdravko Ćirović21. Jun 2019.
134.285/2017Milica Radovanov21. Jun 2019.
135.286/2017Tamara Kosanić21. Jun 2019.
136.287/2017Jovana Živanović21. Jun 2019.
137.292/2017Jovana Vujašević21. Jun 2019.
138.293/2017Tatjana Marčeta21. Jun 2019.
139.294/2017Damjan Đorđević21. Jun 2019.
140.299/2017Stefana Radić21. Jun 2019.
141.303/2017Jelena Matić21. Jun 2019.
142.304/2017Lazar Uzurov21. Jun 2019.
143.307/2017Sara Savatović21. Jun 2019.
144.309/2017Robert Ristić21. Jun 2019.
145.311/2017Natalija Petrović21. Jun 2019.
146.312/2017Irena Rajković21. Jun 2019.
147.320/2017Marija Ivanović21. Jun 2019.
148.321/2017Jovan Stojković21. Jun 2019.
149.325/2017Tamara Bojović21. Jun 2019.
150.326/2017Jovana Ivković21. Jun 2019.
151.330/2017Nina Drakulić21. Jun 2019.
152.332/2017Milica Čubranović21. Jun 2019.
153.333/2017Ana Pajčin21. Jun 2019.
154.336/2017Miloš Svičević21. Jun 2019.
155.339/2017Kristina Prvanović21. Jun 2019.
156.341/2017Marina Lazić21. Jun 2019.
157.342/2017Dimitrije Petrović21. Jun 2019.
158.343/2017Nada Subotić21. Jun 2019.
159.344/2017Slađana Milić21. Jun 2019.
160.347/2017Katarina Obradović21. Jun 2019.
161.352/2017Đorđije Babović21. Jun 2019.